Kohtumised volikogu esimehega: 8. nov Sõrul

Hiiumaa vallavolikogu esimees Aivar Viidik kohtub novembris hiidlastega kõigis osavaldades, et kuulata Hiiumaa inimeste arvamusi ja mõtteid kohalikust elust ning saada tagasisidet valla, sh ka vallavolikogu tööle ja tegemistele. Samuti tutvustab volikogu esimees Hiiumaa suuri arendusprojekte, mis on plaanis lähiaastatel. Kohtumised on avalikud ja oodatud on kõik huvilised!

Esimene kohtumine toimub reedel, 8. novembril kell 11 Sõru muuseumis. Järgmiste kohta info tulekul!