« Tagasi

Tule Hiiumaa valda tööle!

Veel viimased päevad on aega kandideerida tööle Hiiumaa valda mitmele ametikohale. Vaata lisa Hiiumaa valla kodulehelt: vald.hiiumaa.ee/vabad-tookohad

Arenguspetsialist

Hiiumaa vallavalitsus võtab teenistusse arenguspetsialisti, kelle peamisteks ülesanneteks on: 
* Valla arengut suunavate dokumentide koostamine ja uuendamise koordineerimine 
* Toetuse saamise võimaluste leidmine 
* Projektitaotluste koostamine 
* Projektide juhtimine, läbiviimine ja aruandluse esitamise korraldamine 
* Hangete korraldamine 
* Valdkondlike õigusaktide eelnõude koostamine 
* Valla ettevõtete ja kodanikuühenduste nõustamine arendusvaldkonnas 
Dokumentide tähtaeg: 30. oktoober, lisainfo: monika.pihlak@hiiumaa.ee

Kultuurispetsialist

Hiiumaa vallavalitsus võtab teenistusse kultuurispetsialisti, kelle peamisteks ülesanneteks on: 
* kultuuriasutuste tegevuse koordineerimine ja nõustamine, koostöö korraldamine
* kultuurivaldkonna õigusaktide eelnõude koostamine ja ettekandmine
* valla kultuurisündmuste ja kultuurikalendri koordineerimine
Dokumentide tähtaeg: 31. oktoober, lisainfo: karin.kokla@hiiumaa.ee, tel 463 6070.

Lastekaitsespetsialist

Hiiumaa vallavalitsus võtab teenistusse lastekaitsespetsialisti, kelle põhiülesandeks on tagada laste hoolekande korraldamine Hiiumaa vallas. 
Dokumentide tähtaeg: 30. oktoober, lisainfo: kairi.loppe@hiiumaa.ee, tel 5333 0650.

Vallavanema abi

Hiiumaa vallavalitsus võtab teenistusse vallavanema abi, kelle peamisteks ülesanneteks on:
* Vallavanema ülesandel info kogumine, analüüsimine ja vahendamine juhi poolt määratud valdkonna arendamiseks, probleemide lahendamiseks või projektide juhtimisel.
* Koostöö koordineerimine sõprusomavalitsuste ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega ning omavalitsustega Eestis, ettepanekute tegemine välissuhete korraldamiseks ja arendamiseks.
* Osakondadeülese koostöö ja teabevahetuse korraldamine
Dokumentide tähtaeg: 30. oktoober, lisainfo: reili.rand@hiiumaa.ee