Abielu registreerimine

Abiellumiseks esitavad abiellujad perekonnaseisuasutusele, kus soovitakse abielu sõlmida, isiklikult kohale tulles kirjaliku ühise abiellumisavalduse.  Abiellumisavalduse blankett (pdf formaadis)

Abieluavalduse esitamisel selgitab perekonnaseisuametnik abiellujatele varaühisuse, vara juurdekasvu tasaarvestuse ja varalahususe varasuhete õiguslikku olemust ning asjaolu, et kui abiellujad oma valikut ei avalda, loetakse nende poolt valituks varaühisuse regulatsioon.

Abiellujate poolt valitud vara juurdekasvu tasaarvestuse ja varalahususe varasuhte valimisel edastab perekonnaseisuasutus vastava avalduse koos kandeavaldusega abieluvararegistrile. Avalduse alusel avatakse abieluvara registrikaart ja abikaasadele saadetakse abieluvararegistri poolt vastav teade.

Abielu sõlmimise koht ei ole seotud abiellujate elukohaga.

Toiming viiakse läbi riigikeeles. Vajadusel tellib tõlgi noorpaar ise.

Lisaks Hiiumaa Vallavalitsusele on seadusliku abielu sõlmimise õigus ka kahel Hiiumaa vaimulikul, kes viivad läbi kiriklikke laulatusi.
Hüllo-Kristjan Simson (EELK) - kristjan@dago.ee, tel. 56210324
Tarmo Kähr (EEKBKL) - tarmo@ekklesia.ee, tel. 56626836

 

Abielu ei sõlmita varem kui ühe kuu ja hiljem kui kuue kuu möödumisel päevast, millal abiellujad on perekonnaseisuasutusele esitanud abiellumisavalduse.

 

Riigilõiv 30 eurot peab olema makstud enne avalduse esitamist.


Saaja:                Rahandusminsiteerium
Pangakonto:   SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X
                           Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
                           Danske Bank EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)
                           Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
Viitenumber: 10294002000040
Selgitus:          Abielukande tegemine

Hiiumaa Vallavalitsuse abielu piduliku kombetalituse teenuse hinnad

1. abielu pidulik kombetalitus Hiiumaal:
teisipäevast laupäevani                               75 eurot

2. abielu pidulik kombetalitus väljaspool Hiiumaad:
reedel või laupäeval                              300 eurot.

Perekonnaseisuametnikul on õigus teha erikokkuleppeid. Erikokkuleppe korral kehtib kombetalituse asukohale vastav hind. 

Piduliku kombetalituse eest tasuda:
Saaja: Hiiumaa Vallavalitsus

Pangakonto:           
Swedbank      EE692200221068460924

SEB                 EE651010220267833220

Coop Pank      EE494204278618221106

Selgitus: abielu pidulik kombetalitus
Teenuse hind tuleb tasuda hiljemalt üks nädal enne piduliku kombetalituse läbiviimist.

Õigusaktid

•    Perekonnaseadus     

•    Perekonnaseisutoimingute seadus       
•    Rahvastikuregistri seadus             
•    Nimeseadus             
•    Riigilõivuseadus            

Vastutajad:   Riina Lilleõis,  perekonnaseisutoimingute- ja personalispetsialist, tel 463 6084 
                     Helika Villmäe, vallasekretäri abi, tel 463 6084

Aadress: Kärdla linn, Keskkväljak 5a,  Hiiumaa vald Hiiumaa

Vajaminevad dokumendid

•  Avaldajate isikut tõendavad dokumendid;
•  mõlema abielluja sündi tõendav dokument;
•  teise või järgmise abielu korral dokument selle kohta, et eelmine abielu on lõppenud või kehtetuks tunnistatud;
•  kohtumäärus alaealise abielluja teovõime laiendamise kohta;
•  abielu sõlmimise muu takistuse kõrvaldamise dokument.

Dokumendi või andmete esitamist ei nõuta (va isikut tõendav dokument), kui abielukande tegemiseks vajalikke andmeid on võimalik saada rahvastikuregistrist.

Kui Eestis soovib abielu sõlmida välismaalane, peab ta lisaks eelnimetatud dokumentidele tõendama, et tal on Eestis viibimiseks välismaalaste seaduses nimetatud seaduslik alus. Välisriigi elanik peab esitama asjaomase riigi pädeva asutuse tõendi selle kohta, et tema elukohariigi õiguse järgi ei ole abielu sõlmimiseks takistusi (abieluvõimetõend).

Perekonnaseisuasutusel on seadusest tulenevatel juhtudel õigus nõuda ka muid abielukande tegemiseks vajaminevaid andmeid tõendavaid dokumente.

Avaldus ja kõik dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele eesti keeles.

Võõrkeelsed dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlget ei nõuta, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles.

Abielukande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille`ga, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Kui Eestis soovib abielu sõlmida välismaalane, peab ta lisaks eelnimetatud dokumentidele tõendama, et tal on Eestis viibimiseks välismaalaste seaduses nimetatud seaduslik alus. Välisriigi elanik peab esitama asjaomase riigi pädeva asutuse tõendi selle kohta, et tema elukohariigi õiguse järgi ei ole abielu sõlmimiseks takistusi (abieluvõimetõend).

 

Abielukanne rahvastikuregistris. Abielu sõlmimise tõendamiseks väljastatakse abielutõend.
Esmane abielutõend on avaldajale tasuta. Korduva tõendi eest tuleb tasuda riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

Abielutõendi kättesaamise aeg ja viis lepitakse kokku abielukande koostanud perekonnaseisuasutuse ja avaldaja vahel.

Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist..

Esmane abielutõend on avaldajale tasuta. Korduva tõendi eest tuleb tasuda riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

Abielutõendi kättesaamise aeg ja viis lepitakse kokku abielukande koostanud perekonnaseisuasutuse ja avaldaja vahel.