Abielu registreerimine

Abiellumiseks esitavad abiellujad perekonnaseisuasutusele, kus soovitakse abielu sõlmida, isiklikult kohale tulles kirjaliku ühise abiellumisavalduse. 

Kui mõlema abielluja perekonnaseisuandmed on kantud rahvastikuregistrisse ja nad on elanud Eestis vähemalt 6 kuud vahetult enne abiellumisavalduse esitamist, saab avalduse maakonnakeskuse kohalikule omavalitsusele esitada ka e-rahvastikuregistris.

Abieluavalduse esitamisel selgitab perekonnaseisuametnik abiellujatele varaühisuse, vara juurdekasvu tasaarvestuse ja varalahususe varasuhete õiguslikku olemust ning asjaolu, et kui abiellujad oma valikut ei avalda, loetakse nende poolt valituks varaühisuse regulatsioon.

Abiellujate poolt valitud vara juurdekasvu tasaarvestuse ja varalahususe varasuhte valimisel edastab perekonnaseisuasutus vastava avalduse koos kandeavaldusega abieluvararegistrile. Avalduse alusel avatakse abieluvara registrikaart ja abikaasadele saadetakse abieluvararegistri poolt vastav teade.

Täpsem info abikaasade varalistest õigustest leiad siit

Abielu sõlmimise koht ei ole seotud abiellujate elukohaga.
Toiming viiakse läbi riigikeeles. Vajadusel tellib tõlgi noorpaar ise.

 

Hiiumaa Vallavalitsuses sõlmivad abielu:


Lisaks Hiiumaa Vallavalitsusele  on seadusliku abielu sõlmimise õigus ka kolmel Hiiumaa vaimulikul, kes viivad läbi kiriklikke laulatusi:

 

Abielu ei sõlmita varem kui ühe kuu ja hiljem kui kuue kuu möödumisel päevast, millal abiellujad on perekonnaseisuasutusele esitanud abiellumisavalduse.

 

Abielukande tegemise eest tuleb tasuda riigilõiv 30 eurot. Riigilõiv peab olema makstud enne avalduse esitamist.  

Riigilõivu saab tasuda internetipangas.

Saaja: Rahandusministeerium

Pangakonto: 

 • SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
 • Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)   
 • LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
 • Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Viitenumber: 10294002000040

Selgitus: Abielu sõlmimine

 

Hiiumaa Vallavalitsuse abielu piduliku kombetalituse teenuse hinnad:

 • abielu pidulik kombetalitus Hiiumaal: teisipäevast laupäevani 75 eurot;
 • abielu pidulik kombetalitus väljaspool Hiiumaad reedel ja laupäeval 300 eurot.

Perekonnaseisuametnikul on õigus teha erikokkuleppeid. Erikokkuleppe korral rakendatakse kehtestatud hinda vastavalt kombetalituse asukohale.

Piduliku kombetalituse eest tasuda:

Saaja: Hiiumaa Vallavalitsus

Pangakonto:  

 • Swedbank  EE632200001120048941
 • SEB Pank  EE361010602008926008

Selgitus: abielu pidulik kombetalitus

 

Vajaminevad dokumendid:

 • mõlema abielluja isikut tõendav dokument;
 • mõlema abielluja sündi tõendav dokument;
 • teise või järgmise abielu korral dokument selle kohta, et eelmine abielu on lõppenud või kehtetuks tunnistatud;
 • vajadusel abieluvõimetõend, kui abielluja elukoht on välisriigis või kui ta on elanud Eestis alla kuue kuu (väljastab kodakondsus- või elukohariigi pädev asutus);
 • välismaalase Eestis viibimise seaduslikkust tõendav dokument, kui tegu pole Euroopa Liidu kodaniku või tema perekonnaliikmega.

Dokumendi või andmete esitamist ei nõuta (va isikut tõendav dokument), kui abielukande tegemiseks vajalikke andmeid on võimalik saada rahvastikuregistrist.

Kui Eestis soovib abielu sõlmida välismaalane, peab ta lisaks eelnimetatud dokumentidele tõendama, et tal on Eestis viibimiseks välismaalaste seaduses nimetatud seaduslik alus. Välisriigi elanik peab esitama asjaomase riigi pädeva asutuse tõendi selle kohta, et tema elukohariigi õiguse järgi ei ole abielu sõlmimiseks takistusi (abieluvõimetõend).

Perekonnaseisuasutusel on seadusest tulenevatel juhtudel õigus nõuda ka muid abielukande tegemiseks vajaminevaid andmeid tõendavaid dokumente.

Perekonnaseisuasutusele esitatavad dokumendid peavad olema eesti, vene või inglise keeles. Kui dokumendid on tõlgitud, peab tõlge olema vandetõlgi tehtud. Abielukande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Esmane abielutõend on avaldajale tasuta.
Korduva tõendi eest tuleb tasuda riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

Abielutõendi kättesaamise aeg ja viis lepitakse kokku abielukande koostanud perekonnaseisuasutuse ja avaldaja vahel.