Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Käina Mäe plats 19 detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 17 juuni 2020 korraldusega nr 311 kehtestati Hiiumaa valla Käina aleviku Mäe plats 19 detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 19-32).

Planeeringuga suurendatakse Käina alevikus Mäe plats 19 maaüksusel Käina Vallavalitsuse 20. juuli 2011 a. korraldusega nr 165 kehtestatud Käina tööstusala detailplaneeringuga määratud krundi hoonestusalal olemasolevat 300 m² ehitusõigust kuni 550 m² ja määrata krundi kasutamise tingimused.

Mäe plats 19 detailplaneeringuga kavandatav tegevus on kooskõlas kehtiva Käina valla üldplaneeringu põhilahenduse ja maakasutuse juhtotstarbega.

Hiiumaa Vallavalitsuse 17. juuni 2020 korraldusega nr 311 „Mäe plats 19 detailplaneeringu kehtestamine" saab tutvuda siin

Mäe plats 19 detailplaneeringu dokumentidega saab tutvuda: https://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?o=914&o2=-1&u=-1&hdr=hp&tbs=all&f=158373