Vallavolikogu istung toimub 12. septembril Kõrgessaares

Hiiumaa vallavolikogu istung toimub 12. septembril 2019 kell 15 Kõrgesaares vallamajas.

Päevakorras:

1. Valitsuse info
2. Maasi detailplaneeringu kehtestamine
3. Hallatava asutuse Hiiumaa Spordi- ja Tervisekeskus moodustamine ja Hiiumaa Spordi- ja Tervisekeskuse põhimäärus
4. Hiiumaa valla mittetulundusliku tegevuse toetamise kord
5. Erahuvikoolis ja -spordiklubis laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord
6. Hiiumaa Vallavolikogu 21.2.2019 määruse nr 52 "Tunnustamise kord Hiiumaa vallas" muutmine 
7. Kinnitus varalise kohustuse võtmiseks ja nõusolek hankelepingu sõlmimiseks (Keskväljak)
8. Hiiumaa valla arengukava 2035+ muutmine (eelarvestrateegia)
9. Hiiumaa valla 2019. aasta lisaeelarve
10. Hiiumaa Vallavolikogu 12.12.2017 otsuse nr 15 „Esindajate nimetamine Hiiumaa valla hoolekogudesse" muutmine
11. Osavallakogu koosseisu kinnitamine
12. Alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine
13. Muud küsimused

Eelnõude ja materjalidega saab tutvuda aadressil: https://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=168066.

Hiiumaa vallavolikogu istungid on avalikud. Kõik vallakodanikud on oodatud osalema nii kohapeal vallamajas Kärdlas kui Hiiumaa valla Youtube'i kanali vahendusel.