Keskväljaku liikluskorraldus on pidevas muutumises

Jälgi alati liiklusmärke!

Keskväljaku ehituses on hetkel käimas liikuvad tööd, mida tehakse vaheldumisi kas Rookopli tänaval ehk Mamma Mia poolsel osal või Keskväljaku tänaval ehk vallamaja-poolsel osal. Mõlemal juhul saab väljakut mootorsõidukiga läbida kahesuunaliselt mööda seda tänavat, mis parasjagu on avatud liiklusele. Kui ehitustööd sulgevad juurdepääsu väljakule Uue ja Põllu tänava poolt, on liiklus Põllu tänaval kahesuunaline.  

  • Palume kõigil olla väga tähelepanelikud ja jälgida liiklusmärke! 

  • Hoida alati paremale teepoolele, et vältida kokkupõrget vastutulevate sõidukitega! 

Kui liiklusele on avatud Keskväljaku tänav, asub väljuvate busside peatus samuti Keskväljaku tänaval, vallamajast üle tee. Kui liiklusele on avatud Rookopli tänav, on saabuvate busside peatus liigutatud tavapärasest asukohast 50 m edasi, väljuvate busside peatuse vastu väljaku keskele. Kui tee ei ole suletud, asub bussipeatus tavapärases kohas. 

Juhime tähelepanu, et kuni ehitustööde lõpuni ei saa enam parkida väljakul asuvatel parkimiskohtadel! 

Keskuse lähiümbruses saab parkida näiteks järgmiselt: 

  • vallamaja ja nn rohelise poe taga olevatel parkimisaladel, 

  • Pritsumaja parklas on parkimiskohad autodele Rookopli tänava poolses servas ja bussidele Kärdla linna kaardi poolses servas, 

  • Hiiu tn 1 a ehk turu parklas, 

  • HUPSi maja taga asuvas nn Viigri parklas. 

Jalakäijatele on tagatud ohutu läbipääs ja juurdepääs tööpiirkonda jäävatele hoonetele kogu ehitusperioodi vältel. Ehitusala saab jalgsi ületada tähistatud ja piirdeaedadega piiratud ülekäigurajal.  

Sadamasse liikumiseks ja ehitusplatsil liikluskoormuse vähendamiseks on ümbersuunav nool ka Heltermaa mnt ja Rehemäe tee ristmikul. 

Novembris alanud keskväljaku ümberehitustööd muudavad Kärdlas liiklejate igapäevarutiini. Vabandame ebamugavuste pärast ja palume mõistvat suhtumist, et jõuda eeloleva aastaga kaasaegse maakonnakeskuse väärilise linnasüdameni. 

Küsimuste korral palume ühendust võtta Kärdla osavalla haldusjuhi Toomas Vannasega, tel 516 7165, toomas.vannas@hiiumaa.ee.