Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 03.07.2024 korraldusega nr 396 otsustati algatada Palukülas asuva Paemetsa (katastritunnus 63901:001:0444, pindala 12447 m², sihtotstarve elamumaa) kinnistu...

Palukülas Paemetsa kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 03.07.2024 korraldusega nr 396 otsustati algatada Palukülas asuva Paemetsa (katastritunnus 63901:001:0444, pindala 12447 m², sihtotstarve elamumaa) kinnistu...

Hiiumaa Vallavalitsuse 03.07.2024 korraldusega nr 395 otsustati algatada Palukülas asuva Vana-Mardi (katastritunnus 20501:001:0734, pindala 28701 m², sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistu...

Palukülas Vana-Mardi kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 03.07.2024 korraldusega nr 395 otsustati algatada Palukülas asuva Vana-Mardi (katastritunnus 20501:001:0734, pindala 28701 m², sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistu...

Hiiumaa Vallavolikogu 20.06.2024 otsusega nr 195 algatati Kärdla linna Rookopli 22b detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline...

Kärdla linna Rookopli tn 22b detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.06.2024 otsusega nr 195 algatati Kärdla linna Rookopli 22b detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline...

Hiiumaa Vallavalitsuse 05.06.2024 korraldusega nr 350 algatati Kõrgessaare aleviku Tööstuse tee 30, Kadaka ja Rannamäe maaüksuste  (katastritunnused 39201:004:1520; 39201:004:6150;...

Kõrgessaare aleviku Tööstuse tee 30, Kadaka ja Rannamäe maaüksuste detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 05.06.2024 korraldusega nr 350 algatati Kõrgessaare aleviku Tööstuse tee 30, Kadaka ja Rannamäe maaüksuste  (katastritunnused 39201:004:1520; 39201:004:6150;...

Hiiumaa Vallavolikogu 16.05.2024 otsusega nr 190 otsustati algatada detailplaneeringu koostamine Moka külas asuval Kärdu kinnistul (katastritunnus 20501:001:1904, pindala 4,76 ha, sihtotstarve...

Moka küla Kärdu maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavolikogu 16.05.2024 otsusega nr 190 otsustati algatada detailplaneeringu koostamine Moka külas asuval Kärdu kinnistul (katastritunnus 20501:001:1904, pindala 4,76 ha, sihtotstarve...

Hiiumaa Vallavolikogu 18.04.2024 otsusega nr 188 algatati Tahkuna tuletorni lähiala (katastritunnused 39201:004:3000; 20501:001:0051; 20501:001:1523) detailplaneeringu koostamine ning jäeti...

Tahkuna tuletorni lühiala detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavolikogu 18.04.2024 otsusega nr 188 algatati Tahkuna tuletorni lähiala (katastritunnused 39201:004:3000; 20501:001:0051; 20501:001:1523) detailplaneeringu koostamine ning jäeti...

Hiiumaa Vallavalitsuse 10.04.2024 korraldusega nr 251 otsustati muuta Puliste külas Merelaine ja Rannalaine maaüksuste detailplaneeringu planeeringuala suurust. Merelaine ja Rannalaine...

Puliste külas Merelaine ja Rannalaine maaüksuste detailplaneeringu planeeringuala muutmine

Hiiumaa Vallavalitsuse 10.04.2024 korraldusega nr 251 otsustati muuta Puliste külas Merelaine ja Rannalaine maaüksuste detailplaneeringu planeeringuala suurust. Merelaine ja Rannalaine...

Hiiumaa Vallavolikogu 21.03.2024 otsusega nr 185 algatati Kärdla Tormi COOP detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline...

Kärdla Tormi COOP detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavolikogu 21.03.2024 otsusega nr 185 algatati Kärdla Tormi COOP detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline...

Hiiumaa Vallavalitsuse 31.01.2024 korraldusega nr 75 „Detailplaneeringu koostamise algatamine (Loopealse, Reheselja küla" algatati Reheselja külas asuval Loopealse katastriüksusel...

Loopealse detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 31.01.2024 korraldusega nr 75 „Detailplaneeringu koostamise algatamine (Loopealse, Reheselja küla" algatati Reheselja külas asuval Loopealse katastriüksusel...

Hiiumaa Vallavolikogu 18.01.2024 otsusega nr 171 algatati Kärdla linnas Tiigi tn 3 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja väljastati lähtetingimused ning jäeti algatamata...

Kärdla linnas Tiigi tn 3 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavolikogu 18.01.2024 otsusega nr 171 algatati Kärdla linnas Tiigi tn 3 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja väljastati lähtetingimused ning jäeti algatamata...

Hiiumaa Vallavolikogu 21.12.2023 otsusega nr 116 jäetakse algatamata Kiduspe küla Vaheranna maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine ja jätkatakse üldplaneeringu...

Kiduspe küla Vaheranna detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisest teavitamine

Hiiumaa Vallavolikogu 21.12.2023 otsusega nr 116 jäetakse algatamata Kiduspe küla Vaheranna maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine ja jätkatakse üldplaneeringu...

Hiiumaa Vallavalitsuse 20.12.2023 korraldusega nr 818 otsustati algatada Hausma külas asuva Randrähni (katastritunnus 63901:001:1400, pindala 2690 m², sihtotstarve elamumaa) kinnistu...

Hausma külas asuva Randrähni kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 20.12.2023 korraldusega nr 818 otsustati algatada Hausma külas asuva Randrähni (katastritunnus 63901:001:1400, pindala 2690 m², sihtotstarve elamumaa) kinnistu...

Hiiumaa Vallavalitsuse 13.12.2023 korraldusega nr 798 algatati Kärdla linnas Legri väljak 9 maaüksuse (katastritunnus 37101:010:0190) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused....

Kärdla linna Leigri väljak 9 detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 13.12.2023 korraldusega nr 798 algatati Kärdla linnas Legri väljak 9 maaüksuse (katastritunnus 37101:010:0190) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused....

Hiiumaa Vallavalitsuse 01.11.2023 korraldusega nr 688 algatati Tahkuna küla Mereveere tee 1, 3, 5 maaüksuste detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused. Planeeringualana...

Tahkuna küla Mereveere tee 1, 3, 4 maaüksuste detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 01.11.2023 korraldusega nr 688 algatati Tahkuna küla Mereveere tee 1, 3, 5 maaüksuste detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused. Planeeringualana...

Hiiumaa Vallavalitsuse 01.11.2023 korraldusega nr 689 algatati Poama küla Simuna maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused. Planeeringualana mõistetakse Hiiumaa vallas...

Poama küla Simuna maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 01.11.2023 korraldusega nr 689 algatati Poama küla Simuna maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused. Planeeringualana mõistetakse Hiiumaa vallas...

Hiiumaa Vallavolikogu 21.09.2023 otsusega nr 149 algatati Kärdla linna üldplaneeringut muutva Linnumäe tn 4  ja 4a (katastritunnus 37101:005:0100 ja 20501:001:0118) kinnistute...

Kärdla linnas Linnumäe tn 4 ja 4a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavolikogu 21.09.2023 otsusega nr 149 algatati Kärdla linna üldplaneeringut muutva Linnumäe tn 4  ja 4a (katastritunnus 37101:005:0100 ja 20501:001:0118) kinnistute...

Hiiumaa Vallavolikogu 17.08.2023 otsusega nr 145 otsustati jätkata Linnumäe külas Kase (katastritunnus 20501:001:0877, pindala 3106 m², sihtotstarve elamumaa) kinnistu detailplaneeringu...

Linnumäe külas Kase kinnistu detailplaneeringu KSH algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavolikogu 17.08.2023 otsusega nr 145 otsustati jätkata Linnumäe külas Kase (katastritunnus 20501:001:0877, pindala 3106 m², sihtotstarve elamumaa) kinnistu detailplaneeringu...

Hiiumaa Vallavalitsuse 09.08.2023 otsusega nr 457 algatati Nurmika maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused. Planeeringualana mõistetakse Hiiumaa vallas Kõrgessaare...

Nurmika maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 09.08.2023 otsusega nr 457 algatati Nurmika maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused. Planeeringualana mõistetakse Hiiumaa vallas Kõrgessaare...

Hiiumaa Vallavalitsuse 05.07.2023 korraldusega nr 377 otsustati algatada Linnumäe külas Kasela (katastritunnus 63901:001:1047, pindala 4,00 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistu...

Linnumäe külas Kasela kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 05.07.2023 korraldusega nr 377 otsustati algatada Linnumäe külas Kasela (katastritunnus 63901:001:1047, pindala 4,00 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistu...

Hiiumaa Vallavolikogu 15.06.2023 otsusega nr 134 otsustati algatada Salinõmme külas Meremäe (katastritunnus 63902:001:0570, pindala 2,62 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) katastriüksuse...

Salinõmme külas Meremäe kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavolikogu 15.06.2023 otsusega nr 134 otsustati algatada Salinõmme külas Meremäe (katastritunnus 63902:001:0570, pindala 2,62 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) katastriüksuse...

Hiiumaa Vallavolikogu 15.06.2023 otsusega nr 135 algatati Kärdla linna üldplaneeringut muutva Liiva tn 1 (katastritunnus 37101:012:0820) kinnistu detailplaneeringu koostamine ja väljastati...

Kärdla linnas Liiva tn 1 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavolikogu 15.06.2023 otsusega nr 135 algatati Kärdla linna üldplaneeringut muutva Liiva tn 1 (katastritunnus 37101:012:0820) kinnistu detailplaneeringu koostamine ja väljastati...

Hiiumaa Vallavolikogu 16.06.2023 otsusega nr 136 algatati Kalana küla Ida-Punkt kinnistu detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused ning jäeti algatamata keskkonnamõju...

Ida-Punkt kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavolikogu 16.06.2023 otsusega nr 136 algatati Kalana küla Ida-Punkt kinnistu detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused ning jäeti algatamata keskkonnamõju...

Hiiumaa Vallavalitsuse 14.06.2023 korraldusega nr 327 algatati Kärdla linna lasteaia (Nuutri tn 11 (37101:005:0017), Põllu tn 28 (37101:005:0550), Põllu 30 (20501:001:0780 ja Pae tänava osa...

Kärdla linnas lasteaia detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 14.06.2023 korraldusega nr 327 algatati Kärdla linna lasteaia (Nuutri tn 11 (37101:005:0017), Põllu tn 28 (37101:005:0550), Põllu 30 (20501:001:0780 ja Pae tänava osa...

Hiiumaa Vallavolikogu 16.12.2021 otsusega nr 20 algatati Heltermaa külas Heltermaa sadama detailplaneeringu koostamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine....

Heltermaa külas Heltermaa sadama detailplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programm

Hiiumaa Vallavolikogu 16.12.2021 otsusega nr 20 algatati Heltermaa külas Heltermaa sadama detailplaneeringu koostamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine....

