« Tagasi

Tööpakkumine: projektijuht-riigihangete spetsialist

Hiiumaa vallavalitsus võtab teenistusse projektijuht-riigihangete spetsialisti, kelle peamisteks ülesanneteks on:
• regionaalsete ja rahvusvaheliste projektide kirjutamine ja nende läbiviimine; 
• rahastusvõimaluste ja koostööpartnerite otsimine;
• riigihangete korraldamine ja läbiviimine;
• hangete korraldamist reguleerivate töökordade ja protseduuride välja töötamine;
• hankealane nõustamine ja juhendamine;
• hangete planeerimine ja ettevalmistamine;
• hankeplaani koostamine ja selle täitmise kontroll;
• hankedokumentide koostamine ja hindamiskriteeriumite välja töötamine, pakkujatega läbirääkimiste pidamine, lepingute ettevalmistamine ja sõlmimine;
• hangete üle arvestuse pidamine ja aruandluse koostamine ning selle põhjal järgnevate tegevuste planeerimine.

Projektijuht-riigihangete spetsialisti tööpiirkond on Hiiumaa vald.

Nõudmised kandidaadile:

• kesk-eri- või kõrgharidus;
• teadmised ja kogemus projektide koostamises ja projektide juhtimises;
• vähemalt kaheaastane kogemus riigihangete korraldamisel;
• algatusvõime ja loovus;
• valmisolek meeskonnatööks ja hea suhtlemisoskus;
• kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ning inglise ja vene keele oskus kesktasemel;
• üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine;
• B-kategooria juhiload ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus tööülesannete täitmiseks.

Pakume

• mitmekesist ja vaheldusrikast tööd,
• arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi,
• tegusat ja sõbralikku kollektiivi,
• kaasaegset töökeskkonda.

Motiveeritud sooviavaldus koos palgasooviga, elulookirjeldus ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Hiiumaa vallavalitsusele digitaalselt allkirjastatuna valitsus@hiiumaa.ee hiljemalt 11. novembril 2018. a. Lisainfo: monika.pihlak@hiiumaa.ee