Detailplaneeringute algatamine

Hiiumaa Vallavolikogu algatas 16. septembri 2021 otsusega nr 280 Otsa maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeritava ala...

Tagukülas Otsa maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavolikogu algatas 16. septembri 2021 otsusega nr 280 Otsa maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeritava ala...

Hiiumaa Vallavolikogu algatas 19.08.2021 otsusega nr 269 Ristiku kinnistu detailplaneeringu koostamine ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeritava ala suurus on...

Orjaku külas asuva Ristiku kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavolikogu algatas 19.08.2021 otsusega nr 269 Ristiku kinnistu detailplaneeringu koostamine ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeritava ala suurus on...

Hiiumaa Vallavalitsuse 22.07.2021 korraldusega nr 425 otsustati algatada Kodeste külas Puraviku (katastritunnus 39201:004:0961; üldpind 4,01 ha; sihtotstarve elamusmaa) maaüksuse...

Kodeste külas Puraviku maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 22.07.2021 korraldusega nr 425 otsustati algatada Kodeste külas Puraviku (katastritunnus 39201:004:0961; üldpind 4,01 ha; sihtotstarve elamusmaa) maaüksuse...

Hiiumaa Vallavolikogu 17.06.2021 otsusega nr 261 algatati Pärnapõllu maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline...

Kiduspe küla Pärnapõllu maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavolikogu 17.06.2021 otsusega nr 261 algatati Pärnapõllu maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline...

Hiiumaa Vallavalitsuse 16.06.2021 korraldusega nr 360 algatati Hirmuste küla Ada maaüksuse (katastritunnus 20501:001:0009) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused....

Hirmuste küla Ada maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 16.06.2021 korraldusega nr 360 algatati Hirmuste küla Ada maaüksuse (katastritunnus 20501:001:0009) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused....

Hiiumaa Vallavalitsuse 16.06.2021 korraldusega nr 359 otsustati algatada Vahtrepa külas Mare õue (katastritunnus 63902:001:1550, 19966 m², sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistu detailplaneering,...

Vahtrepa külas Mare õue kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 16.06.2021 korraldusega nr 359 otsustati algatada Vahtrepa külas Mare õue (katastritunnus 63902:001:1550, 19966 m², sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistu detailplaneering,...

Hiiumaa Vallavalitsuse 09.06.2021 korraldusega nr 344 otsustati algatada Tahkuna külas Rüütlimetsa (katastritunnus 39201:004:0750; üldpind 11,05 ha; sihtotstarve maatulundusmaa) maaüksuse...

Tahkuna külas Rüütlimetsa maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 09.06.2021 korraldusega nr 344 otsustati algatada Tahkuna külas Rüütlimetsa (katastritunnus 39201:004:0750; üldpind 11,05 ha; sihtotstarve maatulundusmaa) maaüksuse...

Hiiumaa Vallavalitsuse 09.06.2021 korraldusega nr 345 otsustati algatada Tahkuna külas Põhjanurga (katastritunnus 39201:004:6010; üldpind 4,02 ha; sihtotstarve maatulundusmaa) maaüksuse...

Tahkuna külas Põhjanurga maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 09.06.2021 korraldusega nr 345 otsustati algatada Tahkuna külas Põhjanurga (katastritunnus 39201:004:6010; üldpind 4,02 ha; sihtotstarve maatulundusmaa) maaüksuse...

Hiiumaa Vallavalitsuse 11.05.2021 korraldusega nr 283 otsustati algatada Poama külas Kase (katastritunnus 39201:002:0391; üldpind 6,59 ha; sihtotstarve maatulundusmaa) maaüksuse...

Kase maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 11.05.2021 korraldusega nr 283 otsustati algatada Poama külas Kase (katastritunnus 39201:002:0391; üldpind 6,59 ha; sihtotstarve maatulundusmaa) maaüksuse...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas 11.05.2021 korraldusega nr 274 Pirni kinnistu detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeritava ala suurus on 7715 m² ja...

Kassari küla Pirni kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavalitsus algatas 11.05.2021 korraldusega nr 274 Pirni kinnistu detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeritava ala suurus on 7715 m² ja...

