Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Heltermaa külas Heltermaa sadama detailplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programm

Hiiumaa Vallavolikogu 16.12.2021 otsusega nr 20 algatati Heltermaa külas Heltermaa sadama detailplaneeringu koostamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu koostajaks on K-Projekt Akstiaselts ja keskkonnamõju strateegilist hindamist viib läbi Lemma OÜ.

Valminud on Heltermaa sadama detailplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programm, mida on täiendatud esitatud ettepanekute alusel.

Heltermaa sadama detailplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programm

Heltermaa sadama DP LS ja KSH VTK ettepanekute koondtabel