Andmete parandamine ja muutmine

Kui inimene esoovib muuta enda, oma alaealiste laste või eestkostetavate rahvastikuregistri andmeid, siis peab ta esitama avalduse maakonna kohalikule omavalitsusele.

Andmete parandamise ja muutmise avalduse blankett (PDF formaadis)

Avaldusele lisatakse dokument, mis tõendab andmete muutmise alust.

Statistilisi andmeid saab muuta nii kohapeal kui ka kodanikuportaali www.eesti.ee kaudu.

Avalduse ja kõik dokumendid  esitada  perekonnaseisuasutusele eesti keeles.

Võõrkeelsed dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlge ei ole nõutav, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles.

Välisriigi dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostille`ga.

Täpsema info legaliseerimise kohta Välisministeeriumi kodulehel.

 

Andmete muutmise või parandamise kanne koostatakse mõistliku menetlusaja jooksul. Dokumentide menetluse maksimaalne aeg on üks kuu.

Riigilõivuvaba

Õigusaktid

•    Perekonnaseadus     
•    Perekonnaseisutoimingute seadus       
•    Rahvastikuregistri seadus             
•    Nimeseadus             
•    Riigilõivuseadus            

Teenuse taotlemine kohapeal

Vajalikud sammud

Vajalik isiklik kohaletulek

Vastutajad:   Riina Lilleõis  perekonnasesiutoimingute- ja personalispetsialist, tel 463 6084
                         Helika Villmäe vallasekretäri abi, tel 463 6084

Aadress: Kärdla linn, Keskkväljak 5a,  Hiiumaa vald Hiiumaa

Vajaminevad dokumendid:

•    Avaldaja isikut tõendavad dokumendid;
•    Dokument, mis tõendab  andmete muutmise või parandamise alust

Perekonnaseisuasutusel on seadusest tulenevatel juhtudel õigus nõuda ka muid kande tegemiseks vajaminevaid andmeid tõendavaid dokumente.

Avaldus ja kõik dokumendid  esitada  perekonnaseisuasutusele eesti keeles.

Võõrkeelsed dokumendid  esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.

Tõlge ei ole nõutav, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles.
Kande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille`ga, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Tulemus

Andmete muutmise või parandamise kanne rahvastikuregistris. Avaldajale väljastatakse soovi korral  tõend või rahvastikuregistri väljavõte.

Rahvastikuregistri väljavõte on avaldajale tasuta.

Korduva tõendi eest tuleb tasuda riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

Tõendi kättesaamise aeg ja viis lepitakse kokku kande koostanud perekonnaseisuasutuse ja avaldaja vahel.

Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist.

Teenuse taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud

Oma andmete õigsust rahvastikuregistris saab kontrollida aadressil: www.eesti.ee

Vea avastamisel edastada digitaalselt allkirjastatud andmete parandamise ja muutmise avalduse blankett (PDF formaadis) ja andmete muutmise alust tõendav dokument  omavalitsusele.

Rahvastikuregistris puuduoleva Eestis koostatud perekonnaseisudokumendi registrisse sisestamist saab tellida aadressil: www.eesti.ee

Statistiliste andmete muutmise teadet saab esitada aadressil: www.eesti.ee

Vastavalt rahvastikuregistri seadusele on isikul õigus saada teavet enda, oma alaealiste laste ja eestkostetavate  andmete kohta rahvastikuregistris. Laste andmete vaatamiseks peavad rahvastikuregistrisse olema kantud seosed laste ja vanemate vahel.

Vajaminevad dokumendid

ID kaart või  Digi-ID  (pin1 ja pin2)

Tulemus

Kanne rahvastikuregistris.

Avaldajale väljastatakse soovi korral tõend või rahvastikuregistri väljavõte.

Tõendit saab väljastada vastavalt soovile kas eesti, inglise, saksa või prantsuse keeles.Väljavõtet saab koostada eesti või inglise keeles.

Väljavõte kajastab perekonnaseisuandmeid väljavõtte tegemise seisuga. Väljavõte on riigilõivuvaba.

Korduva tõendi eest tuleb tasuda riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras (3,19 eurot).

Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist.