Tööpakkumine: eripedagoog ja logopeed

Kärdla lasteaed ootab oma meeskonda eripedagoogi(1.0) ja logopeedi(1.0). 

Lasteaia tegevuse eesmärk on toetada lapse perekonda, aidates kaasa sotsiaalselt, vaimselt ja füüsiliselt küpsete, kaasinimesi arvestavate ja keskkonda väärtustavate laste kujunemisele, arvestades nende ealisi ja soolisi iseärasusi ning individuaalseid omadusi.  

Nõudmised kandidaadile:  

  • Erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või vastavalt eripedagoogi kutse või logopeedi kutse; 

  • väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus, otsustus-, analüüsi- ja koostöövõime.  

Motiveeritud sooviavalduse, elulookirjelduse (CV) ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 12.08.2022 Kärdla lasteaia aadressil Kalda 11, Kärdla 92413, Hiiumaa vald või e-posti aadressil tiina.hinno@hiiumaa.ee

Hiiumaa vald maksab toetust kuni 35aastasele kõrgharitud noorele spetsialistile, kes asub tööle valla üldhariduskoolis, lasteaias, huvikoolis, Hiiumaa spordikoolis või saare tervishoiuasutuses.  

Stipendiumi makstakse kahe aasta jooksul 200 eurot kuus. Kui taotleja töötab osalise koormusega, muudetakse toetuse suurust proportsionaalselt täidetavale ametikohale. Rohkem infot Hiiumaa valla veebilehel https://vald.hiiumaa.ee/noore-spetsialisti-stipendium