Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Kehtestati Tubala küla Nuudi katastriüksuse detailplaneering

Hiiumaa Vallavolikogu 17.05.2018 otsusega nr 61 kehtestati Hiiumaa vallas Tubala külas asuva Nuudi katastriüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 17-23). Nuudi katastriüksuse (63901:001:0771) detailplaneeringuga muudetakse Pühalepa valla keskosa üldplaneeringut Nuudi katastriüksuse piires muutes põllumajandusmaa pere- ja ridaelamumaaks ning määratakse ehitustingimused elamu ja abihoonete rajamiseks.