Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Valipe külas Nurga kinnistu detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 16.03.2022 korraldusega nr 147 otsustati algatada Valipe külas Nurga (katastritunnus 63901:001:1157, pindala 3,76 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistu detailplaneering, mille eesmärgiks on Nurga  kinnistu jagamine kuni kaheks elamukrundiks ja üheks ehitusõiguseta maaüksuseks, kruntidele ehitusõiguse ja hoonestusala määramine elamu ja abihoone rajamiseks.

Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimise vajadus puudub. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Pühalepa valla keskosa üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Pühalepa Osavalla Valitsus (aadress Tempa küla, Hiiumaa vald 92348) ja kehtestaja on Hiiumaa Vallavalitsus (aadress Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Korraldusega saab tutvuda tööajal Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald ja aadressil  http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=227775