Tuuletornis esimesel kuul 6458 külastajat

Avamiskuul külastas Käina elamuskeskust Tuuletorn 6458 inimest. Esimese kuu käive koos käibemaksuga oli 46 180 eurot. 

Külastusrekord sündis aga 4. juulil, mil elamuskeskuses käis 598 inimest ning päeva käive ulatus 4781 euroni. 

Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg tõdes, et Tuuletorni käivitamine on olnud plaanipärane. 

Elamuskeskus Tuuletorn on aastaringselt külastajatele avatud Hiiumaad tutvustav terviklik turismiatraktsioon, mis asub kuuel korrusel 700 ruutmeetril. 

Tuuletorni ekspositsioon keskendub kolmele teemale: Hiiumaa loodus, ajalugu ja kohalik elav kultuuripärand. Majas asub ka 20meetrine ronimissein mis on sobilik eri võimekuse ja ambitsioonidega ronijatele.  

Projekti maksumus kokku oli 2 857 152 eurot, millest toetus Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest EASi piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme kaudu oli 854 394 eurot. Elamuskeskuse ehitusliku põhiprojekti koostas projekteerimisettevõte OÜ Esplan, arhitektuurilised lahendused Architect 11 arhitektid. Tuuletorni ehitas AS Eston Ehitus. Ekspositsiooni lõi produktsiooniettevõte Motor.