Detailplaneeringute kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 17.05.2023 korraldusega nr 248 kehtestati Kase maaüksuse (katastritunnus 39201:002:0392) detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 22-19). Planeeringu...

Kase maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 17.05.2023 korraldusega nr 248 kehtestati Kase maaüksuse (katastritunnus 39201:002:0392) detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 22-19). Planeeringu...

Hiiumaa Vallavolikogu 20.04.2023 otsusega nr 114 kehtestati Mäeella kinnistu detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 22-25). Planeeringuala hõlmab Orjaku külas asuvat Mäeella maaüksust...

Mäeella kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.04.2023 otsusega nr 114 kehtestati Mäeella kinnistu detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 22-25). Planeeringuala hõlmab Orjaku külas asuvat Mäeella maaüksust...

Hiiumaa Vallavolikogu 20.04.2023 otsusega nr 113 kehtestati  Kärdla linna Sadama tn 4 kinnistu  (katastritunnustega 37101:004:0070) detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP21-02)....

Kärdla linna Sadama tn 4 detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.04.2023 otsusega nr 113 kehtestati  Kärdla linna Sadama tn 4 kinnistu  (katastritunnustega 37101:004:0070) detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP21-02)....

Hiiumaa Vallavalitsuse 19.04.2023 korraldusega nr 199 kehtestati Lepiku külas asuva Laiametsa kinnistu (17501:003:0492) detailplaneering. Planeeringualana käsitletakse tervet kinnistut . ...

Laiametsa detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 19.04.2023 korraldusega nr 199 kehtestati Lepiku külas asuva Laiametsa kinnistu (17501:003:0492) detailplaneering. Planeeringualana käsitletakse tervet kinnistut . ...

Hiiumaa Vallavalitsuse 04.04.2023 korraldusega nr 168 kehtestati Käina aleviku keskuse detailplaneering (Klotoid OÜ töö nr 270622). Planeeringuala suurusega ca 1,5 ha hõlmab Käina alevikus...

Käina aleviku keskuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 04.04.2023 korraldusega nr 168 kehtestati Käina aleviku keskuse detailplaneering (Klotoid OÜ töö nr 270622). Planeeringuala suurusega ca 1,5 ha hõlmab Käina alevikus...

Hiiumaa Vallavolikogu 16.03.2023 otsusega nr 104 kehtestati Emmaste külas asuvate Rambi ja Murula kinnistute (17501:001:0415, 17501:001:0416) detailplaneering (DAGOpen Arhitektuuribüroo OÜ töö...

Rambi ja Murula detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 16.03.2023 otsusega nr 104 kehtestati Emmaste külas asuvate Rambi ja Murula kinnistute (17501:001:0415, 17501:001:0416) detailplaneering (DAGOpen Arhitektuuribüroo OÜ töö...

Hiiumaa Vallavolikogu 16.02.2023 otsusega nr 101 kehtestati Hiiumaa vallas Kalana külas asuva Ristna maaüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-01). Detailplaneeringu eesmärgiks on...

Kalana külas asuva Ristna maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 16.02.2023 otsusega nr 101 kehtestati Hiiumaa vallas Kalana külas asuva Ristna maaüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-01). Detailplaneeringu eesmärgiks on...

Hiiumaa Vallavalitsuse 15.02.2023 korraldusega nr 82 kehtestati Hiiumaa vallas Heltermaa külas asuva Tatre kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 21-56). Koostatud detailplaneeringuga on...

Heltermaa külas asuva Tatre kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 15.02.2023 korraldusega nr 82 kehtestati Hiiumaa vallas Heltermaa külas asuva Tatre kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 21-56). Koostatud detailplaneeringuga on...

Hiiumaa Vallavolikogu 19.01.2023 otsusega nr 92 kehtestati Kidupe küla Pärnapõllu maaüksuse detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 21-59). Planeeringu eesmärgiks on...

Kiduspe küla Pärnapõllu maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 19.01.2023 otsusega nr 92 kehtestati Kidupe küla Pärnapõllu maaüksuse detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 21-59). Planeeringu eesmärgiks on...

Hiiumaa Vallavalitsuse 18.01.2023 korraldusega nr 34 kehtestati Hiiumaa vallas Hausma külas asuva Suusamäe kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-27). Koostatud detailplaneeringuga on...

Hausma külas asuva Suusamäe kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 18.01.2023 korraldusega nr 34 kehtestati Hiiumaa vallas Hausma külas asuva Suusamäe kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-27). Koostatud detailplaneeringuga on...

