Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Kehtestati Kärdla linna Liiva tn 29 detailplaneering

Hiiumaa vallavalitsuse 15. märtsi 2018 korraldusega nr 164 kehtestati Kärdla linna Liiva tn 29 detailplaneering. Planeeringuga jagatakse 4780 m² suurune maaüksus kolmeks ja nähakse moodustatavatele kruntidele 95% ulatuses elamumaa ning 5% ulatuses ärimaa sihtotstarve. Kõikidele kruntidele määratakse ehitusõigus kuni kolme hoone püstitamiseks ehitusaaluse pindalaga kokku kuni 250 m2. Juurdepääs maaüksustele on kavandatud Liiva tänavalt. Kavandatud ruumilised muutused on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga. 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 19. veebruarist 5. märtsini 2018, mille käigus ettepanekuid ja arvamusi ei esitatud. Planeeringu kehtestamise korralduse ja planeeringuga on võimalik tutvuda vallamajas (Keskväljak 5a, Kärdla 92413) ja internetis aadressil: https://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=16162