Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 19. märtsi 2020 otsusega nr 192 võeti vastu Hiiumaa valla Orjaku küla Kibuspuu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 18-44). Planeeringu eesmärgiks on jagada Kibuspuu...

ORJAKU KÜLAS KIBUSPUU DETAILPLANEERINGU VASTUVÕTMINE JA AVALIKU VÄLJAPANEKU KORRALDAMINE

Hiiumaa Vallavolikogu 19. märtsi 2020 otsusega nr 192 võeti vastu Hiiumaa valla Orjaku küla Kibuspuu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 18-44). Planeeringu eesmärgiks on jagada Kibuspuu...

Hiiumaa Vallavolikogu 19. märtsi 2020 otsusega nr 193 võeti vastu Hiiumaa vallas Orjaku külas Otsa katastriüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 19-06). Planeeringu eesmärgiks on...

ORJAKU KÜLAS OTSA DETAILPLANEERINGU VASTUVÕTMINE JA AVALIKU VÄLJAPANEKU KORRALDAMINE

Hiiumaa Vallavolikogu 19. märtsi 2020 otsusega nr 193 võeti vastu Hiiumaa vallas Orjaku külas Otsa katastriüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 19-06). Planeeringu eesmärgiks on...

Hiiumaa Vallavolikogu 20.2.2020 otsusega nr 186 võeti vastu Mudaste küla Puhkeneeme kinnistu detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on 30,79 ha suuruse maatulundusmaa sihtotstarbega...

Mudaste küla Puhkeneeme kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.2.2020 otsusega nr 186 võeti vastu Mudaste küla Puhkeneeme kinnistu detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on 30,79 ha suuruse maatulundusmaa sihtotstarbega...

Hiiumaa Vallavalitsuse 26.02.2020 korraldusega nr 132 võeti vastu Hiiumaa valla Tammela küla Loona kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 19-23).  Planeeringuala suurus on ca 1,1 ha....

Tammela külas Loona kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku väljakuulutamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 26.02.2020 korraldusega nr 132 võeti vastu Hiiumaa valla Tammela küla Loona kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 19-23).  Planeeringuala suurus on ca 1,1 ha....

Hiiumaa Vallavolikogu 23.01.2020 otsusega nr 177 võeti vastu Hiiumaa valla Viilupi küla Meremäe  kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 19-03).  Planeeringuala suurus on ca 7,2...

Viilupi küla Meremäe kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 23.01.2020 otsusega nr 177 võeti vastu Hiiumaa valla Viilupi küla Meremäe  kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 19-03).  Planeeringuala suurus on ca 7,2...

Hiiumaa Vallavalitsuse 15.01.2020 korraldusega nr 55 võeti vastu Hiiumaa valla Hiiessaare küla Saue ja Männiku kinnistute detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 19-24).  Planeeringuala suurus...

Hiiessaare küla Saue ja Männiku kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 15.01.2020 korraldusega nr 55 võeti vastu Hiiumaa valla Hiiessaare küla Saue ja Männiku kinnistute detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 19-24).  Planeeringuala suurus...

Hiiumaa Vallavolikogu 16.05.2019 otsusega nr 135 vastu võetud Hiiumaa valla Kukka küla Sõeru ja Liiva  kinnistute detailplaneeringu (DAGOpen OÜ töö nr 18-06) avalik arutelu toimub...

Kukka küla Sõeru ja Liiva kinnistute detailplaneeringu avalik arutelu

Hiiumaa Vallavolikogu 16.05.2019 otsusega nr 135 vastu võetud Hiiumaa valla Kukka küla Sõeru ja Liiva  kinnistute detailplaneeringu (DAGOpen OÜ töö nr 18-06) avalik arutelu toimub...

  Hiiumaa Vallavolikogu 16.05.2019 otsusega nr 136 „Maasi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine" võeti vastu Hiiumaa vallas Härma külas asuva Maasi...

Maasi katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

  Hiiumaa Vallavolikogu 16.05.2019 otsusega nr 136 „Maasi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine" võeti vastu Hiiumaa vallas Härma külas asuva Maasi...

Hiiumaa Vallavolikogu 16.05.2019 otsusega nr 135 võeti vastu Hiiumaa valla Kukka küla Sõeru ja Liiva  kinnistute detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 18-06).  Planeeringuala suurus on...

Kukka küla Sõeru ja Liiva kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 16.05.2019 otsusega nr 135 võeti vastu Hiiumaa valla Kukka küla Sõeru ja Liiva  kinnistute detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 18-06).  Planeeringuala suurus on...

Hiiumaa Vallavalitsuse 17.04.2019 korraldusega nr 246 võeti vastu Rannakülas asuvate Jaotuspunkti, katastritunnusega 20501:001:0305 (enne piiride muutmist oli katastritunnus 17501:004:1290),...