Hiiumaa Vallavalitsuse 31.05.2023 korraldusega nr 293 algatati Kärdla linnas Rookopli 18 maaüksuse (katastritunnused 20501:001:0168) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused. ...

Kärdla linnas Rookopli tn 18 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 31.05.2023 korraldusega nr 293 algatati Kärdla linnas Rookopli 18 maaüksuse (katastritunnused 20501:001:0168) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused. ...

Hiiumaa Vallavalitsuse 17.05.2023 korraldusega nr 250 otsustati algatada Palukülas Paeotsa (katastritunnus 63901:001:0440, pindala 10925 m², sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistu...

Palukülas Paeotsa kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 17.05.2023 korraldusega nr 250 otsustati algatada Palukülas Paeotsa (katastritunnus 63901:001:0440, pindala 10925 m², sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistu...

Hiiumaa Vallavolikogu 20.04.2023 otsusega nr 118 jäetakse algatamata Paope küla Tõnsu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine ja jätkatakse üldplaneeringu kohasena algatatud...

Paope küla Tõnsu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisest teavitamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.04.2023 otsusega nr 118 jäetakse algatamata Paope küla Tõnsu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine ja jätkatakse üldplaneeringu kohasena algatatud...

Hiiumaa Vallavolikogu 20.04.2023 otsusega nr 116 algatati Mäeveere kinnistu detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline...

Mäeveere kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.04.2023 otsusega nr 116 algatati Mäeveere kinnistu detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline...

Hiiumaa Vallavolikogu 20.04.2023 otsusega nr 117 algatati Peatuse kinnistu detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine....

Peatuse kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.04.2023 otsusega nr 117 algatati Peatuse kinnistu detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine....

Hiiumaa Vallavalitsuse 22.03.2023 korraldusega nr 143 otsustati algatada Puliste külas asuvate Merelaine (katastritunnus 20501:001:1734, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 16742 m²) ja...

Puliste küla Merelaine ja Rannalaine maaüksuste detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavalitsuse 22.03.2023 korraldusega nr 143 otsustati algatada Puliste külas asuvate Merelaine (katastritunnus 20501:001:1734, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 16742 m²) ja...

Hiiumaa Vallavalitsuse 15.03.2023 korraldusega nr 141 otsustati algatada Hiiessaare külas Hiiejõe (katastritunnus 20501:001:1750, pindala 5,82 ha, sihtotstarve maatulundusmaa)  kinnistu...

Hiiessaare külas Hiiejõe kinnistudetailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 15.03.2023 korraldusega nr 141 otsustati algatada Hiiessaare külas Hiiejõe (katastritunnus 20501:001:1750, pindala 5,82 ha, sihtotstarve maatulundusmaa)  kinnistu...

Hiiumaa Vallavalitsuse Hiiumaa Vallavalitsuse 15.03.2023 korraldusega nr 40 algatati Kiduspe küla Rannamänni, Valgehirve ja Männivälja maaüksuste (katastritunnused 39201:001:2390;...

Kiduspe küla Rannamänni, Valgehirve ja Männivälja maaüksuste detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse Hiiumaa Vallavalitsuse 15.03.2023 korraldusega nr 40 algatati Kiduspe küla Rannamänni, Valgehirve ja Männivälja maaüksuste (katastritunnused 39201:001:2390;...

Hiiumaa Vallavalitsuse 01.03.2023 korraldusega nr 119 algatati Kiduspe küla Koidu maaüksuse (katastritunnus 39201:001:1603) detailplaneeringu koostamise algatamine ja väljastati lähtetingimused....

Kiduspe küla Koidu maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 01.03.2023 korraldusega nr 119 algatati Kiduspe küla Koidu maaüksuse (katastritunnus 39201:001:1603) detailplaneeringu koostamise algatamine ja väljastati lähtetingimused....

Hiiumaa Vallavalitsuse 01.02.2023 korraldusega nr 73 algatati Kiduspe küla Vaheranna maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0293) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused. ...

Kiduspe küla Vaheranna maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 01.02.2023 korraldusega nr 73 algatati Kiduspe küla Vaheranna maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0293) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused. ...

Hiiumaa Vallavalitsuse 25.01.2023 korraldusega nr 54 otsustati algatada Palukülas Jaagu (katastritunnus 20501:001:0633, pindala 17316 m², sihtotstarve maatulundusmaa)  kinnistu...

Palukülas asuva Jaagu kinnistu detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 25.01.2023 korraldusega nr 54 otsustati algatada Palukülas Jaagu (katastritunnus 20501:001:0633, pindala 17316 m², sihtotstarve maatulundusmaa)  kinnistu...

Hiiumaa Vallavalitsuse 25.01.2023 korraldusega nr 53 algatati Reigi küla Männa maaüksuse (katastritunnus 39201:004:1400) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused....

Reigi küla Männa maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 25.01.2023 korraldusega nr 53 algatati Reigi küla Männa maaüksuse (katastritunnus 39201:004:1400) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused....

Hiiumaa Vallavolikogu 19.01.2023 otsusega nr 93 „Meistri detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine." algatati Haldi külas asuval Meistri...

Haldi küla Meistri detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavolikogu 19.01.2023 otsusega nr 93 „Meistri detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine." algatati Haldi külas asuval Meistri...

Hiiumaa Vallavalitsuse 18.01.2023 korraldusega nr 33 otsustati algatada Linnumäe külas Marise (katastritunnus 20501:001:1526, pindala 6785 m², sihtotstarve ärimaa)  kinnistu...

