Detailplaneeringute eksiiside avalikustamine

Hiiumaa Vallavalitsus korraldab Kärdla linna Rookopli tn 18 katastriüksuse detailplaneeringu (katastritunnus 20501:001:0168) eskiisi avaliku väljapaneku 01.–14. august 2024 tööajal Hiiumaa...

Rookopli tn 18 katastriüksuse detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Hiiumaa Vallavalitsus korraldab Kärdla linna Rookopli tn 18 katastriüksuse detailplaneeringu (katastritunnus 20501:001:0168) eskiisi avaliku väljapaneku 01.–14. august 2024 tööajal Hiiumaa...

Hiiumaa Vallavalitsus  korraldab Paope külas asuva Tõnus maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku 19. juulist kuni 18. augustini 2024 tööpäevadel tööajal...

Paope külas asuva Tõnsu maaüksuse detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Hiiumaa Vallavalitsus  korraldab Paope külas asuva Tõnus maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku 19. juulist kuni 18. augustini 2024 tööpäevadel tööajal...

Hiiumaa Vallavalitsus korraldab Heltermaa külas asuva Heltermaa sadama detailplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avaliku väljapaneku ...

Heltermaa sadama detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Hiiumaa Vallavalitsus korraldab Heltermaa külas asuva Heltermaa sadama detailplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avaliku väljapaneku ...

Hiiumaa Vallavalitsus korraldab Salinõmme külas asuva Meremäe maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku 28.05.-28.06.2024 tööpäevadel tööajal Pühalepa Osavalla Valitsuse...

Salinõmme küla Meremäe maaüksuse detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Hiiumaa Vallavalitsus korraldab Salinõmme külas asuva Meremäe maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku 28.05.-28.06.2024 tööpäevadel tööajal Pühalepa Osavalla Valitsuse...

Hiiumaa Vallavalitsus korraldab Ida-Punkt kinnistu detailplaneeringu (katastritunnus 39201:001:0166) eskiisi avaliku väljapaneku 21. märts– 20. aprill 2024 tööajal Hiiumaa Vallavalitsuses...

Ida-Punkt kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Hiiumaa Vallavalitsus korraldab Ida-Punkt kinnistu detailplaneeringu (katastritunnus 39201:001:0166) eskiisi avaliku väljapaneku 21. märts– 20. aprill 2024 tööajal Hiiumaa Vallavalitsuses...

Emmaste Osavalla Valitsus teatab, et 15.11.-15.12.2023 toimunud Haldi küla Meistri kinnistu detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku käigus ega 18.12.2023 toimunud eskiisi avalikul arutelul...

Haldi küla Meistri kinnistu detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste avaldamine.

Emmaste Osavalla Valitsus teatab, et 15.11.-15.12.2023 toimunud Haldi küla Meistri kinnistu detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku käigus ega 18.12.2023 toimunud eskiisi avalikul arutelul...

Kärdla Osavalla Valitsus korraldab Kärdla linnas Liiva tn 1 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku 17.novembrist kuni 16.detsembrini 2023 tööpäevadel tööajal Kärdla...

Kärdla linnas Liiva tn 1 kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Kärdla Osavalla Valitsus korraldab Kärdla linnas Liiva tn 1 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku 17.novembrist kuni 16.detsembrini 2023 tööpäevadel tööajal Kärdla...

Emmaste Osavalla Valitsus korraldab Haldi külas asuva Meistri, katastritunnusega 20501:001:1520, kinnistu detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku 15. novembrist –  15. detsembrini...

Meistri detailplaneeringu eskiisi avalikustamine

Emmaste Osavalla Valitsus korraldab Haldi külas asuva Meistri, katastritunnusega 20501:001:1520, kinnistu detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku 15. novembrist –  15. detsembrini...

Kõrgessaare Osavalla Valitsus korraldab Palli telkimisala laiendamise detailplaneeringu (katastritunnused 39201:002:0510 ja 39201:002:0510) eskiisi avaliku väljapaneku 8. november– 7. detsember...

Palli telkimisala laiendamise detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Kõrgessaare Osavalla Valitsus korraldab Palli telkimisala laiendamise detailplaneeringu (katastritunnused 39201:002:0510 ja 39201:002:0510) eskiisi avaliku väljapaneku 8. november– 7. detsember...

Pühalepa Osavalla Valitsus korraldab Linnumäe külas asuva Ojapõllu ja Kliiniku kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku 13.oktoobrist kuni 13.novembrini 2023 tööpäevadel...

Linnumäe külas Ojapõllu ja Kliiniku kinnistute detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku korraldamine

Pühalepa Osavalla Valitsus korraldab Linnumäe külas asuva Ojapõllu ja Kliiniku kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku 13.oktoobrist kuni 13.novembrini 2023 tööpäevadel...

