Hiiumaa nädala eelinfo: 11.–17. veebruar

Hiiumaa vallavalitsus ja osavallavalitsused  

E, 11. veebruar 

Kl 9 Kärdla maja ühine infokoosolek 
Kl 9 Emmaste osavallakogu koosolek 
Kl 9 Pühalepa osavallavanema Liili Elleri ja kultuurispetsialisti Anu Tammearu töökoosolek 
Kl 14 volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek Käinas vallamajas 
Kl 16 volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek Kärdlas vallamajas 
Tööd alustab spordi- ja terviseedenduse spetsialist Martina Martinson 
Vallavanem Reili Rand osaleb SA Hiiumaa Sadamad meeskonnaga Helsingi meremessil 

T, 12. veebruar 

Kl 9 SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri nõukogu koosolek 
Kl 9 valla maa- ja ehitusspetsialistide kokkusaamine Kärdlas vallamajas 
Kl 10-12 Pühalepa sotsiaaltööspetsialist Urme Soonvald võtab Suuremõisas vastu sotsiaaltoetuste taotlusi 
Kl 11.30 ühistranspordispetsialist Piret Sedrik maanteeametis seoses andmebaasidega 
Kl 15 volikogu haridus-, spordi- ja noorsootöökomisjoni koosolek Kärdlas vallamajas 
Kl 16 volikogu kultuuri- ja turismikomisjoni koosolek Kärdlas vallamajas 
Kl 17 volikogu keskkonna- ja ehituskomisjoni koosolek Kärdlas vallamajas 
Linnade ja valdade päevadel Tallinnas osalevad vallavanem Reili Rand, Kärdla osavallavanem Lauri Preimann, sotsiaalosakonna juhataja Kairi Lõppe, Kõrgessaare sotsiaaltööspetsialist Pille Näksi, kultuurispetsialist Anu Tammearu ning spordi- ja tervisearenduse spetsialist Martina Martinson  
Kärdla ehitusspetsialist Triin Masing osaleb koolitusel "Ehitusload. Reeglid ja vead" Tallinnas 
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla ja haridusspetsialist Ivi Remmelg osalevad Aasta Õpetaja Gala 2019 arutelul haridus- ja teadusministeeriumis Tallinnas 

K, 13. veebruar 

Kl 10 kultuurispetsialist Anu Tammearu osaleb valdkonna ümarlaual Emmastes 
Kl 14 osaleb sotsiaalosakonna juhataja Kairi Lõppe laste- ja perede komisjoni koosolekul Käinas 
Kl 16 osaleb Pühalepa sekretär Katrin Paat valimiste jaoskonnakomisjoni koosolekul Pühalepa vallamajas 
Linnade ja valdade päevadel Tallinnas osalevad vallavanem Reili Rand, Kärdla osavallavanem Lauri Preimann, ehitusspetsialist Triin Masing, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla, haridusspetsialist Ivi Remmelg ning spordi- ja tervisearenduse spetsialist Martina Martinson  

N, 14. veebruar  

Kl 9.30 juhtkonna koosolek 
Kl 10.30 vallavalitsuse istung  
Kõrgessaare osavallavanem Üllar Laid osaleb Kõrgessaare päevakeskuses eakate infotunnis 
Ühistranspordispetsialist Piret Sedrik Tallinnas regulaarsel kokkusaamisel lennutranspordi teemal 

R, 15. veebruar 

Kl 10.30 külastab vallavanem Reili Rand ettevõtet 

Töölt eemal 

14.15. veebruaril on eemal Kärdla haldusjuht Toomas Vannas 
11.22. veebruaril on eemal Kärdla ja Kõrgessaare maaspetsialist Kai Vahtra, asendab ehitusspetsialist Triin Masing 


Valla hallatavad asutused ja sihtasutused 

E, 11. veebruar 

Kl 10 kohtuvad Hiiumaa spordikooli direktor Kristi Linkov ja spordikooli nõukogu spordikeskuse eskiisi teemal vallamajas Kärdlas 
Kl 14.45 Kärdla põhikooli juhtkonna koosolek värskes õhus jalutades – Seera ja jütusta! 
Hiiumaa sotsiaalkeskuse juhataja Riho Rahuoja osaleb Kõrgessaare päevakeskuse töötajate koosolekul 
Kärdla põhikooli direktor Margit Kagadze kohtub Kõpu õppekoha kollektiiviga 

T, 12. veebruar 

Kl 9 SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri juhatuse liige Elge Härma ja Hiiumaa sotsiaalkeskuse juhataja Riho Rahuoja osalevad SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri nõukogu koosolekul 
Hiiu Valla Kultuuri ja Vaba Aja Keskuse juhataja Margarita Korol osaleb Kärdla päeva korraldamise arutelul koos SA Hiiumaa Muuseumid esindajatega 
Hiiumaa arenduskeskuse projektijuht Katrin Sarapuu osaleb Eesti 2035 strateegia seminaril Tallinnas 

K, 13. veebruar 

Hiiumaa sotsiaalkeskuse juhataja Riho Rahuoja osaleb sotsiaalkeskuse tegevusjuhendajate töökoosolekul 
Piirkondlik geograafiaolümpiaad 
Kärdla põhikooli töötajad kohtuvad valla rahandusosakonna juhataja Inge Elissaarega 

N, 14. veebruar  

Hiiumaa turundusstrateegia esitlus Hiiumaa muuseumi Pikas majas 
Hiiumaa arenduskeskuse projektijuht Katrin Sarapuu osaleb Loomemajanduse Akadeemia seminaril Raplamaal 

R, 15. veebruar 

Kl 14 SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri töötajate üldkoosolek 
Hiiumaa arenduskeskuse projektijuht Katrin Sarapuu osaleb Loomemajanduse Akadeemia seminaril Raplamaal 

Töölt eemal 

9.17. veebruaril on eemal Hiiumaa arenduskeskuse juhataja Liis Remmelg 
13.15. veebruaril on eemal MA EMKO juhataja Joosep Niit 
15. veebruaril on eemal Hiiumaa spordikooli juht Kristi Linkov 

Hiiumaa sündmuste lisainfot vaata veebilehelt: hiiumaa.events