Linnumäe külas asuva Marise kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 18.01.2023 korraldusega nr 33 otsustati algatada Linnumäe külas Marise (katastritunnus 20501:001:1526, pindala 6785 m², sihtotstarve ärimaa)  kinnistu...

Hiiumaa Vallavalitsuse 11.01.2023 otsusega nr 24 algatati Villamaa küla Kaasikupõllu maaüksuse (katastritunnus 39201:002:0170; 5,54 ha; maatulundusmaa 100%) detailplaneeringu koostamine....

Kaasikupõllu maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 11.01.2023 otsusega nr 24 algatati Villamaa küla Kaasikupõllu maaüksuse (katastritunnus 39201:002:0170; 5,54 ha; maatulundusmaa 100%) detailplaneeringu koostamine....

Hiiumaa Vallavalitsuse 28.12.2022 korraldusega nr 787 otsustati algatada Palukülas Rajamäe (katastritunnus 20501:001:1736, pindala 14995 m², sihtotstarve maatulundusmaa) ja Rajanurme...

Palukülas Rajamäe ja Rajanurme detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 28.12.2022 korraldusega nr 787 otsustati algatada Palukülas Rajamäe (katastritunnus 20501:001:1736, pindala 14995 m², sihtotstarve maatulundusmaa) ja Rajanurme...

Hiiumaa Vallavalitsuse 16.11.2022 korraldusega nr 681 otsustati algatada Linnumäe külas Kase (katastritunnus 20501:001:0877, pindala 3106 m², sihtotstarve elamumaa) kinnistu detailplaneering,...

Linnumäe külas Kase kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 16.11.2022 korraldusega nr 681 otsustati algatada Linnumäe külas Kase (katastritunnus 20501:001:0877, pindala 3106 m², sihtotstarve elamumaa) kinnistu detailplaneering,...

Hiiumaa Vallavolikogu 20.10.2022 otsusega nr 78 otsustati algatada Linnumäe külas Ojapõllu (katastritunnus 63901:001:0366, pindala 4,21 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) ja Kliiniku...

Linnumäe külas Ojapõllu ja Kliiniku kinnistute detailplaneeringu algatamine ja KSH algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.10.2022 otsusega nr 78 otsustati algatada Linnumäe külas Ojapõllu (katastritunnus 63901:001:0366, pindala 4,21 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) ja Kliiniku...

Hiiumaa Vallavalitsuse 05.10.2022 korraldusega nr 628 algatati Kiduspe küla Ruudu maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0539) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused....

Kiduspe küla Ruudu detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 05.10.2022 korraldusega nr 628 algatati Kiduspe küla Ruudu maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0539) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused....

Hiiumaa Vallavolikogu 18.08.2022 otsusega nr 61 otsustati algatada Hiiessaare külas Sassi (katastritunnus 63901:001:1441, üldpind 5,09 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) katastriüksuse...

Hiiessaare külas asuva Sassi kinnistu detailplaneering

Hiiumaa Vallavolikogu 18.08.2022 otsusega nr 61 otsustati algatada Hiiessaare külas Sassi (katastritunnus 63901:001:1441, üldpind 5,09 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) katastriüksuse...

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Saaremere Kala AS poolt kavandatud kalakasvanduse rajamise keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamisest ja avaliku arutelu...

Saaremere Kala AS Hiiu mereplaneeringu vesiviljelusala PV4 keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamine ja avalik arutelu

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Saaremere Kala AS poolt kavandatud kalakasvanduse rajamise keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamisest ja avaliku arutelu...

Hiiumaa Vallavalitsuse 15.06.2022 korraldusega nr 368 otsustati algatada Tiharu küla Käbiokka maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0189) detailplaneeringu koostamine ja jäeti algatamata...

Käbiokka maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavalitsuse 15.06.2022 korraldusega nr 368 otsustati algatada Tiharu küla Käbiokka maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0189) detailplaneeringu koostamine ja jäeti algatamata...

Hiiumaa Vallavolikogu 19.05.2022 otsusega nr 49 algatati Palli küla Palli telkimisala (katastritunnustega 39201:002:0510 ja 20501:001:1396) laiendamise detailplaneeringu koostamine ja väljastati...

Palli küla Palli telkimisala laiendamise detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavolikogu 19.05.2022 otsusega nr 49 algatati Palli küla Palli telkimisala (katastritunnustega 39201:002:0510 ja 20501:001:1396) laiendamise detailplaneeringu koostamine ja väljastati...

Hiiumaa Vallavolikogu 19.05.2022 otsusega nr 53 „Raima detailplaneeringu koostamise algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine." algatati Hindu külas asuval Raima,...

Raima detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavolikogu 19.05.2022 otsusega nr 53 „Raima detailplaneeringu koostamise algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine." algatati Hindu külas asuval Raima,...

Hiiumaa Vallavolikogu 19.05.2022 otsusega nr 47 otsustati jätkata Hausma külas Lennuki (katastritunnus 63901:001:0193, üldpind 4,22 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistu detailplaneeringu...

Hausma külas Lennuki kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavolikogu 19.05.2022 otsusega nr 47 otsustati jätkata Hausma külas Lennuki (katastritunnus 63901:001:0193, üldpind 4,22 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistu detailplaneeringu...

Hiiumaa Vallavalitsuse 11.05.2022 korraldusega nr 275 otsustati algatada Palukülas Sambliku (katastritunnus 63901:001:0991, pindala 10178 m², sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistu...

