Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Saaremere Kala AS Hiiu mereplaneeringu vesiviljelusala PV4 keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamine ja avalik arutelu

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Saaremere Kala AS poolt kavandatud kalakasvanduse rajamise keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamisest ja avaliku arutelu toimumisest.

Tegevuse eesmärgiks on avamere kalakasvanduse rajamine Hiiu mereplaneeringus potentsiaalseks vesiviljeluse alaks määratud alale PV4. Kavas on paigaldada merre avameresumbad koos ankurdussüsteemide ja muu selle juurde kuuluvaga vikerforellide kasvatamiseks juurdekasvuga 2088-2182 tonni aastas (söödakasutus 2400 tonni). Esialgne taotluse kohase hoonestusala pindala on 1 614 000 m2, reaalne kavandatav kalakasvanduse ruumivajadus koos vajalike ohutusaladega on u 20 % alast (kuni 273 600 m2). Hoonestusloa taotluse ala jääb maismaast (Hiiumaa, Vanamõisa piirkond) u 4 km kaugusele. Mereala sügavused jäävad hoonestusloa taotluse piirkonnas vahemikku 10-14 m.

Saaremere Kala As kavandatava kalakasvanduse rajamise hoonestusloa taotluse keskkonnamõju hindamise programmiga saab tutvuda TTJA kodulehel (keskkonnamõju hindamisega seotud teated) või TTJA dokumendiregistris dokumendi viidaga 16-7/18-2887-040. KMH programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi on võimalik esitada TTJA-le kirjalikult kuni 17. augustini 2022 (k.a) elektrooniliselt e-post aadressile info@ttja.ee või paberkandjal aadressile Endla 10a, Tallinn 10122.

KMH programmi avalik arutelu toimub 23. augustil 2022 algusega kell 16.00 Microsoft Teams keskkonnas. Aruteluga saab liituda TTJA kodulehel (www.ttja.ee – ettevõttele ja organisatsioonile – ehitised ja ehitamine – keskkonnamõju hindamisega seotud teated) teates olevale lingile vajutades ning järgides instruktsioone. Palume arutelule eelnevalt registreerida, edastades e-kiri aadressile arutelu@ttja.ee või helistades telefoninumbrile 6672 151 hiljemalt 17.08.2022.

KMH osapooled:

Otsustaja: TTJA, registrikood: 70003218, aadress: Endla 10a, 10122 Tallinn, kontaktisik: Nele Väits, e-post: nele.vaits@ttja.ee, telefon 6672 151.

Arendaja: Saaremere Kala AS (registrikood: 11310040). Kontaktandmed: Indrek Kasela, e-post: investor@prfoods.ee, telefon: 452 1470.

KMH koostaja: Lemma OÜ (registrikood 11453673). Juhtekspert: Piret Toonpere (KMH litsents KMH0153), e-post: piret@lemma.ee, telefon: 50 59 914.