Männaka mahelauda tee sai mustkatte

Tänu kevadel alanud Hiiumaa valla, Maanteeameti ja eraettevõtte osaühingut Männaka koostööle sai augustis mustkatte mahefarmist mööduv 670meetrine kruusatee lõik.

Koostöö sai alguse aprillikuus, kui vallavalitsus ja Hiiumaa Arenduskeskus külastasid iganädalase ettevõtete külastuse käigus OÜd Männaka. Vastuseks küsimusele, kuidas saab vald toetada Hiiumaa suurima mahefarmi tegevust, tõid ettevõtjad Mati ja Martin Vallikivi esile probleemi seoses tolmava riigimaanteega. Nimelt rikkus kruusateelt tulev peenike tolm seadmeid ja muutis hügieeninõuete täitmise keerulisemaks. Aprilli lõpus saatis vallavanem Reili Rand maanteeametile esitise pinnata laudast mööduv riigimaantee lõik kolmepoolse kaasrahastusega ja maanteeamet võttis ettepaneku vastu.

"Rõõm, et maanteeamet sellisele koostööpakkumisele paindlikult ja kiirelt reageeris," ütles Hiiumaa vallavanem Reili Rand. "Kolmepoolse koostöö tulemusena sai lahenduse üks väike, kuid oluline teelõik, mis muidu oleks oma järge riigi plaanides kaua ootama pidanud."

Töö kogumaksumus oli 35 000 eurot, mille tasusid koostöös Hiiumaa vald, OÜ Männaka ja maanteeamet. Tee ehitas AS Tariston.

männaka mahelauda tee