Hiiumaa Vallavalitsuse 05.05 .2021 korraldusega nr 261 otsustati algatada Hausma külas Suusamäe (katastritunnus 63901:001:0888 , üldpind 3,09 ha , sihtotstarve ...

Hausma küla Suusamäe kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 05.05 .2021 korraldusega nr 261 otsustati algatada Hausma külas Suusamäe (katastritunnus 63901:001:0888 , üldpind 3,09 ha , sihtotstarve ...

Hiiumaa Vallavalitsuse 21.04.2021 korraldusega nr 219 algatati Kärdla linna Posti haljasala (katastritunnus 20501:001:1209) detailplaneering. Planeeringuala näol on tegemist 7,3 ha suuruse riigi...

Posti haljasala detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 21.04.2021 korraldusega nr 219 algatati Kärdla linna Posti haljasala (katastritunnus 20501:001:1209) detailplaneering. Planeeringuala näol on tegemist 7,3 ha suuruse riigi...

Hiiumaa Vallavalitsuse 28.04.2021 korraldusega nr 229 otsustati algatada Soonlepa külas Mamma (katastritunnus 20501:001:0251, üldpind 5000 m², sihtotstarve elamumaa) kinnistu detailplaneering,...

Soonlepa küla Mamma kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 28.04.2021 korraldusega nr 229 otsustati algatada Soonlepa külas Mamma (katastritunnus 20501:001:0251, üldpind 5000 m², sihtotstarve elamumaa) kinnistu detailplaneering,...

Hiiumaa Vallavalitsuse 28.04.2021 korraldusega nr 228 otsustati algatada Soonlepa külas Pihla (katastritunnus 63902:001:0252, üldpind 6,74 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistu...

Soonlepa küla Pihla kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 28.04.2021 korraldusega nr 228 otsustati algatada Soonlepa külas Pihla (katastritunnus 63902:001:0252, üldpind 6,74 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistu...

Hiiumaa Vallavalitsuse 28.04.2021 korraldusega nr 227 otsustati algatada Pühalepa külas Pühalepa kõrtsi (katastritunnus 63902:001:0065, üldpind 4844 m², sihtotstarve kaitsealune maa) kinnistu...

Pühalepa küla Pühalepa kõrtsi kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 28.04.2021 korraldusega nr 227 otsustati algatada Pühalepa külas Pühalepa kõrtsi (katastritunnus 63902:001:0065, üldpind 4844 m², sihtotstarve kaitsealune maa) kinnistu...

Hiiumaa Vallavalitsuse 07.04.2021 korraldusega nr 186 otsustati algatada Hausma külas Kuuseoja (katastritunnus 20501:001:1329, üldpind 7706 m², sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistu...

Hausma külas Kuuseoja kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 07.04.2021 korraldusega nr 186 otsustati algatada Hausma külas Kuuseoja (katastritunnus 20501:001:1329, üldpind 7706 m², sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistu...

Hiiumaa Vallavalitsuse 31.03.2021 korraldusega nr 175 otsustati algatada Poama külas Saaarelepa (katastritunnus 39201:002:0104; üldpind 5,14 ha; sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistu...

Poama külas Saarelepa kinnistu detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 31.03.2021 korraldusega nr 175 otsustati algatada Poama külas Saaarelepa (katastritunnus 39201:002:0104; üldpind 5,14 ha; sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistu...

Hiiumaa Vallavalitsuse 31.03.2021 korraldusega nr 174 otsustati algatada Paope küla Nurga ja Oja maaüksuste (39201:002:0225 ja 39201:002:0226; üldpind 8295 m 2 ; 6244 m 2 ; sihtotstarve...

Paope küla Nurga ja Oja maaüksuste detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 31.03.2021 korraldusega nr 174 otsustati algatada Paope küla Nurga ja Oja maaüksuste (39201:002:0225 ja 39201:002:0226; üldpind 8295 m 2 ; 6244 m 2 ; sihtotstarve...

Hiiumaa Vallavalitsuse 10.03.2021 korraldusega nr 141 otsustati algatada Hausma külas Lennuki (katastritunnus 63901:001:0193, üldpind 4,22 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistu...

