Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Kehtestati Sarve küla Naistlaiu sadama detailplaneering

Hiiumaa Vallavalitsuse 10.05.2018 korraldusega nr 333 kehtestati Hiiumaa vallas Sarve külas asuva Naistlaiu sadam katastriüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 17-02). Naistlaiu sadam katastriüksuse (63901:001:1197) detailplaneeringuga määratakse ehitustingimused sadamahoone ja sadamarajatiste rajamiseks.