Palukülas Sambliku kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 11.05.2022 korraldusega nr 275 otsustati algatada Palukülas Sambliku (katastritunnus 63901:001:0991, pindala 10178 m², sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistu...

Hiiumaa Vallavolikogu 21.04.2022 otsusega nr 41 algatati Kärdla linnas Rookopli tn 20 (katastritunnus 37101:006:0550, pindala 1038 m², sihtotstarve ärimaa 100%) kinnistu detailplaneering ja jäeti...

Kärdla linna Rookopli tn 20 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavolikogu 21.04.2022 otsusega nr 41 algatati Kärdla linnas Rookopli tn 20 (katastritunnus 37101:006:0550, pindala 1038 m², sihtotstarve ärimaa 100%) kinnistu detailplaneering ja jäeti...

Hiiumaa Vallavolikogu algatas Hiiumaa Vallavolikogu 21.04.2022 otsusega nr 42 Orjaku külas asuva Mäeella kinnistu (kinnistu registriosa nr 1129333, katastritunnus 36802:003:0257, pindala 2,75...

Orjaku külas asuva Mäeella kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavolikogu algatas Hiiumaa Vallavolikogu 21.04.2022 otsusega nr 42 Orjaku külas asuva Mäeella kinnistu (kinnistu registriosa nr 1129333, katastritunnus 36802:003:0257, pindala 2,75...

Hiiumaa Vallavalitsuse 16.03.2022 korraldusega nr 147 otsustati algatada Valipe külas Nurga (katastritunnus 63901:001:1157, pindala 3,76 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistu...

Valipe külas Nurga kinnistu detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 16.03.2022 korraldusega nr 147 otsustati algatada Valipe külas Nurga (katastritunnus 63901:001:1157, pindala 3,76 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistu...

Hiiumaa Vallavolikogu algatas 17.02.2022 otsusega nr 36 detailplaneeringu Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Jausa külas asuvatel Kaupluse, katastritunnusega 17502:001:1040 ja Hansupoe,...

Jausa küla Kaupluse ja Hansupoe detailplaneerigu algatamine

Hiiumaa Vallavolikogu algatas 17.02.2022 otsusega nr 36 detailplaneeringu Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Jausa külas asuvatel Kaupluse, katastritunnusega 17502:001:1040 ja Hansupoe,...

Hiiumaa Vallavolikogu 17.02.2022 otsusega nr 37 algatati Kalana küla Jundo maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0312) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused ning jäeti...

Kalana küla Jundo maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavolikogu 17.02.2022 otsusega nr 37 algatati Kalana küla Jundo maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0312) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused ning jäeti...

Hiiumaa Vallavalitsuse 09.02.2022 korraldusega nr 78 algatati Hiiumaa vallas Kaasiku külas asuvate Lepiku ja Kassarisoo maaüksuste detailplaneering  ja jäeti algatamata keskkonnamõju...

Lepiku ja Kassarisoo maaüksuste detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 09.02.2022 korraldusega nr 78 algatati Hiiumaa vallas Kaasiku külas asuvate Lepiku ja Kassarisoo maaüksuste detailplaneering  ja jäeti algatamata keskkonnamõju...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas 05.01.2022 korraldusega nr 1 „Laiametsa detailplaneeringu koostamise algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine." Lepiku külas asuval...

LAIAMETSA DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE

Hiiumaa Vallavalitsus algatas 05.01.2022 korraldusega nr 1 „Laiametsa detailplaneeringu koostamise algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine." Lepiku külas asuval...

  Hiiumaa Vallavolikogu algatas 20.01.2022 otsusega nr 31 „Jaama kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine." Pärna...

JAAMA DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE

  Hiiumaa Vallavolikogu algatas 20.01.2022 otsusega nr 31 „Jaama kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine." Pärna...

Hiiumaa Vallavalitsuse 19.01.2022 korraldusega nr 37 algatati Käina aleviku keskuse detailplaneering. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,6 ha. Planeeringuala hõlmab Käina alevikus asuvaid...

Käina aleviku keskuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 19.01.2022 korraldusega nr 37 algatati Käina aleviku keskuse detailplaneering. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,6 ha. Planeeringuala hõlmab Käina alevikus asuvaid...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas 15.12.2021 korraldusega nr 726 Paope küla Tõnsu maaüksuse (katastritunnus 39201:002:3080) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused ning jäeti...

Paope küla Tõnsu maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavalitsus algatas 15.12.2021 korraldusega nr 726 Paope küla Tõnsu maaüksuse (katastritunnus 39201:002:3080) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused ning jäeti...

Hiiumaa Vallavolikogu 16.12.2021 otsusega nr 20 otsustati algatada Heltermaa külas Heltermaa sadama kinnistute detailplaneering, mille eesmärgiks on Heltermaa sadama territooriumi...

Heltermaa külas Heltermaa sadama kinnistute detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavolikogu 16.12.2021 otsusega nr 20 otsustati algatada Heltermaa külas Heltermaa sadama kinnistute detailplaneering, mille eesmärgiks on Heltermaa sadama territooriumi...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas 08.12.2021 korraldusega nr 716 „Rannaõue  detailplaneeringu koostamise algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine." Prähnu külas...

Rannaõue detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsus algatas 08.12.2021 korraldusega nr 716 „Rannaõue  detailplaneeringu koostamise algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine." Prähnu külas...