Jaotuspunkti, Kalju ja Mereranna katastriüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiumaa Vallavalitsuse 17.04.2019 korraldusega nr 246 võeti vastu Rannakülas asuvate Jaotuspunkti, katastritunnusega 20501:001:0305 (enne piiride muutmist oli katastritunnus 17501:004:1290),...

Hiiumaa Vallavolikogu 18.04.2019 otsusega nr 130 võeti vastu Hiiumaa valla Sääre küla Tooma  katastriüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 18-04).  Planeeringuala suurus on ca...

Sääre küla Tooma katastriüksuse detailplaneeringu vastu võtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 18.04.2019 otsusega nr 130 võeti vastu Hiiumaa valla Sääre küla Tooma  katastriüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 18-04).  Planeeringuala suurus on ca...

Hiiumaa Vallavalitsuse 10.04.2019 korraldusega nr 236 võeti vastu Valgu külas asuvate Lauda, katastritunnusega 17502:001:0680 ja Pulli, katastritunnusega 17502:001:0498, katastriüksuste...

Valgu küla Lauda ja Pulli katastriüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 10.04.2019 korraldusega nr 236 võeti vastu Valgu külas asuvate Lauda, katastritunnusega 17502:001:0680 ja Pulli, katastritunnusega 17502:001:0498, katastriüksuste...

Hiiumaa Vallavalitsuse 27.3.2019 korraldusega nr 193 võeti vastu Kalana küla Rängakopli maaüksuse (katastritunnus: 39201:001:0555) detailplaneering (DAGOpen Arhitektuuribüroo töö nr 18-07)....

Kalana küla Rängakopli maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 27.3.2019 korraldusega nr 193 võeti vastu Kalana küla Rängakopli maaüksuse (katastritunnus: 39201:001:0555) detailplaneering (DAGOpen Arhitektuuribüroo töö nr 18-07)....

Käina Osavalla Valitsus teatab, et Hiiumaa vallas Orjaku külas asuva Otsa detailplaneeringu koostamise lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik väljapanek toimub alates 6. aprillist ...

Orjaku küla Otsa detailplaneeringu avalik väljapanek

Käina Osavalla Valitsus teatab, et Hiiumaa vallas Orjaku külas asuva Otsa detailplaneeringu koostamise lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik väljapanek toimub alates 6. aprillist ...

Pühalepa Osavalla Valitsus teatab, et Salinõmme küla Lepametsa maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku käigus, mis toimus 14.12.2018-14.01.2019, esitati 3 isiku poolt...

Salinõmme küla Lepametsa maaüksuse detailplaneeringusse paranduste ja täienduste sisseviimine

Pühalepa Osavalla Valitsus teatab, et Salinõmme küla Lepametsa maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku käigus, mis toimus 14.12.2018-14.01.2019, esitati 3 isiku poolt...

Kibuspuu maaüksuse detailplaneeringu koostamise lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik väljapanek toimub alates 18. märtsist kuni 17. aprillini 2019 Hiiumaa valla veebilehel ja tööajal...

Kibuspuu maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Kibuspuu maaüksuse detailplaneeringu koostamise lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik väljapanek toimub alates 18. märtsist kuni 17. aprillini 2019 Hiiumaa valla veebilehel ja tööajal...

Hiiumaa Vallavalitsuse 20.02.2019 korraldusega nr 113 kuulutati välja Viilupi küla Meremäe  kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek. Planeeringuala suurus on ca 7,5 ha....

Viilupi küla Meremäe kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Hiiumaa Vallavalitsuse 20.02.2019 korraldusega nr 113 kuulutati välja Viilupi küla Meremäe  kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek. Planeeringuala suurus on ca 7,5 ha....

Pühalepa Osavalla Valitsus teatab, et Salinõmme küla Lepametsa maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitati detailplaneeringu kohta 3 kirjalikku ettepanekut. ...

Salinõmme küla Lepametsa maaüksuse detailplaneeringu avalik arutelu

Pühalepa Osavalla Valitsus teatab, et Salinõmme küla Lepametsa maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitati detailplaneeringu kohta 3 kirjalikku ettepanekut. ...

Hiiumaa Vallavalitsuse 09.01.2019 korraldusega nr 8 „Maasi detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku korraldamine" otsustati korraldada Härma külas asuva Maasi katastriüksuse...

Maasi detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 09.01.2019 korraldusega nr 8 „Maasi detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku korraldamine" otsustati korraldada Härma külas asuva Maasi katastriüksuse...

Hiiumaa Vallavolikogu 24.01.2019 otsusega nr 118 võeti vastu Hiiumaa valla Vahtrepa küla Nuudi katastriüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 18-02). Planeeringuala suurus on ca 0,5 ha....

Vahtrepa küla Nuudi katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 24.01.2019 otsusega nr 118 võeti vastu Hiiumaa valla Vahtrepa küla Nuudi katastriüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 18-02). Planeeringuala suurus on ca 0,5 ha....

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 3