Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Hiiessaare küla Saue ja Männiku kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 19.05.2020 korraldusega nr 268 kehtestati Hiiumaa vallas Hiiessaare külas asuvate Saue ja Männiku kinnistute detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 19-24). Koostatud detailplaneeringuga on kavandatud Saue (63901:001:0079) ja Männiku (63901:001:0984) kinnistute vahelise piiri muutmisega moodustada 2,73 ha suurune elamukrunt ja krundile kuni 4 hoone (elamu ja abihooned) püstitamine ehitusaluse pinnaga kuni 700 m². Detailplaneeringu kehtestamisega muutuvad varem kehtestatud Saue kinnistu I maatüki detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 06-106) ja Männiku kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 11-76) kehtetuks detailplaneeringualale jäävas osas. Kavandatud ruumilised muudatused on kooskõlas Pühalepa Vallavolikogu 27.04.2010 otsusega nr 60 kehtestatud Pühalepa valla keskosa üldplaneeringuga. Korraldusega saab tutvuda http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=185829