Hausma külas Lennuki kinnistu detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 10.03.2021 korraldusega nr 141 otsustati algatada Hausma külas Lennuki (katastritunnus 63901:001:0193, üldpind 4,22 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistu...

Hiiumaa Vallavolikogu algatas 21.01.2021 otsusega nr 234 „Pärdi kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine." Jausa külas asuval...

JAUSA KÜLA PÄRDI DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE

Hiiumaa Vallavolikogu algatas 21.01.2021 otsusega nr 234 „Pärdi kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine." Jausa külas asuval...

Hiiumaa Vallavalitsuse 18.11.2020 korraldusega nr 630 otsustati algatada Hellamaa külas Huusi (katastritunnus 63901:003:2400, üldpind 2,44 ha, sihtotstarve maatulundusmaa)  kinnistu...

Hellamaa küla Huusi kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 18.11.2020 korraldusega nr 630 otsustati algatada Hellamaa külas Huusi (katastritunnus 63901:003:2400, üldpind 2,44 ha, sihtotstarve maatulundusmaa)  kinnistu...

Hiiumaa Vallavalitsuse 5.11.2020 korraldusega nr 595 algatati Hirmuste küla Uue-Jaagu maaüksuse (katastritunnus 20501:001:0008) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused....

Hirmuste küla Uue-Jaagu maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 5.11.2020 korraldusega nr 595 algatati Hirmuste küla Uue-Jaagu maaüksuse (katastritunnus 20501:001:0008) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused....

Hiiumaa Vallavolikogu 15.10.2020 otsusega nr 220 algatati Kärdla linna Sadama tn 4 kinnistu (katastritunnus 37101:004:0070) detailplaneeringu koostamine ja jäeti algatamata keskkonnamõju...

Kärdla linna Sadama tn 4 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavolikogu 15.10.2020 otsusega nr 220 algatati Kärdla linna Sadama tn 4 kinnistu (katastritunnus 37101:004:0070) detailplaneeringu koostamine ja jäeti algatamata keskkonnamõju...

Hiiumaa Vallavalitsuse 30.9.2020 korraldusega nr 520 algatati Paope küla Valve maaüksuse (katastritunnus 39201:002:1770) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused. ...

Paope küla Valve maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 30.9.2020 korraldusega nr 520 algatati Paope küla Valve maaüksuse (katastritunnus 39201:002:1770) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused. ...

Hiiumaa Vallavolikogu 27.8.2020 otsusega nr 211 algatati Kalana küla Ristna maaüksuse (katastritunnus 39201:001:1461) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused ning jäeti...

Kalana küla Ristna maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavolikogu 27.8.2020 otsusega nr 211 algatati Kalana küla Ristna maaüksuse (katastritunnus 39201:001:1461) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused ning jäeti...

Hiiumaa Vallavolikogu 27.8.2020 otsusega nr 210 algatati Kiduspe küla Meretooma maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0646) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused ning jäeti...

Kiduspe küla Meretooma maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavolikogu 27.8.2020 otsusega nr 210 algatati Kiduspe küla Meretooma maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0646) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused ning jäeti...

Hiiumaa Vallavalitsuse 12.08.2020 korraldusega nr 417 otsustati algatada Puliste külas Simuna (katastritunnus 63901:003:0150, üldpind 7,34 ha, sihtotstarve maatulundusmaa)  kinnistu...

Puliste küla Simuna kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 12.08.2020 korraldusega nr 417 otsustati algatada Puliste külas Simuna (katastritunnus 63901:003:0150, üldpind 7,34 ha, sihtotstarve maatulundusmaa)  kinnistu...

Hiiumaa Vallavalitsuse 29.07.2020 korraldusega nr 417 otsustati algatada Palukülas Metsumbaia (katastritunnus 63901:001:0551, üldpind 13725 m², sihtotstarve maatulundusmaa)  kinnistu...

Palukülas Metsumbaia detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 29.07.2020 korraldusega nr 417 otsustati algatada Palukülas Metsumbaia (katastritunnus 63901:001:0551, üldpind 13725 m², sihtotstarve maatulundusmaa)  kinnistu...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas 15.07.2020 korraldusega nr 389 Forelli maaüksuse detailplaneeringu koostamise ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeritava ala...

