Detailplaneeringute eksiiside avalikustamine

Kärdla Osavalla Valitsus korraldab Kärdla linnas Liiva tn 1 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku 17.novembrist kuni 16.detsembrini 2023 tööpäevadel tööajal Kärdla...

Kärdla linnas Liiva tn 1 kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Kärdla Osavalla Valitsus korraldab Kärdla linnas Liiva tn 1 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku 17.novembrist kuni 16.detsembrini 2023 tööpäevadel tööajal Kärdla...

Emmaste Osavalla Valitsus korraldab Haldi külas asuva Meistri, katastritunnusega 20501:001:1520, kinnistu detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku 15. novembrist –  15. detsembrini...

Meistri detailplaneeringu eskiisi avalikustamine

Emmaste Osavalla Valitsus korraldab Haldi külas asuva Meistri, katastritunnusega 20501:001:1520, kinnistu detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku 15. novembrist –  15. detsembrini...

Kõrgessaare Osavalla Valitsus korraldab Palli telkimisala laiendamise detailplaneeringu (katastritunnused 39201:002:0510 ja 39201:002:0510) eskiisi avaliku väljapaneku 8. november– 7. detsember...

Palli telkimisala laiendamise detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Kõrgessaare Osavalla Valitsus korraldab Palli telkimisala laiendamise detailplaneeringu (katastritunnused 39201:002:0510 ja 39201:002:0510) eskiisi avaliku väljapaneku 8. november– 7. detsember...

Pühalepa Osavalla Valitsus korraldab Linnumäe külas asuva Ojapõllu ja Kliiniku kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku 13.oktoobrist kuni 13.novembrini 2023 tööpäevadel...

Linnumäe külas Ojapõllu ja Kliiniku kinnistute detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku korraldamine

Pühalepa Osavalla Valitsus korraldab Linnumäe külas asuva Ojapõllu ja Kliiniku kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku 13.oktoobrist kuni 13.novembrini 2023 tööpäevadel...

Emmaste Osavalla Valitsus teatab, et Jausa külas asuvate Kaupluse ja Hansupoe kinnistute detailplaneeringu eskiisi avalikustamise käigus, mis toimus 20.04.-22.05.2023, esitas Keskkonnaamet...

Kaupluse ja Hansupoe kinnistute detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste avaldamine

Emmaste Osavalla Valitsus teatab, et Jausa külas asuvate Kaupluse ja Hansupoe kinnistute detailplaneeringu eskiisi avalikustamise käigus, mis toimus 20.04.-22.05.2023, esitas Keskkonnaamet...

Emmaste Osavalla Valitsus korraldab Jausa külas asuvate Kaupluse, katastritunnusega 17502:001:1040 ja Hansupoe, katastritunnusega 17502:001:0149, kinnistute detailplaneeringu eskiisi avaliku...

Kaupluse ja Hansupoe kinnistute detailplaneeringu eskiisi avalikustamine

Emmaste Osavalla Valitsus korraldab Jausa külas asuvate Kaupluse, katastritunnusega 17502:001:1040 ja Hansupoe, katastritunnusega 17502:001:0149, kinnistute detailplaneeringu eskiisi avaliku...

Hiiumaa Vallavalitsuse 15.02.2023 korraldusega nr 83 võeti vastu Käina aleviku keskuse detailplaneering (Klotoid OÜ töö nr 270622). Planeeringuala suurus on 1,5 ha.

Käina aleviku keskuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 15.02.2023 korraldusega nr 83 võeti vastu Käina aleviku keskuse detailplaneering (Klotoid OÜ töö nr 270622). Planeeringuala suurus on 1,5 ha.

Pühalepa Osavalla Valitsus korraldab Hausma külas asuva Lennuki kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku 07.november – 06.detsember 2022 tööpäevadel tööajal Pühalepa...

Hausma külas asuva Lennuki kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Pühalepa Osavalla Valitsus korraldab Hausma külas asuva Lennuki kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku 07.november – 06.detsember 2022 tööpäevadel tööajal Pühalepa...

Emmaste Osavalla Valitsus teatab, et 12.09.-12.10.2022 toimunud Hindu küla Raima kinnistu detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku käigus esitasid ettepanekuid ja märkusi Keskkonnaamet,...

Hindu küla Raima kinnistu detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste avaldamine.

Emmaste Osavalla Valitsus teatab, et 12.09.-12.10.2022 toimunud Hindu küla Raima kinnistu detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku käigus esitasid ettepanekuid ja märkusi Keskkonnaamet,...

Pühalepa Osavalla Valitsus korraldab Hiiessaare küla Sassi kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku 30.september – 31.oktoobrini 2022 tööpäevadel tööajal Pühalepa Osavalla...

Hiiessaare külas asuva Sassi kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Pühalepa Osavalla Valitsus korraldab Hiiessaare küla Sassi kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku 30.september – 31.oktoobrini 2022 tööpäevadel tööajal Pühalepa Osavalla...