Hiiumaa Vallavalitsuse 24.11.2021 korraldusega nr 688 algatati Käina alevikus Saialille kinnistu detailplaneeringu koostamine. Saialille kinnistu (katastritunnusega 36801:001:0934, registriosa...

Käina aleviku Saialille kinnistu detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 24.11.2021 korraldusega nr 688 algatati Käina alevikus Saialille kinnistu detailplaneeringu koostamine. Saialille kinnistu (katastritunnusega 36801:001:0934, registriosa...

Hiiumaa Vallavalitsuse 10.11.2021 korraldusega nr 656 otsustati algatada Kiduspe küla Saviaugu maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0297) detailplaneeringu koostamine ja väljastati...

Kiduspe küla Saviaugu maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 10.11.2021 korraldusega nr 656 otsustati algatada Kiduspe küla Saviaugu maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0297) detailplaneeringu koostamine ja väljastati...

Hiiumaa Vallavalitsuse 27.10.2021 korraldusega nr 620 otsustati algatada Paope küla Laaneotsa maaüksuse (katastritunnus 39201:002:0346) detailplaneeringu koostamine ja väljastati...

Paope küla Laaneotsa maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 27.10.2021 korraldusega nr 620 otsustati algatada Paope küla Laaneotsa maaüksuse (katastritunnus 39201:002:0346) detailplaneeringu koostamine ja väljastati...

Hiiumaa Vallavalitsuse 20.10.2021 korraldusega nr 601 otsustati algatada Paope külas Põndaku (katastritunnus 39201:002:00349; üldpind 10040 m 2 ; sihtotstarve maatulundusmaa) maaüksuse...

Paope küla Põndaku maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 20.10.2021 korraldusega nr 601 otsustati algatada Paope külas Põndaku (katastritunnus 39201:002:00349; üldpind 10040 m 2 ; sihtotstarve maatulundusmaa) maaüksuse...

Hiiumaa Vallavolikogu algatas 16. septembri 2021 otsusega nr 280 Otsa maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeritava ala...

Tagukülas Otsa maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavolikogu algatas 16. septembri 2021 otsusega nr 280 Otsa maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeritava ala...

Hiiumaa Vallavolikogu algatas 19.08.2021 otsusega nr 269 Ristiku kinnistu detailplaneeringu koostamine ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeritava ala suurus on...

Orjaku külas asuva Ristiku kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavolikogu algatas 19.08.2021 otsusega nr 269 Ristiku kinnistu detailplaneeringu koostamine ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeritava ala suurus on...

Hiiumaa Vallavalitsuse 22.07.2021 korraldusega nr 425 otsustati algatada Kodeste külas Puraviku (katastritunnus 39201:004:0961; üldpind 4,01 ha; sihtotstarve elamusmaa) maaüksuse...

Kodeste külas Puraviku maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 22.07.2021 korraldusega nr 425 otsustati algatada Kodeste külas Puraviku (katastritunnus 39201:004:0961; üldpind 4,01 ha; sihtotstarve elamusmaa) maaüksuse...

Hiiumaa Vallavolikogu 17.06.2021 otsusega nr 261 algatati Pärnapõllu maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline...

Kiduspe küla Pärnapõllu maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavolikogu 17.06.2021 otsusega nr 261 algatati Pärnapõllu maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline...

Hiiumaa Vallavalitsuse 16.06.2021 korraldusega nr 360 algatati Hirmuste küla Ada maaüksuse (katastritunnus 20501:001:0009) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused....

Hirmuste küla Ada maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 16.06.2021 korraldusega nr 360 algatati Hirmuste küla Ada maaüksuse (katastritunnus 20501:001:0009) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused....

Hiiumaa Vallavalitsuse 16.06.2021 korraldusega nr 359 otsustati algatada Vahtrepa külas Mare õue (katastritunnus 63902:001:1550, 19966 m², sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistu detailplaneering,...

Vahtrepa külas Mare õue kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 16.06.2021 korraldusega nr 359 otsustati algatada Vahtrepa külas Mare õue (katastritunnus 63902:001:1550, 19966 m², sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistu detailplaneering,...

Hiiumaa Vallavalitsuse 09.06.2021 korraldusega nr 344 otsustati algatada Tahkuna külas Rüütlimetsa (katastritunnus 39201:004:0750; üldpind 11,05 ha; sihtotstarve maatulundusmaa) maaüksuse...

Tahkuna külas Rüütlimetsa maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 09.06.2021 korraldusega nr 344 otsustati algatada Tahkuna külas Rüütlimetsa (katastritunnus 39201:004:0750; üldpind 11,05 ha; sihtotstarve maatulundusmaa) maaüksuse...

Hiiumaa Vallavalitsuse 09.06.2021 korraldusega nr 345 otsustati algatada Tahkuna külas Põhjanurga (katastritunnus 39201:004:6010; üldpind 4,02 ha; sihtotstarve maatulundusmaa) maaüksuse...

Tahkuna külas Põhjanurga maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 09.06.2021 korraldusega nr 345 otsustati algatada Tahkuna külas Põhjanurga (katastritunnus 39201:004:6010; üldpind 4,02 ha; sihtotstarve maatulundusmaa) maaüksuse...

Hiiumaa Vallavalitsuse 11.05.2021 korraldusega nr 283 otsustati algatada Poama külas Kase (katastritunnus 39201:002:0391; üldpind 6,59 ha; sihtotstarve maatulundusmaa) maaüksuse...

