« Tagasi

Aasta ema kandidaate saab esitada 30. aprillini

Veel paar päeva, 30. aprillini saab esitada kandidaate Hiiumaa aasta ema aunimetusele.

Aasta ema kandidaate võivad esitada kõik, nii pereliikmed ja tuttavad kui ka asutused ning organisatsioonid.

Hiiumaa aasta ema on aunimetus Hiiumaa emale, kelle peres kasvab kaks või enam last, kellele kodu pakub armastust, hoolt, tuge, eeskuju ja õpetust. Hiiumaa aasta ema on ka oma töös pädev ning perekonna väärtustamisel heaks eeskujuks ka väljaspool perekonda.

Hiiumaa aasta ema valimise eesmärk on väärtustada ema ja emadust, tunnustada naise rolli laste kasvatamisel, aga ka tema tegevust ühiskonnas.

Hiiumaa aasta ema kandidaat peab olema Eesti vabariigi kodanik ja rahvastikuregistri järgi Hiiumaa elanik.

Ettepanekus tuleb välja tuua kandidaadi ees- ja perekonna­nimi ning vanus, tema elu- ja töökoht, laste arv, nende nimed ja vanused. Lisada tuleb ka põhjendus, miks just see kandidaat peaks aunimetuse pälvima. Vaja on lisada ka ettepaneku tegija kontaktandmed, nimi ja ettepaneku esitamise kuupäev.

Ettepanekuid kandidaatide osas saab esitada 30. aprillini e-posti aadressile valitsus@hiiumaa.ee või postiga aadressil Keskväljak 5a, Kärdla, Hiiumaa vald, 92413, Hiiumaa.

Hiiumaa aasta ema tiitel antakse üle emadepäeval, 8. mail.