Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Vahtrepa külas Mare õue kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 16.06.2021 korraldusega nr 359 otsustati algatada Vahtrepa külas Mare õue (katastritunnus 63902:001:1550, 19966 m², sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistu detailplaneering, mille eesmärgiks on Mare õue  kinnistu jagamine kuni kolmeks elamukrundiks ja kruntidele ehitusõiguse ja hoonestusala määramine elamu ja abihoone rajamiseks.

Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimise vajadus puudub. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Pühalepa valla osa Hagaste-Heltermaa piirkonna üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Pühalepa Osavalla Valitsus (aadress Tempa küla, Hiiumaa vald 92348) ja kehtestaja on Hiiumaa Vallavalitsus (aadress Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Korraldusega saab tutvuda tööajal Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald ja aadressil  http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=209611