Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Kase maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 11.05.2021 korraldusega nr 283 otsustati algatada Poama külas Kase (katastritunnus 39201:002:0391; üldpind 6,59 ha; sihtotstarve maatulundusmaa) maaüksuse detailplaneering, mille eesmärgiks on maaüksuse kruntimine kolmeks, sihtotstarbe muutmine,  ehitusõiguse määramine koos põhiliste arhitektuursete nõuetega.

Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimiseks vajadus puudub. Detailplaneeringuga kavandatav on kooskõlas Kõrgessaare Vallavolikogu 17.1.2003 määrusega nr 5 „Kõrgessaare valla üldplaneering" ja Kõrgessaare Vallavolikogu 12.11.2010 määrusega nr 19 „Kõrgessaare valla üldplaneeringu teemaplaneering – Maakasutusreeglite ja ehitustingimuste määramine".

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Kõrgessaare Osavalla Valitsus (aadress Kõpu tee 8, Kõrgessaare 92201) ja kehtestaja on Hiiumaa Vallavalitsus (aadress Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Korraldusega saab tutvuda töö ajal Hiiumaa Vallavalitsuse kontoris aadressiga Keskväljak 5a, Kärdla ja aadressil http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=207082.