Algasid Kõpu miljööteraapia kodu ettevalmistused

Möödunud nädala istungil otsustas vallavalitsus sõlmida sotsiaalkindlustusametiga lepingu Kärdla põhikooli Kõpu õppekompleksi suure hoone teise korruse üürile andmiseks – sellega algas tegevus noorte miljööteraapia kodu loomiseks Kõppu.   

Miljööteraapia kodu või ravikodu on üks kinnise lasteasutuse teenuse osutamise võimalustest. Ravikodu noored elavad perena koos ja neid toetavad igapäevaselt kasvatajad ning terapeudid.  

Tulevikus võib kohus omavalitsuste taotlusel suunata Kõpu miljööteraapia kodusse lapse, kelle käitumine tema praeguses keskkonnas seab ohtu tema enda või kellegi teise elu, tervise või arengu. Tegemist on laste ja noortega, kes on oma eluteel raskustesse sattunud enamasti mõne trauma tagajärjel ning kelle abistamisel võiks kõige edukamalt toimida miljööteraapia.  

Omavalitsuste taotlusel teenusele suunatud lapsi tuleb Kõppu uuel aastal Eesti eri paigust kuni neli. Hiljem, kui meeskonna pädevus seda võimaldab, võib laste arv kasvada maksimaalselt kuueni.  

Kinnise lasteasutuse teenus tervikuna on mõeldud laiemale sihtgrupile – lisaks omavalitsustele võib teenusele suunamiseks taotluse teha ka politsei, prokuratuur või kriminaalhooldus. Kõppu aga suunatakse vaid omavalitsuste taotluse alusel lapsi ja noori, kes ei ole kohtulikult karistatud. Kui taotluse teeb politsei, prokuratuur või kriminaalhooldus, suunab kohus lapsed ja noored Maarjamaa Hariduskolleegiumi või Tallinna Laste Turvakodusse.  

Uuel aastal lisandub kuni üheksa töökohta 

Üürilepingu Kõpu hoone kasutamiseks sõlmib vald sotsiaalkindlustusametiga kolmeks aastaks. Amet omakorda teeb suunatud pakkumise Hiiumaa sotsiaalkeskusele, et sotsiaalkeskus hakkaks Kõpus teraapiakodu tööd korraldama. Päevaraha teenuse osutamise eest maksab sotsiaalkeskusele sotsiaalkindlustusamet.  

Enne tegevustega alustamist rahastab sotsiaalkindlustusamet Kõpus ümberehitustöid, et ravikodu pereruumid saaksid valmis ja samuti, et Kõpus õppivate hariduslike erivajadustega laste magamisruumid saaksid kolida teise majja. Eri majade noored puutuvad tulevikus oma majasisestel tegevustel kokku minimaalselt ja alati täiskasvanute juuresolekul.  

Plaani järgi võetakse esimesed ravikodu töötajad tööle jaanuaris ja seejärel algab nende väljaõpe. Ravikodu põhimeeskonda hakkavad kuuluma miljööteraapilised kasvatajad, kes saavad vastava väljaõppe koostöös sotsiaalkindlustusametiga. Lisaks saavad tööd spetsialistid nagu sotsiaalpedagoog, perenõustaja, loovterapeut, psühholoog. Samuti tehakse koostööd sotsiaalkindlustusametiga, et võimaldada lastele parim võimalik psühholoogiline abi.  

Hariduslike erivajadustega õpilaste vähesuse tõttu on Kärdla põhikooli Kõpu õppekoha hoonetekompleksile otsitud lisafunktsiooni juba pikemat aega. Hiiumaa sotsiaalkeskuse juht Riho Rahuoja tõdes, et Kõpu on hea auraga koht, kus on juba aastakümneid edukalt õpetatud erivajadustega lapsi. "Kõpu kompleksis on olemas vajalikud ruumid ja võimalused nii miljööteraapilise kui ka pereteraapilise töö tegemiseks," lisas Rahuoja.  

Kõpu piirkonna elanikele toimus ravikodu teemal avalik kohtumine möödunud laupäeval, 23. novembril. Kohtumise eesmärk oli selgitada miljööteraapia kodu olemust ja lükata ümber võimalikud kartused, mis sellega seoses kohalikel elanikel võivad tekkida. Kohtumisest täpsemalt saab lugeda Hiiu Lehest.