Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Kehtestati Kalana küla Rängakopli maaüksuse detailplaneering

Hiiumaa Vallavalitsuse 15.5.2019 korraldusega nr 284 kehtestati Kalana küla Rängakopli maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0555) detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on 4,04 ha suuruse maaüksuse jagamine kaheks krundiks ning nendest ühele ehitusõiguse määramine. Krundile võib püstitada kuni 7 hoonet ehitisealuse pinnaga kuni 600 m2. Planeeringulahendus on kooskõlastatud vajalike ametiasutustega ning vastab Kõrgessaare valla üldplaneeringule.

Planeeringu kehtestamise korralduse ja planeeringuga on võimalik tutvuda vallamajas (Keskväljak 5a, Kärdla, 92413) ja internetis aadressil: http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=162602.