Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 18.03.2021 otsusega nr 245 võeti vastu Hiiumaa valla Kõlunõmme küla Tikka-Villemi ja Tikka-Mati  kinnistute detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 18-08). ...

Kõlunõmme külas Tikka-Villemi ja Tikka-Mati kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 18.03.2021 otsusega nr 245 võeti vastu Hiiumaa valla Kõlunõmme küla Tikka-Villemi ja Tikka-Mati  kinnistute detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 18-08). ...

Hiiumaa Vallavalitsuse 02.12.2020 korraldusega nr 651 võeti vastu Kassari küla Mõisakuivati detailplaneering (Dagopen OÜ Arhitektuuribüroo töö nr 20-12). Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata...

Mõisakuivati detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 02.12.2020 korraldusega nr 651 võeti vastu Kassari küla Mõisakuivati detailplaneering (Dagopen OÜ Arhitektuuribüroo töö nr 20-12). Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata...

Emmaste Osavalla Valitsus teatab, et Õngu küla Pikaranna kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku käigus, mis toimus 17.07.-17.08.2020, esitati kaks avaldust. Esimene avaldus oli Hiiumaa...

Õngu küla Pikaranna kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste avaldamine.

Emmaste Osavalla Valitsus teatab, et Õngu küla Pikaranna kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku käigus, mis toimus 17.07.-17.08.2020, esitati kaks avaldust. Esimene avaldus oli Hiiumaa...

Hiiumaa Vallavolikogu 18.06.2020 otsusega nr 206 „Pikaranna detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine" vastu võetud Õngu külas asuva Pikaranna katastriüksuse...

Õngu küla Pikaranna detailplaneeringu avalik arutelu

Hiiumaa Vallavolikogu 18.06.2020 otsusega nr 206 „Pikaranna detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine" vastu võetud Õngu külas asuva Pikaranna katastriüksuse...

Hiiumaa Vallavalitsuse 15.7.2020 korraldusega nr 379 võeti vastu Poama küla Arukase maaüksuse detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 19-30), mille eesmärgiks on 2,19 suuruse...

Poama küla Arukase maaüksuse detailplaneeringu vastusvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 15.7.2020 korraldusega nr 379 võeti vastu Poama küla Arukase maaüksuse detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 19-30), mille eesmärgiks on 2,19 suuruse...

Hiiumaa Vallavalitsuse 3.6.2020 korraldusega nr 290 võeti vastu Tahkuna küla Rüütli maaüksuse detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 19-52), mille eesmärgiks on 10 846 m 2 suuruse...

Tahkuna küla Rüütli maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 3.6.2020 korraldusega nr 290 võeti vastu Tahkuna küla Rüütli maaüksuse detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 19-52), mille eesmärgiks on 10 846 m 2 suuruse...

Hiiumaa Vallavolikogu 18.06.2020 otsusega nr 206 „Pikaranna detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine." võeti vastu detailplaneering Õngu külas asuval Pikaranna,...

PIKARANNA KATASTRIÜKSUSE DETAILPLANEERINGU VASTUVÕTMINE ja AVALIKU VÄLJAPANEKU KORRALDAMINE

Hiiumaa Vallavolikogu 18.06.2020 otsusega nr 206 „Pikaranna detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine." võeti vastu detailplaneering Õngu külas asuval Pikaranna,...

Hiiumaa Vallavalitsuse 10.03.2020 korraldusega nr 167 võeti vastu Hiiumaa valla Sääre küla Jääraku, Välja ja Põllumäe kinnistute detailplaneering (OÜ Nii töö nr 0619).  Planeeringuala...

Sääre küla Jääraku, Välja ja Põllumäe kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Hiiumaa Vallavalitsuse 10.03.2020 korraldusega nr 167 võeti vastu Hiiumaa valla Sääre küla Jääraku, Välja ja Põllumäe kinnistute detailplaneering (OÜ Nii töö nr 0619).  Planeeringuala...

Hiiumaa Vallavalitsuse 6.5.2020 korraldusega nr 247 võeti vastu Kalana küla Rannamänni maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0579) detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP17-06), mille...

Kalana küla Rannamänni maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 6.5.2020 korraldusega nr 247 võeti vastu Kalana küla Rannamänni maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0579) detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP17-06), mille...

Hiiumaa Vallavolikogu 23. aprilli 2020 otsusega nr 198 võeti vastu Hiiumaa valla Käina aleviku Spordi tn 8 ja lähiala teine detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 19-31). Planeeringu eesmärgiks...

Käina aleviku Spordi tn 8 ja lähiala teise detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 23. aprilli 2020 otsusega nr 198 võeti vastu Hiiumaa valla Käina aleviku Spordi tn 8 ja lähiala teine detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 19-31). Planeeringu eesmärgiks...

Hiiumaa Vallavalitsuse 22. aprilli 2020 korraldusega nr 231 võeti vastu Hiiumaa valla Käina aleviku Mäe plats 19 detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 19-32). Planeeringu eesmärgiks on Käina...

