Abielu lahutamine

Perekonnaseisuasutuses võib abielu lahutada abikaasade vastastikusel kokkuleppel ja  juhul, kui mõlema abikaasa elukoht on Eestis.

Abielu lahutatakse kohtus, kui abikaasad vaidlevad abielu lahutamise või lahutusega seotud asjaolude üle või kui perekonnaseisuasutus ei ole pädev abielu lahutama.

Abielu ei lahutata varem kui ühe kuu ja hiljem kui kolme kuu möödumisel abielulahutuse avalduse esitamisest. 

Abielu lahutamise ühine avalduse blankett (PDF formaadis)
Abielu lahutamise eraldi avalduse blankett (PDF formaadis)

Riigilõiv  50 eurot peab olema makstud enne avalduse esitamist.


Saaja:                Rahandusminsiteerium
Pangakonto:   SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X
                           Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
                           Danske Bank EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)
                           Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Viitenumber: 10294002000040
Selgitus:          Abielulahutuse kande tegemine

Õigusaktid

•    Perekonnaseadus     
•    Perekonnaseisutoimingute seadus       
•    Rahvastikuregistri seadus             
•    Nimeseadus             
•    Riigilõivuseadus      

Abielu lahutamiseks kohapeal on vajalik isiklik kohaletulek


Vastutajad:   Riina Lilleõis, rahvastikuregistri- ja perekonnaseisutoimingute spetsialist, tel 463 6084

                      

Aadress: Kärdla linn, Keskkväljak 5a,  Hiiumaa vald Hiiumaa

Kui abikaasa ei saa mõjuvatel põhjustel ühise avalduse esitamiseks isiklikult perekonnaseisuasutusse ilmuda, võib ta esitada notariaalselt tõestatud eraldi avalduse.
Abielulahutuse kuupäev lepitakse kokku avalduse esitamisel

Vajaminevad dokumendid

•    Avaldajate isikut tõendavad dokumendid;
•    Abielu sõlmimist tõendav dokument.

Abieludokumendi esitamist ei nõuta, kui kande tegemiseks vajalikke andmeid on võimalik saada rahvastikuregistrist.

Avaldused ja kõik dokumendid  esitada  perekonnaseisuasutusele eesti keeles.

Võõrkeelsed dokumendid  esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlge ei ole nõutav, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles.

Abielulahutuse kande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille`ga, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Tulemus

Abielulahutuse kanne rahvastikuregistris. Lahutajatele väljastatakse soovi korral abielulahutuse tõend.

Esmane tõend, mis tuleb välja võtta 14 tööpäeva jooksul, on avaldajale tasuta.

Korduva tõendi eest tuleb tasuda riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

Tõendi kättesaamise aeg ja viis lepitakse kokku kande koostanud perekonnaseisuasutuse ja avaldaja vahel.

Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist.