Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine

Vabaduse tn 29 ja 31 kinnistute detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 21. juuni 2018 otsusega nr 71 tunnistati osaliselt kehtetuks Kärdla Linnavolikogu 28. mai 2001 otsusega nr 226 kehtestatud Vabaduse tn 29 ja 31 kinnistute detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 01-14) Vabaduse tn 29 ja 31 osas.

Ülejäänud osas jäi detailplaneering kehtima.