Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Sääre küla Jääraku, Välja ja Põllumäe kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 01.07.2020 korraldusega nr 350 kehtestati Hiiumaa vallas Sääre külas asuvate Jääraku, Välja ja Põllumäe kinnistute detailplaneering (OÜ Nii töö nr 0619). Koostatud detailplaneeringuga on kavandatud Jääraku (63901:001:1445), Välja (63901:001:1439) ja Põllumäe (63901:001:0032) katastriüksustest moodustada 14 elamukrunti suurusega 0,86 ha kuni 1,26 ha ja krundile kuni 4 hoone (elamu ja abihooned) püstitamine ehitusaluse pinnaga kuni 400 m². Kavandatud ruumilised muudatused on kooskõlas Pühalepa Vallavolikogu 07.05.2002 määrusega nr 39 kehtestatud Pühalepa valla Kuri-Tähva-Sääre piirkonna üldplaneeringuga. Korraldusega saab tutvuda aadressil  http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=187674