Käina Osavalla Valitsus korraldab Orjaku küla Mäeella kinnistu (katastritunnus 36802:003:0257) detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku arutelu Käina vallamajas (Hiiu mnt 28, Käina alevik,...

Mäeella kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

Käina Osavalla Valitsus korraldab Orjaku küla Mäeella kinnistu (katastritunnus 36802:003:0257) detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku arutelu Käina vallamajas (Hiiu mnt 28, Käina alevik,...

Emmaste Osavalla Valitsus korraldab Hindu külas asuva Raima kinnistu, katastritunnusega 17501:003:0690, detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku  12. septembrist – 12. oktoobrini 2022 ...

Raima kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalikustamine

Emmaste Osavalla Valitsus korraldab Hindu külas asuva Raima kinnistu, katastritunnusega 17501:003:0690, detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku  12. septembrist – 12. oktoobrini 2022 ...

Käina Osavalla Valitsus korraldab Orjaku küla Ristiku maaüksuse (katastritunnus 20501:001:1458) detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku arutelu Käina vallamajas (Hiiu mnt 28, Käina alevik,...

Ristiku maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

Käina Osavalla Valitsus korraldab Orjaku küla Ristiku maaüksuse (katastritunnus 20501:001:1458) detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku arutelu Käina vallamajas (Hiiu mnt 28, Käina alevik,...

Käina Osavalla Valitsus korraldab Orjaku küla Mäeella kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku 13. juuli – 12. august 2022 tööpäevadel kell 9.00 -16.00, reedeti 9.00 –...

Orjaku küla Mäeella kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Käina Osavalla Valitsus korraldab Orjaku küla Mäeella kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku 13. juuli – 12. august 2022 tööpäevadel kell 9.00 -16.00, reedeti 9.00 –...

Käina Osavalla Valitsus korraldab Orjaku küla Ristiku maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku 1. juuli – 1. august 2022 tööpäevadel kell 9.00 -16.00, reedeti 9.00 –...

Orjaku küla Ristiku maaüksuse detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Käina Osavalla Valitsus korraldab Orjaku küla Ristiku maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku 1. juuli – 1. august 2022 tööpäevadel kell 9.00 -16.00, reedeti 9.00 –...

Käina Osavalla Valitsus korraldab Taguküla Otsa maaüksuse (katastritunnus 36801:001:0767) detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku arutelu 21.07.2022 kell 15:00 Käina vallamajas (Hiiu mnt 28,...

Taguküla Otsa maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

Käina Osavalla Valitsus korraldab Taguküla Otsa maaüksuse (katastritunnus 36801:001:0767) detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku arutelu 21.07.2022 kell 15:00 Käina vallamajas (Hiiu mnt 28,...

Kõrgessaare Osavalla Valitsus korraldab Kalana küla Jundo maaüksuse (katastritunnusega 39201:001:0312; pindala 7629 m²; sihtotstarve maatulundusmaa 100%)  detailplaneeringu eskiisi avaliku...

Kalana küla Jundo maaüksuse detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Kõrgessaare Osavalla Valitsus korraldab Kalana küla Jundo maaüksuse (katastritunnusega 39201:001:0312; pindala 7629 m²; sihtotstarve maatulundusmaa 100%)  detailplaneeringu eskiisi avaliku...

Käina Osavalla Valitsus korraldab Otsa maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku 30. mai – 30. juuni 2022 tööpäevadel kell 9.00 -16.00, reedeti 9.00 – 13.00 Käina...

Taguküla Otsa maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Käina Osavalla Valitsus korraldab Otsa maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku 30. mai – 30. juuni 2022 tööpäevadel kell 9.00 -16.00, reedeti 9.00 – 13.00 Käina...

Kõrgessaare Osavalla Valitsus korraldab Ristna maaüksuse detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku 25. aprill – 25. mai 2022 tööpäevadel tööajal Kõrgessaare Osavalla Valitsuses (aadress...

Ristna maaüksuse detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Kõrgessaare Osavalla Valitsus korraldab Ristna maaüksuse detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku 25. aprill – 25. mai 2022 tööpäevadel tööajal Kõrgessaare Osavalla Valitsuses (aadress...

Kõrgessaare Osavalla Valitsus korraldab Kiduspe küla Pärnapõllu maaüksuse (katastritunnusega 39201:001:2640; pindala 2.87 ha; sihtotstarve maatulundusmaa 100%)  detailplaneeringu eskiisi...

Kiduspe küla Pärnapõllu maaüksuse detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Kõrgessaare Osavalla Valitsus korraldab Kiduspe küla Pärnapõllu maaüksuse (katastritunnusega 39201:001:2640; pindala 2.87 ha; sihtotstarve maatulundusmaa 100%)  detailplaneeringu eskiisi...