Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Kehtestati Hausma küla Tülli katastriüksuse detailplaneering

Hiiumaa vallavalitsuse 14. veebruari 2018 korraldusega nr 104 kehtestati Hiiumaa vallas Hausma külas asuva Tülli katastriüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 16-29).

Tülli katastriüksuse detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus Tülli katastriüksusel (63901:001:1034) elamu ja kuni kahe abihoone rajamiseks.