Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine

Paluküla Jaagu kinnistu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 15.11.2018 otsusega nr 96 tunnistati osaliselt kehtetuks Hiiumaa vallas Palukülas asuva Jaagu kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 10-50) Jaagu kinnistu osas. Ülejäänud osas jääb detailplaneering kehtima. Otsusega saab tutvuda aadressil   http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=148262

Täiendav info Mai Julge mai.julge@hiiumaa.ee tel 463 6845