« Tagasi

Vallavalitsus algatas lisaeelarve menetluse

Augustikuu volikogu istungile esitas vallavalitsus esimese lisaeelarve, mille eesmärk on ühiselt korrastada kulude kajastamine eelarveridadel. Lisaks on käesoleva aasta tulumaksu laekumine olnud oodatust parem, mistõttu suurendame tulumaksu osa tuludes ligikaudu 4% ning lisame sihtotstarbelised toetused. Seega on lisaeelarves tulumaksu kasv võrreldes 2017. aasta laekumisega 10% ja see on osavaldadesse jaotatud vastavalt põhieelarves kasutatud jaotuse protsentidele, kus vallavalitsusele jääv osa on 32,79% ning osavaldade osaks 67,21%.

Lisaeelarve põhilise mahu moodustavadki erinevad korrastused. Tulumaksu arvelt tehtavad kulud on osavaldades valdavalt kavandatud majanduse ja heakorra valdkonda, sh teedesse ning nendest annan järgnevalt lühikese ülevaate. 

Emmaste osavalla tulude kasv on veidi üle 25 500 euro, millest valdav enamus läheb heakorra ning kommunaalmajanduse korraldamise katteks. Lisaks on vahendeid kavandatud nii muuseumi, raamatukogu, lasteaia kui põhikooli tegevusteks.

Pühalepa osavallas lisandub tulusid 30 000 eurot, mis suunatakse valla teedele ning haldusesse remondifondiks.
Käina osavalla tulude kasv, mis on ligi 40 000 eurot, on 25 000 euro ulatuses kavandatud Kotkasoo ja Mere tänava pindamiseks ning ülejäänud osas heakorra ja haljastuse kulude katmiseks. 

Kärdla osavallas on tulude kasv kokku 65 000 eurot, millest 45 000 suunatakse täiendavalt teede investeeringuteks. Ülejäänud mahust kavandatakse täiendavaid vahendeid põhikooli, kultuurikeskuse ja muusikakooli inventarile, remondile ning korrashoiule. 

Kõrgessaare osavalla täiendavad tulud veidi enam kui 25 000 euro ulatuses suunatakse põhimahus Lauka kooli majanduskulude katteks.

Vallavalitsuse tulude kasv moodustab 90 000 eurot, millest üldiste valitsussektori kulude katteks on kavandatud 50 000 eurot, sisaldades personalikulu, koolituskulu, infotehnoloogilist kulu ning autokasutuskulu. Suurendatud on Kärdla sadama tegevustoetust 10 000 euro ulatuses ning 30 000 eurot on kavandatud Hiiumaa haiglat teenindava Rahu tänava rekonstrueerimiseks. 

Volikogu suunas eelnõu teisele lugemisele.