Kase maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 11.05.2021 korraldusega nr 283 otsustati algatada Poama külas Kase (katastritunnus 39201:002:0391; üldpind 6,59 ha; sihtotstarve maatulundusmaa) maaüksuse...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas 11.05.2021 korraldusega nr 274 Pirni kinnistu detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeritava ala suurus on 7715 m² ja...

Kassari küla Pirni kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavalitsus algatas 11.05.2021 korraldusega nr 274 Pirni kinnistu detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeritava ala suurus on 7715 m² ja...

Hiiumaa Vallavalitsuse 05.05 .2021 korraldusega nr 261 otsustati algatada Hausma külas Suusamäe (katastritunnus 63901:001:0888 , üldpind 3,09 ha , sihtotstarve ...

Hausma küla Suusamäe kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 05.05 .2021 korraldusega nr 261 otsustati algatada Hausma külas Suusamäe (katastritunnus 63901:001:0888 , üldpind 3,09 ha , sihtotstarve ...

Hiiumaa Vallavalitsuse 21.04.2021 korraldusega nr 219 algatati Kärdla linna Posti haljasala (katastritunnus 20501:001:1209) detailplaneering. Planeeringuala näol on tegemist 7,3 ha suuruse riigi...

Posti haljasala detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 21.04.2021 korraldusega nr 219 algatati Kärdla linna Posti haljasala (katastritunnus 20501:001:1209) detailplaneering. Planeeringuala näol on tegemist 7,3 ha suuruse riigi...

Hiiumaa Vallavalitsuse 28.04.2021 korraldusega nr 229 otsustati algatada Soonlepa külas Mamma (katastritunnus 20501:001:0251, üldpind 5000 m², sihtotstarve elamumaa) kinnistu detailplaneering,...

Soonlepa küla Mamma kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 28.04.2021 korraldusega nr 229 otsustati algatada Soonlepa külas Mamma (katastritunnus 20501:001:0251, üldpind 5000 m², sihtotstarve elamumaa) kinnistu detailplaneering,...

Hiiumaa Vallavalitsuse 28.04.2021 korraldusega nr 228 otsustati algatada Soonlepa külas Pihla (katastritunnus 63902:001:0252, üldpind 6,74 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistu...

Soonlepa küla Pihla kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 28.04.2021 korraldusega nr 228 otsustati algatada Soonlepa külas Pihla (katastritunnus 63902:001:0252, üldpind 6,74 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistu...

Hiiumaa Vallavalitsuse 28.04.2021 korraldusega nr 227 otsustati algatada Pühalepa külas Pühalepa kõrtsi (katastritunnus 63902:001:0065, üldpind 4844 m², sihtotstarve kaitsealune maa) kinnistu...

Pühalepa küla Pühalepa kõrtsi kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 28.04.2021 korraldusega nr 227 otsustati algatada Pühalepa külas Pühalepa kõrtsi (katastritunnus 63902:001:0065, üldpind 4844 m², sihtotstarve kaitsealune maa) kinnistu...

Hiiumaa Vallavalitsuse 07.04.2021 korraldusega nr 186 otsustati algatada Hausma külas Kuuseoja (katastritunnus 20501:001:1329, üldpind 7706 m², sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistu...

Hausma külas Kuuseoja kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 07.04.2021 korraldusega nr 186 otsustati algatada Hausma külas Kuuseoja (katastritunnus 20501:001:1329, üldpind 7706 m², sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistu...

Hiiumaa Vallavalitsuse 31.03.2021 korraldusega nr 175 otsustati algatada Poama külas Saaarelepa (katastritunnus 39201:002:0104; üldpind 5,14 ha; sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistu...

Poama külas Saarelepa kinnistu detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 31.03.2021 korraldusega nr 175 otsustati algatada Poama külas Saaarelepa (katastritunnus 39201:002:0104; üldpind 5,14 ha; sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistu...

Hiiumaa Vallavalitsuse 31.03.2021 korraldusega nr 174 otsustati algatada Paope küla Nurga ja Oja maaüksuste (39201:002:0225 ja 39201:002:0226; üldpind 8295 m 2 ; 6244 m 2 ; sihtotstarve...

Paope küla Nurga ja Oja maaüksuste detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 31.03.2021 korraldusega nr 174 otsustati algatada Paope küla Nurga ja Oja maaüksuste (39201:002:0225 ja 39201:002:0226; üldpind 8295 m 2 ; 6244 m 2 ; sihtotstarve...

Hiiumaa Vallavalitsuse 10.03.2021 korraldusega nr 141 otsustati algatada Hausma külas Lennuki (katastritunnus 63901:001:0193, üldpind 4,22 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistu...

Hausma külas Lennuki kinnistu detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 10.03.2021 korraldusega nr 141 otsustati algatada Hausma külas Lennuki (katastritunnus 63901:001:0193, üldpind 4,22 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistu...

Hiiumaa Vallavolikogu algatas 21.01.2021 otsusega nr 234 „Pärdi kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine." Jausa külas asuval...

JAUSA KÜLA PÄRDI DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE

Hiiumaa Vallavolikogu algatas 21.01.2021 otsusega nr 234 „Pärdi kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine." Jausa külas asuval...

Hiiumaa Vallavalitsuse 18.11.2020 korraldusega nr 630 otsustati algatada Hellamaa külas Huusi (katastritunnus 63901:003:2400, üldpind 2,44 ha, sihtotstarve maatulundusmaa)  kinnistu...

Hellamaa küla Huusi kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 18.11.2020 korraldusega nr 630 otsustati algatada Hellamaa külas Huusi (katastritunnus 63901:003:2400, üldpind 2,44 ha, sihtotstarve maatulundusmaa)  kinnistu...