Orjaku küla Forelli maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsus algatas 15.07.2020 korraldusega nr 389 Forelli maaüksuse detailplaneeringu koostamise ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeritava ala...

Hiiumaa Vallavalitsuse 29.4.2020 korraldusega nr 243 algatati Tammistu küla Alliku maaüksuse (katastritunnus 39201:002:1401) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused. ...

Tammistu küla Alliku maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 29.4.2020 korraldusega nr 243 algatati Tammistu küla Alliku maaüksuse (katastritunnus 39201:002:1401) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused. ...

Hiiumaa Vallavolikogu 23.04.2020 otsusega nr 196 „Luigeranna ja Nigula (juurdepääsutee) kinnistute detailplaneeringu algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine."...

Luigeranna ja Nigula (juurdepääsutee) kinnistute detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavolikogu 23.04.2020 otsusega nr 196 „Luigeranna ja Nigula (juurdepääsutee) kinnistute detailplaneeringu algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine."...

Hiiumaa Vallavalitsuse 1.4.2020 korraldusega nr 201 algatati Heistesoo küla Metsatuka maaüksuse (katastritunnus 39201:001:3540) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused....

Heistesoo küla Metsatuka maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 1.4.2020 korraldusega nr 201 algatati Heistesoo küla Metsatuka maaüksuse (katastritunnus 39201:001:3540) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused....

Hiiumaa Vallavalitsuse 1.4.2020 korraldusega nr 200 algatati Mangu küla Kalda ja Vesa maaüksuste (katastritunnus 39201:004:0320, 39201:004:0370) detailplaneeringu koostamine ja väljastati...

Mangu küla Kalda ja Vesa maaüksuste detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 1.4.2020 korraldusega nr 200 algatati Mangu küla Kalda ja Vesa maaüksuste (katastritunnus 39201:004:0320, 39201:004:0370) detailplaneeringu koostamine ja väljastati...

Hiiumaa Vallavolikogu 23.1.2020 otsusega nr 178 algatati Kärdla linna Uus tn 12 maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringualaks...

Kärdla linna Uus tn 12 maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavolikogu 23.1.2020 otsusega nr 178 algatati Kärdla linna Uus tn 12 maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringualaks...

Hiiumaa Vallavalitsuse 27.11.2019 korraldusega nr 670 otsustati algatada Heltermaa külas Tatre (katastritunnus 63902:001:1312, üldpind 12575 m², sihtotstarve maatulundusmaa)  kinnistu...

Heltermaa külas Tatre kinnistu detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 27.11.2019 korraldusega nr 670 otsustati algatada Heltermaa külas Tatre (katastritunnus 63902:001:1312, üldpind 12575 m², sihtotstarve maatulundusmaa)  kinnistu...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas 13.11.2019 korraldusega nr 628 „Tümpsu detailplaneeringu koostamise algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine." Tärkma külas asuval Tümpsu...

Tümpsu detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsus algatas 13.11.2019 korraldusega nr 628 „Tümpsu detailplaneeringu koostamise algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine." Tärkma külas asuval Tümpsu...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas 13.11.2019 korraldusega nr 627 Mõisakuivati detailplaneeringu koostamise ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeritava ala suurus on...

Mõisakuivati maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsus algatas 13.11.2019 korraldusega nr 627 Mõisakuivati detailplaneeringu koostamise ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeritava ala suurus on...

Hiiumaa Vallavolikogu 17.10.2019 otsusega nr 158 otsustati muuta Kõlunõmme külas Tikka-Villemi ja Tikka-Mati kinnistute detailplaneeringu lähteseisukohti vähendades planeeringuala 7,66 hektarile...

Kõlunõmme külas Tikka-Villemi ja Tikka-Mati kinnistute detailplaneeringuala piiride muutmine

Hiiumaa Vallavolikogu 17.10.2019 otsusega nr 158 otsustati muuta Kõlunõmme külas Tikka-Villemi ja Tikka-Mati kinnistute detailplaneeringu lähteseisukohti vähendades planeeringuala 7,66 hektarile...

