Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine

Vahtrepa küla Lõuka kinnistu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 15.11.2018 otsusega nr 94 tunnistati osaliselt kehtetuks Hiiumaa vallas Vahtrepa külas asuva Lõuka kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 12-38) vastavalt lisatud skeemile. Ülejäänud osas jääb detailplaneering kehtima. Otsusega saab tutvuda aadressil  http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=148260

Täiendav info Mai Julge mai.julge@hiiumaa.ee tel 463 6845