Hiiumaa Vallavalitsuse 5.11.2020 korraldusega nr 595 algatati Hirmuste küla Uue-Jaagu maaüksuse (katastritunnus 20501:001:0008) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused....

Hirmuste küla Uue-Jaagu maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 5.11.2020 korraldusega nr 595 algatati Hirmuste küla Uue-Jaagu maaüksuse (katastritunnus 20501:001:0008) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused....

Hiiumaa Vallavolikogu 15.10.2020 otsusega nr 220 algatati Kärdla linna Sadama tn 4 kinnistu (katastritunnus 37101:004:0070) detailplaneeringu koostamine ja jäeti algatamata keskkonnamõju...

Kärdla linna Sadama tn 4 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavolikogu 15.10.2020 otsusega nr 220 algatati Kärdla linna Sadama tn 4 kinnistu (katastritunnus 37101:004:0070) detailplaneeringu koostamine ja jäeti algatamata keskkonnamõju...

Hiiumaa Vallavalitsuse 30.9.2020 korraldusega nr 520 algatati Paope küla Valve maaüksuse (katastritunnus 39201:002:1770) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused. ...

Paope küla Valve maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 30.9.2020 korraldusega nr 520 algatati Paope küla Valve maaüksuse (katastritunnus 39201:002:1770) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused. ...

Hiiumaa Vallavolikogu 27.8.2020 otsusega nr 211 algatati Kalana küla Ristna maaüksuse (katastritunnus 39201:001:1461) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused ning jäeti...

Kalana küla Ristna maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavolikogu 27.8.2020 otsusega nr 211 algatati Kalana küla Ristna maaüksuse (katastritunnus 39201:001:1461) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused ning jäeti...

Hiiumaa Vallavolikogu 27.8.2020 otsusega nr 210 algatati Kiduspe küla Meretooma maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0646) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused ning jäeti...

Kiduspe küla Meretooma maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavolikogu 27.8.2020 otsusega nr 210 algatati Kiduspe küla Meretooma maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0646) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused ning jäeti...

Hiiumaa Vallavalitsuse 12.08.2020 korraldusega nr 417 otsustati algatada Puliste külas Simuna (katastritunnus 63901:003:0150, üldpind 7,34 ha, sihtotstarve maatulundusmaa)  kinnistu...

Puliste küla Simuna kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 12.08.2020 korraldusega nr 417 otsustati algatada Puliste külas Simuna (katastritunnus 63901:003:0150, üldpind 7,34 ha, sihtotstarve maatulundusmaa)  kinnistu...

Hiiumaa Vallavalitsuse 29.07.2020 korraldusega nr 417 otsustati algatada Palukülas Metsumbaia (katastritunnus 63901:001:0551, üldpind 13725 m², sihtotstarve maatulundusmaa)  kinnistu...

Palukülas Metsumbaia detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 29.07.2020 korraldusega nr 417 otsustati algatada Palukülas Metsumbaia (katastritunnus 63901:001:0551, üldpind 13725 m², sihtotstarve maatulundusmaa)  kinnistu...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas 15.07.2020 korraldusega nr 389 Forelli maaüksuse detailplaneeringu koostamise ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeritava ala...

Orjaku küla Forelli maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsus algatas 15.07.2020 korraldusega nr 389 Forelli maaüksuse detailplaneeringu koostamise ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeritava ala...

Hiiumaa Vallavalitsuse 29.4.2020 korraldusega nr 243 algatati Tammistu küla Alliku maaüksuse (katastritunnus 39201:002:1401) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused. ...

Tammistu küla Alliku maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 29.4.2020 korraldusega nr 243 algatati Tammistu küla Alliku maaüksuse (katastritunnus 39201:002:1401) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused. ...

Hiiumaa Vallavolikogu 23.04.2020 otsusega nr 196 „Luigeranna ja Nigula (juurdepääsutee) kinnistute detailplaneeringu algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine."...

Luigeranna ja Nigula (juurdepääsutee) kinnistute detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavolikogu 23.04.2020 otsusega nr 196 „Luigeranna ja Nigula (juurdepääsutee) kinnistute detailplaneeringu algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine."...

Hiiumaa Vallavalitsuse 1.4.2020 korraldusega nr 201 algatati Heistesoo küla Metsatuka maaüksuse (katastritunnus 39201:001:3540) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused....

Heistesoo küla Metsatuka maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 1.4.2020 korraldusega nr 201 algatati Heistesoo küla Metsatuka maaüksuse (katastritunnus 39201:001:3540) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused....

Hiiumaa Vallavalitsuse 1.4.2020 korraldusega nr 200 algatati Mangu küla Kalda ja Vesa maaüksuste (katastritunnus 39201:004:0320, 39201:004:0370) detailplaneeringu koostamine ja väljastati...

Mangu küla Kalda ja Vesa maaüksuste detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 1.4.2020 korraldusega nr 200 algatati Mangu küla Kalda ja Vesa maaüksuste (katastritunnus 39201:004:0320, 39201:004:0370) detailplaneeringu koostamine ja väljastati...

Hiiumaa Vallavolikogu 23.1.2020 otsusega nr 178 algatati Kärdla linna Uus tn 12 maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringualaks...

Kärdla linna Uus tn 12 maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavolikogu 23.1.2020 otsusega nr 178 algatati Kärdla linna Uus tn 12 maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringualaks...