Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine

« Tagasi

Merekalda, Mereääre ja Mereranna detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 17.08.2023 otsusega nr 147 tunnistati kehtetuks Emmaste Vallavolikogu 29.08.2013 otsusega nr 204 kehtestatud Sõru külas asuvate Merekalda, Mereääre ja Mereranna kinnistute detailplaneering (DAGOpen OÜ Projektbüroo töö nr 13-08).

Otsus nr 147

Seletuskiri