Keskväljaku teine hange tõi odavama hinna

Kärdla keskväljaku ümberehitamise hanke tähtajaks, 26. augustiks esitas pakkumise neli ettevõtet. Soodsaima pakkumise tegi AS Merko Ehitus Eesti, kes pakkus ehitushinnaks 2 247 600 eurot koos käibemaksuga. Kuigi pakkumine on üle 600 000 euro võrra soodsam esimese hankega pakutud soodsaimast hinnast, on võrreldes volikogu heaks kiidetud eelarvestrateegiaga vaja siiski täiendavalt 400 000 eurot projekti omaosaluse katteks.  

Vallavalitsus otsustaski kolmapäevasel istungil teha volikogule ettepaneku eraldada keskväljaku ümberehitamise omafinantseeringu katteks täiendavalt 400 000 eurot. Kui volikogu võtab eelnõu vastu, saab vallavalitsus sõlmida parima pakkujaga lepingu ja keskväljaku ümberehitamise töödega alustada. 

Esimest korda korraldas vald hanke keskväljaku töödeks mais. Juunis, pärast pakkumuste selgumist lükkas vallavalitsus kõik pakkumised tagasi, sest ka odavaima pakkumuse hind oli eelarves plaanitust oluliselt kõrgem: 2 879 800 eurot.  

Koostöös projekteerijatega tehti seejärel projektis muudatusi. Muudatusi tehes on arvestatud, et ei kannataks väljaku välisilme ega kvaliteet. Üle vaadati materjalide valik ja valgustite lahendused.