Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Käina aleviku Saialille kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 25.10.2023 korraldusega nr 675 kehtestati Hiiumaa vallas Käina alevikus asuva Saialille kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-44). Planeeringuala hõlmab Käina alevikus asuvat Saialille kinnistut (katastritunnus 36801:001:0934, pindala 52712 m², sihtotstarve maatulundusmaa). Detailplaneeringuga jagatakse planeeringuala elamumaa, maatulundusmaa ja transpordimaa sihtotstarbega maaüksusteks. Elamumaa kruntidele määratakse hoonestusalad ja ehitusõigused.

Saialille kinnistu detailplaneering on vastavuses Käina valla üldplaneeringuga. Korraldusega saab tutvuda Hiiumaa valla veebilehel  https://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=289792