Selgusid kaasava eelarve tulemused

Esmaspäeva õhtul lõppes kaasava eelarve ettepanekute rahvahääletus ja selgunud on lõplik paremusjärjestus. Hääletajaid oli 497, kes andsid kokku 974 häält. 

Kaasavat eelarvet rakendatakse osavaldade põhiselt ja iga osavalla osa suuruseks on 10 000 eurot. Esimesena saab igas osavallas võimaluse oma mõte ellu viia osavallas enim hääli saanud idee. Kui võiduprojekti maksumus jääb alla 10 000 euro, pakutakse rahastust ka järgmisele ideele eeldusega, et osavalla summa ei lähe üle 10 000 euro. 

Hääletustulemused 

Emmaste osavald 

 1. Nurste krossiraja korrastamine, 9 670 eurot, 57 häält 

 1. Hiiumaa lastele purjeõppeks uued paadid, 2 000 eurot, 48 häält 

 1. Mänguväljak noortele, 9 000 eurot, 46 häält 

 1. Harju-Rätsepa tuuliku juurde uue külakiige ehitamine, tuuliku katuse tõrvamine ja piknikulaua paigaldamine, 4 212 eurot, 31 häält 

 1. Kohaliku kogukonna elu käsitlev videoklipp, 1 000 eurot, 1 hääl 

Käina osavald 

 1. Kassari mänguväljak, 7 000 eurot, 61 häält 

 1. Välijõusaali rajamine Käina kooliparki, 10 000 eurot, 59 häält 

 1. Kassari kabeli uued uksed, 5 000 eurot, 45 häält 

 1. Käina osavalla bussipeatuste valgustamine, 10 000 eurot, 43 häält 

 1. Hiiumaa lastele purjeõppeks uued paadid, 2 000 eurot, 41 häält 

 1. Selja Maahaigla asukoha väärikas tähistamine, 3 540 eurot, 27 häält 

 1. Kohaliku kogukonna elu käsitlev videoklipp, 1 000 eurot, 5 häält 

Kõrgessaare osavald 

 1. Kõrgessaare Valitsejamaja renoveerimine, 10 000 eurot, 56 häält 

 1. Jõeranna vana silla uus elu, 3 297,60 eurot, 46 häält 

 1. Kõrgessaare aleviku spordiväljaku kasutusvõimaluste laiendamine, 3 000 eurot, 34 häält 

 1. Kohaliku kogukonna elu käsitlev videoklipp, 1 000 eurot, 2 häält 

Kärdla osavald  

 1. Ühiskasutatav korvpalliplats, 10 000 eurot, 94 häält 

 1.  Hiiumaa lastele purjeõppeks uued paadid, 2 000 eurot, 56 häält 

 1. Hausma ujumissilla juurde trepi rajamine, 1 000 eurot, 44 häält 

 1. Välisvärv käsitööseltsi meistrite majale, 1 678 eurot, 42 häält 

 1. Kohaliku kogukonna elu käsitlev videoklipp, 1 000 eurot, 1 hääl 

Pühalepa osavald 

 1. Palade Põhikooli discgolfi rada, 6 000 eurot, 50 häält 

 1. Mänguväljak Palade Lasteaia hoovialale, 9 163,20 eurot, 45 häält 

 1. Palade spordihalli jõusaali renoveerimine, 6 100 eurot, 38 häält 

 1. Kohaliku kogukonna elu käsitlev videoklipp, 1 000 eurot, 2 häält 

Veidi veel statistikat. Hääletajaid oli eri vanuses: 16–19aastaseid 10, 20–29aastaseid 76, 30–39 aastaseid 123, 40–49 aastaseid 121, 50–59 aastaseid 82, 60–69 aastaseid 64, 70–79 aastaseid 13, 80aastaseid ja vanemaid kaheksa. Hääletaja keskmine vanus oli 45 aastat. Hääletajatest 177 olid mehed ja 320 naised.  

Hiiumaa valla kaasav eelarve on ellu kutsutud avalikult kasutatava investeeringu tegemiseks või ürituse korraldamiseks Hiiumaa elanike ettepanekute alusel. Elanikel on võimalus kaasa rääkida, kuidas kasutada valla eelarvest 50 000 eurot nii, et see teeks heameelt ning oleks kasulik võimalikult paljudele elanikele.