Hiiumaa Vallavalitsuse 11.01.2023 korraldusega nr 11 kehtestati Hiiumaa vallas Soonlepa külas asuva Mamma kinnistu detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP21-03). Koostatud...

Soonlepa külas asuva Mamma kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 11.01.2023 korraldusega nr 11 kehtestati Hiiumaa vallas Soonlepa külas asuva Mamma kinnistu detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP21-03). Koostatud...

Hiiumaa Vallavalitsuse 11.01.2023 korraldusega nr 12 kehtestati Hiiumaa vallas Hausma külas asuva Kuuseoja kinnistu detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP21-05). Koostatud...

Hausma külas asuva Kuuseoja kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 11.01.2023 korraldusega nr 12 kehtestati Hiiumaa vallas Hausma külas asuva Kuuseoja kinnistu detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP21-05). Koostatud...

Hiiumaa Vallavalitsuse 11.01.2023 korraldusega nr 13 kehtestati Hirmuste küla Uue-Jaagu maaüksuse (katastritunnus  20501:001:0008) detailplaneering (OÜ Marksi Maja töö nr DP0121). ...

Hirmuste küla Uue-Jaagu maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 11.01.2023 korraldusega nr 13 kehtestati Hirmuste küla Uue-Jaagu maaüksuse (katastritunnus  20501:001:0008) detailplaneering (OÜ Marksi Maja töö nr DP0121). ...

Hiiumaa Vallavalitsus kehtestas 02.11.2022 korraldusega nr 658 „Tärkma küla Tümpsu detailplaneeringu kehtestamine." Tärkma külas asuva Tümpsu katastriüksusel, katastritunnusega 17501:004:0254,...

Tümpsu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsus kehtestas 02.11.2022 korraldusega nr 658 „Tärkma küla Tümpsu detailplaneeringu kehtestamine." Tärkma külas asuva Tümpsu katastriüksusel, katastritunnusega 17501:004:0254,...

Hiiumaa Vallavolikogu 20.10.2022 otsusega nr 79 kehtestati  Kärdla linna Uus tn 12 kinnistu  (katastritunnustega 37101:004:0004) detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 20-14). ...

Kärdla linna Uus tn 12 detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.10.2022 otsusega nr 79 kehtestati  Kärdla linna Uus tn 12 kinnistu  (katastritunnustega 37101:004:0004) detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 20-14). ...

Hiiumaa Vallavolikogu 20.10.2022 otsusega nr 80 kehtestati Kidupe küla Meretooma maaüksuse detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 21-09). Detailplaneeringu lahendus näeb ette...

Kiduspe küla Meretooma maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.10.2022 otsusega nr 80 kehtestati Kidupe küla Meretooma maaüksuse detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 21-09). Detailplaneeringu lahendus näeb ette...

Hiiumaa Vallavalitsuse 21.09.2022 korraldusega nr 593 kehtestati Kodeste küla Puraviku maaüksuse (katastritunnus  39201:004:0961; pindala 4,01 ha sihtotstarve 100% elamumaa)...

Kodeste küla Puraviku maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 21.09.2022 korraldusega nr 593 kehtestati Kodeste küla Puraviku maaüksuse (katastritunnus  39201:004:0961; pindala 4,01 ha sihtotstarve 100% elamumaa)...

Hiiumaa Vallavalitsuse 14.09.2022 korraldusega nr 583 kehtestati Paope küla Põndaku maaüksuse (katastritunnus  39201:002:0349) detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 22-16). ...

Paope küla Põndaku maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 14.09.2022 korraldusega nr 583 kehtestati Paope küla Põndaku maaüksuse (katastritunnus  39201:002:0349) detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 22-16). ...

Hiiumaa Vallavalitsuse 20.07.2022 korraldusega nr 457 kehtestati Mangu küla Kalda ja Vesa maaüksuste (katastritunnustega 9201:004:0320 ja 39201:004:0370 ) detailplaneering (Dagopen...

Mangu küla Kalda ja Vesa maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 20.07.2022 korraldusega nr 457 kehtestati Mangu küla Kalda ja Vesa maaüksuste (katastritunnustega 9201:004:0320 ja 39201:004:0370 ) detailplaneering (Dagopen...

Hiiumaa Vallavalitsuse 29.06.2022 korraldusega nr 405 kehtestati Hiiumaa vallas Hellamaa külas asuva Huusi kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 21-18). Koostatud detailplaneeringuga on...

Hellamaa külas Huusi kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 29.06.2022 korraldusega nr 405 kehtestati Hiiumaa vallas Hellamaa külas asuva Huusi kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 21-18). Koostatud detailplaneeringuga on...