Käina aleviku Mäe plats 19 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 22. aprilli 2020 korraldusega nr 231 võeti vastu Hiiumaa valla Käina aleviku Mäe plats 19 detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 19-32). Planeeringu eesmärgiks on Käina...

Hiiumaa Vallavalitsuse 10.03.2020 korraldusega nr 167 võeti vastu Hiiumaa valla Sääre küla Jääraku, Välja ja Põllumäe kinnistute detailplaneering (OÜ Nii töö nr 0619).  Planeeringuala...

Sääre küla Jääraku, Välja ja Põllumäe kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiumaa Vallavalitsuse 10.03.2020 korraldusega nr 167 võeti vastu Hiiumaa valla Sääre küla Jääraku, Välja ja Põllumäe kinnistute detailplaneering (OÜ Nii töö nr 0619).  Planeeringuala...

Hiiumaa Vallavolikogu 19. märtsi 2020 otsusega nr 192 võeti vastu Hiiumaa valla Orjaku küla Kibuspuu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 18-44). Planeeringu eesmärgiks on jagada Kibuspuu...

ORJAKU KÜLAS KIBUSPUU DETAILPLANEERINGU VASTUVÕTMINE JA AVALIKU VÄLJAPANEKU KORRALDAMINE

Hiiumaa Vallavolikogu 19. märtsi 2020 otsusega nr 192 võeti vastu Hiiumaa valla Orjaku küla Kibuspuu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 18-44). Planeeringu eesmärgiks on jagada Kibuspuu...

Hiiumaa Vallavolikogu 19. märtsi 2020 otsusega nr 193 võeti vastu Hiiumaa vallas Orjaku külas Otsa katastriüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 19-06). Planeeringu eesmärgiks on...

ORJAKU KÜLAS OTSA DETAILPLANEERINGU VASTUVÕTMINE JA AVALIKU VÄLJAPANEKU KORRALDAMINE

Hiiumaa Vallavolikogu 19. märtsi 2020 otsusega nr 193 võeti vastu Hiiumaa vallas Orjaku külas Otsa katastriüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 19-06). Planeeringu eesmärgiks on...

Hiiumaa Vallavolikogu 20.2.2020 otsusega nr 186 võeti vastu Mudaste küla Puhkeneeme kinnistu detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on 30,79 ha suuruse maatulundusmaa sihtotstarbega...

Mudaste küla Puhkeneeme kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.2.2020 otsusega nr 186 võeti vastu Mudaste küla Puhkeneeme kinnistu detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on 30,79 ha suuruse maatulundusmaa sihtotstarbega...

Hiiumaa Vallavalitsuse 26.02.2020 korraldusega nr 132 võeti vastu Hiiumaa valla Tammela küla Loona kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 19-23).  Planeeringuala suurus on ca 1,1 ha....

Tammela külas Loona kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku väljakuulutamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 26.02.2020 korraldusega nr 132 võeti vastu Hiiumaa valla Tammela küla Loona kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 19-23).  Planeeringuala suurus on ca 1,1 ha....

Hiiumaa Vallavolikogu 23.01.2020 otsusega nr 177 võeti vastu Hiiumaa valla Viilupi küla Meremäe  kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 19-03).  Planeeringuala suurus on ca 7,2...

Viilupi küla Meremäe kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 23.01.2020 otsusega nr 177 võeti vastu Hiiumaa valla Viilupi küla Meremäe  kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 19-03).  Planeeringuala suurus on ca 7,2...

Hiiumaa Vallavalitsuse 15.01.2020 korraldusega nr 55 võeti vastu Hiiumaa valla Hiiessaare küla Saue ja Männiku kinnistute detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 19-24).  Planeeringuala suurus...

Hiiessaare küla Saue ja Männiku kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 15.01.2020 korraldusega nr 55 võeti vastu Hiiumaa valla Hiiessaare küla Saue ja Männiku kinnistute detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 19-24).  Planeeringuala suurus...

Hiiumaa Vallavolikogu 16.05.2019 otsusega nr 135 vastu võetud Hiiumaa valla Kukka küla Sõeru ja Liiva  kinnistute detailplaneeringu (DAGOpen OÜ töö nr 18-06) avalik arutelu toimub...

Kukka küla Sõeru ja Liiva kinnistute detailplaneeringu avalik arutelu

Hiiumaa Vallavolikogu 16.05.2019 otsusega nr 135 vastu võetud Hiiumaa valla Kukka küla Sõeru ja Liiva  kinnistute detailplaneeringu (DAGOpen OÜ töö nr 18-06) avalik arutelu toimub...

  Hiiumaa Vallavolikogu 16.05.2019 otsusega nr 136 „Maasi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine" võeti vastu Hiiumaa vallas Härma külas asuva Maasi...

Maasi katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

  Hiiumaa Vallavolikogu 16.05.2019 otsusega nr 136 „Maasi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine" võeti vastu Hiiumaa vallas Härma külas asuva Maasi...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 3