Hiiumaa Vallavolikogu 17.10.2019 otsusega nr 157 „Pikaranna detailplaneeringu koostamise algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine." algatati Õngu külas asuval Pikaranna,...

Pikaranna detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavolikogu 17.10.2019 otsusega nr 157 „Pikaranna detailplaneeringu koostamise algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine." algatati Õngu külas asuval Pikaranna,...

Hiiumaa Vallavalitsuse 17.07.2019 korraldusega nr 421 otsustati algatada Sääre külas Mäe (katastritunnus 20501:001:0506, üldpind 15,71 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ja Mere (katastritunnus...

Sääre külas Mäe ja Mere kinnistute detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 17.07.2019 korraldusega nr 421 otsustati algatada Sääre külas Mäe (katastritunnus 20501:001:0506, üldpind 15,71 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ja Mere (katastritunnus...

Hiiumaa Vallavalitsuse 26.06.2019 korraldusega nr 387 otsustati algatada Sääre külas Jääraku (katastritunnus 63901:001:1445, üldpind 5,64 ha, sihtotstarve maatulundusmaa), Välja (katastritunnus...

Sääre küla Jääraku, Välja ja Põllumäe kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 26.06.2019 korraldusega nr 387 otsustati algatada Sääre külas Jääraku (katastritunnus 63901:001:1445, üldpind 5,64 ha, sihtotstarve maatulundusmaa), Välja (katastritunnus...

Hiiumaa Vallavalitsuse 19.6.2019 korraldusega nr 398 algatati Kiduspe küla Tuuliku maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0292) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused....

Kiduspe küla, Tuuliku maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 19.6.2019 korraldusega nr 398 algatati Kiduspe küla Tuuliku maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0292) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused....

Hiiumaa Vallavalitsuse 19.6.2019 korraldusega nr 367 algatati Tahkuna küla Rüütli maaüksuse (katastritunnus 20401:001:0294) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused....

Tahkuna küla, Rüütli maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 19.6.2019 korraldusega nr 367 algatati Tahkuna küla Rüütli maaüksuse (katastritunnus 20401:001:0294) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused....

Hiiumaa Vallavalitsuse 19.6.2019 korraldusega nr 368 algatati Poama küla Arukase maaüksuse (katastritunnus 39201:002:0188) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused....

Poama küla, Arukase maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 19.6.2019 korraldusega nr 368 algatati Poama küla Arukase maaüksuse (katastritunnus 39201:002:0188) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused....

Hiiumaa Vallavolikogu 16. mai 2019 otsusega nr 137 otsustati algatada Spordi tn 8 maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine ja jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline...

Käina alevikus asuva Spordi tn 8 ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavolikogu 16. mai 2019 otsusega nr 137 otsustati algatada Spordi tn 8 maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine ja jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline...

Hiiumaa Vallavolikogu 16. mai 2019 otsusega nr 137 otsustati algatada Spordi tn 8 maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine ja jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine....

Käina alevikus asuva Spordi tn 8 ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavolikogu 16. mai 2019 otsusega nr 137 otsustati algatada Spordi tn 8 maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine ja jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine....

Hiiumaa Vallavalitsuse 21.05.2019 korraldusega nr 306 otsustati algatada Tammela külas Loona (katastritunnus 63901:003:0634, üldpind 10069 m², sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistu...

Tammela küla Loona kinnistu detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 21.05.2019 korraldusega nr 306 otsustati algatada Tammela külas Loona (katastritunnus 63901:003:0634, üldpind 10069 m², sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistu...

Hiiumaa Vallavalitsuse 07.05.2019 korraldusega nr 277 otsustati algatada Hiiessaare külas Saue (katastritunnus 63901:001:0079, üldpind 2,22 ha, sihtotstarve maatulundusmaa)   ja...

Hiiessaare küla Saue ja Männiku kinnistute detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 07.05.2019 korraldusega nr 277 otsustati algatada Hiiessaare külas Saue (katastritunnus 63901:001:0079, üldpind 2,22 ha, sihtotstarve maatulundusmaa)   ja...

