Tööle asusid kolm osavallavanemat

Hiiumaa vallavalitsus nimetas aasta lõpus ametisse esimesed kolm osavallavanemat, kes alustasid tööd 1. jaanuarist: Käina osavallavanemana Omar Jõpiselg, Emmaste osavallavanemana Hergo Tasuja ja Pühalepa osavallavanemana Liili Eller.

Vallavanem Reili Rand tänas kolme osavallakogu konstruktiivse koostöö eest ja lisas, et Kärdla ja Kõrgessaare osavallakogudega on plaanis kohtuda uue aasta alguses, et arutada võimalikke osavallavanema kandidaate.