Emmastes on käimas teetööd

Emmastes on käimas valla teetööd. Asfaltbetoonkattega kaetakse kooli ümbrus ja sealsed parklad. Kui seni on külastajad Emmaste raamatukogus käimiseks olnud sunnitud parkima maantee ääres, siis nüüd rajatakse liiklusohutuse tagamiseks hoone kõrvale parkla.  

Samuti tehakse korda lasteaia tee mahasõit maanteelt. Praeguse kolme erineva kõrvuti asetseva mahasõidu asemel saab olema üks ja korralik. Töid teeb AS Tariston. 

Lisaks alustas Tariston maanteameti tellimisel sel nädalal Emmaste surnuaia juurde nõuetekohase ja kaua oodatud parkla rajamisega.