Hiiumaa Vallavalitsuse 6. märtsi 2019 korraldusega nr 157 otsustati algatada detailplaneeringu koostamine Käina alevikus asuval Mäe plats 19 maaüksusel (katastritunnus 36802:002:0820)....

Käina alevikus asuval Mäe plats 19 maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 6. märtsi 2019 korraldusega nr 157 otsustati algatada detailplaneeringu koostamine Käina alevikus asuval Mäe plats 19 maaüksusel (katastritunnus 36802:002:0820)....

Hiiumaa Vallavolikogu algatas 20.12.2018 otsusega nr 106 Otsa detailplaneeringu koostamise ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeritava ala suurus on ligikaudu...

Orjaku küla Otsa maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavolikogu algatas 20.12.2018 otsusega nr 106 Otsa detailplaneeringu koostamise ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeritava ala suurus on ligikaudu...

  Hiiumaa Vallavalitsuse 05.12.2018 korraldusega nr 933 „Lauda ja Pulli detailplaneeringu koostamise algatamine. Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine." algatati Valgu...

Lauda ja Pulli kinnistul detailplaneeringu koostamise algatamine

  Hiiumaa Vallavalitsuse 05.12.2018 korraldusega nr 933 „Lauda ja Pulli detailplaneeringu koostamise algatamine. Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine." algatati Valgu...

Hiiumaa Vallavalitsuse 05.12.2018 korraldusega nr 932 „Jaotuspunkti, Kalju ja Mereranna detailplaneeringu koostamise algatamine. Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine." algatati...

Jaotuspunkti, Kalju ja Mereranna detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 05.12.2018 korraldusega nr 932 „Jaotuspunkti, Kalju ja Mereranna detailplaneeringu koostamise algatamine. Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine." algatati...

Hiiumaa Vallavolikogu algatas 15.11.2018 otsusega nr 100 „Detailplaneeringu koostamise algatamine. Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine." Härma külas asuval Maasi kinnistul...

Härma küla Maasi katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavolikogu algatas 15.11.2018 otsusega nr 100 „Detailplaneeringu koostamise algatamine. Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine." Härma külas asuval Maasi kinnistul...

Hiiumaa Vallavolikogu 15.11.2018 otsusega nr 95 otsustati algatada Hellamaa külas Andro (katastritunnus 63901:003:0228, üldpind 1,97 ha, sihtotstarve tootmismaa) katastriüksuse detailplaneering,...

Hellamaa küla Andro kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavolikogu 15.11.2018 otsusega nr 95 otsustati algatada Hellamaa külas Andro (katastritunnus 63901:003:0228, üldpind 1,97 ha, sihtotstarve tootmismaa) katastriüksuse detailplaneering,...

Hiiumaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 68 otsustati algatada Viilupi külas Meremäe (katastritunnus 63901:001:1358, üldpind 4,40 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) katastriüksuse...

Viilupi küla Meremäe katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 68 otsustati algatada Viilupi külas Meremäe (katastritunnus 63901:001:1358, üldpind 4,40 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) katastriüksuse...

Hiiumaa Vallavolikogu algatas 21.06.2018 otsusega nr 72 Hiiumaa vallas Orjaku külas asuva Kibuspuu maaüksuse detailplaneeringu koostamise ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise...

Orjaku küla Kibuspuu maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavolikogu algatas 21.06.2018 otsusega nr 72 Hiiumaa vallas Orjaku külas asuva Kibuspuu maaüksuse detailplaneeringu koostamise ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise...

Hiiumaa vallavalitsuse 31. jaanuari 2018 korraldusega nr 75 algatati Lauka küla Väike-Kaibaldi maaüksuse (katastritunnus 39201:004:2732) detailplaneeringu koostamine ning väljastati...

Lauka küla Väike-Kaibaldi maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa vallavalitsuse 31. jaanuari 2018 korraldusega nr 75 algatati Lauka küla Väike-Kaibaldi maaüksuse (katastritunnus 39201:004:2732) detailplaneeringu koostamine ning väljastati...