Emmaste Osavalla Valitsus teatab, et Jausa külas asuvate Kaupluse ja Hansupoe kinnistute detailplaneeringu eskiisi avalikustamise käigus, mis toimus 20.04.-22.05.2023, esitas Keskkonnaamet...

Kaupluse ja Hansupoe kinnistute detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste avaldamine

Emmaste Osavalla Valitsus teatab, et Jausa külas asuvate Kaupluse ja Hansupoe kinnistute detailplaneeringu eskiisi avalikustamise käigus, mis toimus 20.04.-22.05.2023, esitas Keskkonnaamet...

Emmaste Osavalla Valitsus korraldab Jausa külas asuvate Kaupluse, katastritunnusega 17502:001:1040 ja Hansupoe, katastritunnusega 17502:001:0149, kinnistute detailplaneeringu eskiisi avaliku...

Kaupluse ja Hansupoe kinnistute detailplaneeringu eskiisi avalikustamine

Emmaste Osavalla Valitsus korraldab Jausa külas asuvate Kaupluse, katastritunnusega 17502:001:1040 ja Hansupoe, katastritunnusega 17502:001:0149, kinnistute detailplaneeringu eskiisi avaliku...

Hiiumaa Vallavalitsuse 15.02.2023 korraldusega nr 83 võeti vastu Käina aleviku keskuse detailplaneering (Klotoid OÜ töö nr 270622). Planeeringuala suurus on 1,5 ha.

Käina aleviku keskuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 15.02.2023 korraldusega nr 83 võeti vastu Käina aleviku keskuse detailplaneering (Klotoid OÜ töö nr 270622). Planeeringuala suurus on 1,5 ha.

Pühalepa Osavalla Valitsus korraldab Hausma külas asuva Lennuki kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku 07.november – 06.detsember 2022 tööpäevadel tööajal Pühalepa...

Hausma külas asuva Lennuki kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Pühalepa Osavalla Valitsus korraldab Hausma külas asuva Lennuki kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku 07.november – 06.detsember 2022 tööpäevadel tööajal Pühalepa...

Emmaste Osavalla Valitsus teatab, et 12.09.-12.10.2022 toimunud Hindu küla Raima kinnistu detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku käigus esitasid ettepanekuid ja märkusi Keskkonnaamet,...

Hindu küla Raima kinnistu detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste avaldamine.

Emmaste Osavalla Valitsus teatab, et 12.09.-12.10.2022 toimunud Hindu küla Raima kinnistu detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku käigus esitasid ettepanekuid ja märkusi Keskkonnaamet,...

Pühalepa Osavalla Valitsus korraldab Hiiessaare küla Sassi kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku 30.september – 31.oktoobrini 2022 tööpäevadel tööajal Pühalepa Osavalla...

Hiiessaare külas asuva Sassi kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Pühalepa Osavalla Valitsus korraldab Hiiessaare küla Sassi kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku 30.september – 31.oktoobrini 2022 tööpäevadel tööajal Pühalepa Osavalla...

Käina Osavalla Valitsus korraldab Orjaku küla Mäeella kinnistu (katastritunnus 36802:003:0257) detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku arutelu Käina vallamajas (Hiiu mnt 28, Käina alevik,...

Mäeella kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

Käina Osavalla Valitsus korraldab Orjaku küla Mäeella kinnistu (katastritunnus 36802:003:0257) detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku arutelu Käina vallamajas (Hiiu mnt 28, Käina alevik,...

Emmaste Osavalla Valitsus korraldab Hindu külas asuva Raima kinnistu, katastritunnusega 17501:003:0690, detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku  12. septembrist – 12. oktoobrini 2022 ...

Raima kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalikustamine

Emmaste Osavalla Valitsus korraldab Hindu külas asuva Raima kinnistu, katastritunnusega 17501:003:0690, detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku  12. septembrist – 12. oktoobrini 2022 ...

Käina Osavalla Valitsus korraldab Orjaku küla Ristiku maaüksuse (katastritunnus 20501:001:1458) detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku arutelu Käina vallamajas (Hiiu mnt 28, Käina alevik,...

Ristiku maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

Käina Osavalla Valitsus korraldab Orjaku küla Ristiku maaüksuse (katastritunnus 20501:001:1458) detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku arutelu Käina vallamajas (Hiiu mnt 28, Käina alevik,...

Käina Osavalla Valitsus korraldab Orjaku küla Mäeella kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku 13. juuli – 12. august 2022 tööpäevadel kell 9.00 -16.00, reedeti 9.00 –...

Orjaku küla Mäeella kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Käina Osavalla Valitsus korraldab Orjaku küla Mäeella kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku 13. juuli – 12. august 2022 tööpäevadel kell 9.00 -16.00, reedeti 9.00 –...