Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Sääre külas Mäe ja Mere kinnistute detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 17.07.2019 korraldusega nr 421 otsustati algatada Sääre külas Mäe (katastritunnus 20501:001:0506, üldpind 15,71 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ja Mere (katastritunnus 63901:001:0476, üldpind 1,19, sihtotstarve maatulundusmaa)  kinnistute detailplaneering, mille eesmärgiks on planeeringuala kuni 9 elamukrundiks jaotamine ja kruntidele ehitusõiguse ja hoonestusala määramine elamute ja abihoonete rajamiseks.

Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimise vajadus puudub. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Pühalepa valla Kuri-Tähva-Sääre piirkonna üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Pühalepa Osavalla Valitsus (aadress Tempa küla, Hiiumaa vald 92348) ja kehtestaja on Hiiumaa Vallavalitsus (aadress Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Korraldusega saab tutvuda tööajal  Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald  ja aadressil http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=166231