Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 19.10.2023 korraldusega nr 642 võeti vastu Hiiumaa vallas Hiiessaare külas asuva  Hiiejõe kinnistu detailplaneering (GisPlan OÜ töö nr DP2023-01). ...

Hiiessaare külas asuva Hiiejõe kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 19.10.2023 korraldusega nr 642 võeti vastu Hiiumaa vallas Hiiessaare külas asuva  Hiiejõe kinnistu detailplaneering (GisPlan OÜ töö nr DP2023-01). ...

Hiiumaa Vallavalitsuse 20.09.2023 korraldusega nr 553 võeti vastu Hiiumaa vallas Palukülas asuva  Sambliku kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-42).  Planeeringuala suurus...

Palukülas asuva Sambliku kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 20.09.2023 korraldusega nr 553 võeti vastu Hiiumaa vallas Palukülas asuva  Sambliku kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-42).  Planeeringuala suurus...

Kõrgessaare Osavalla Valitsus teatab, et Tahkuna küla Põhjanurga maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitati detailplaneeringu kohta 1 kirjalik arvamus. Detailplaneeringu...

Teade Tahkuna küla Põhjanurga maaüksuse detailplaneeringu avaliku arutelu kohta

Kõrgessaare Osavalla Valitsus teatab, et Tahkuna küla Põhjanurga maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitati detailplaneeringu kohta 1 kirjalik arvamus. Detailplaneeringu...

Hiiumaa Vallavalitsuse 09.08.2023 korraldusega nr 456 võeti vastu Tahkuna küla Põhjanurga maaüksuse detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 23-05). Detailplaneeringu eesmärgiks on huvitatud...

Tahkuna küla Põhjanurga maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 09.08.2023 korraldusega nr 456 võeti vastu Tahkuna küla Põhjanurga maaüksuse detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 23-05). Detailplaneeringu eesmärgiks on huvitatud...

Hiiumaa Vallavalitsuse 02.08.2023 korraldusega nr 421 võeti vastu Hiiumaa vallas Käina alevikus asuva Saialille kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-44). Planeeringuala suurus on 5,3...

Käina aleviku Saialille kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 02.08.2023 korraldusega nr 421 võeti vastu Hiiumaa vallas Käina alevikus asuva Saialille kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-44). Planeeringuala suurus on 5,3...

Hiiumaa Vallavalitsuse 02.08.2023 korraldusega nr 422 võeti vastu Hiiumaa vallas Palukülas asuva  Jaagu kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 23-12).  Planeeringuala suurus on...

Palukülas Jaagu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 02.08.2023 korraldusega nr 422 võeti vastu Hiiumaa vallas Palukülas asuva  Jaagu kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 23-12).  Planeeringuala suurus on...

Kõrgessaare Osavalla Valitsus teatab, et Tahkuna küla Rüütlimetsa maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitati detailplaneeringu kohta 1 kirjalik arvamus. Detailplaneeringu...

Teade Tahkuna küla Rüütlimetsa maaüksuse detailplaneeringu avaliku arutelu kohta

Kõrgessaare Osavalla Valitsus teatab, et Tahkuna küla Rüütlimetsa maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitati detailplaneeringu kohta 1 kirjalik arvamus. Detailplaneeringu...

Hiiumaa Vallavalitsuse 05.07.2023 korraldusega nr 376 võeti vastu Hiiumaa vallas Valipe külas asuva  Nurga kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-26).  Planeeringuala suurus...

Valipe küla Nurga kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 05.07.2023 korraldusega nr 376 võeti vastu Hiiumaa vallas Valipe külas asuva  Nurga kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-26).  Planeeringuala suurus...

Hiiumaa Vallavalitsuse 28.06.2023 korraldusega nr 358 võeti vastu Kiduspe külas asuva Saviaugu maaüksuse detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 23-03). Planeeringu koostamise eesmärgiks on...

Kiduspe külas Saviaugu maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 28.06.2023 korraldusega nr 358 võeti vastu Kiduspe külas asuva Saviaugu maaüksuse detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 23-03). Planeeringu koostamise eesmärgiks on...

Hiiumaa Vallavalitsuse 21.07.2023 korraldusega nr 333 võeti vastu Tahkuna küla Rüütlimetsa maaüksuse detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 23-43) . Detailplaneeringu eesmärgiks on huvitatud...

Tahkuna küla Rüütlimetsa maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 21.07.2023 korraldusega nr 333 võeti vastu Tahkuna küla Rüütlimetsa maaüksuse detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 23-43) . Detailplaneeringu eesmärgiks on huvitatud...

Hiiumaa Vallavolikogu 15.07.2023 otsusega nr 137 võeti vastu Taguküla Otsa maaüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 21-46). Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on hoonestusala ja...

Taguküla Otsa maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Hiiumaa Vallavolikogu 15.07.2023 otsusega nr 137 võeti vastu Taguküla Otsa maaüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 21-46). Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on hoonestusala ja...

Hiiumaa Vallavalitsuse 14.06.2023 korraldusega nr 320 võeti vastu Ruudu maaüksuse detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 23-16). Planeeringu koostamise eesmärk on Käbiokka maaüksusel...

Tiharu külas asuva Käbiokka maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 14.06.2023 korraldusega nr 320 võeti vastu Ruudu maaüksuse detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 23-16). Planeeringu koostamise eesmärk on Käbiokka maaüksusel...

Hiiumaa Vallavolikogu 18.05.2023 otsusega nr 126 võeti vastu Hiiumaa valla Hiiessaare külas asuva  Sassi kinnistu detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP21-01).  Planeeringuala...

Hiiessaare külas asuva Sassi kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Hiiumaa Vallavolikogu 18.05.2023 otsusega nr 126 võeti vastu Hiiumaa valla Hiiessaare külas asuva  Sassi kinnistu detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP21-01).  Planeeringuala...

Hiiumaa Vallavalitsuse 17.05.2023 korraldusega nr 249 võeti vastu Ruudu maaüksuse detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 22-48). Planeeringu koostamise eesmärgiks on Ruudu maaüksusel...

Ruudu maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 17.05.2023 korraldusega nr 249 võeti vastu Ruudu maaüksuse detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 22-48). Planeeringu koostamise eesmärgiks on Ruudu maaüksusel...

Hiiumaa Vallavalitsuse 22.03.2023 korraldusega nr 149 võeti vastu Kase maaüksuse detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 22-19). Planeeringu koostamise eesmärgiks on jagada Kase maaüksus kolmeks...

Kase maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 22.03.2023 korraldusega nr 149 võeti vastu Kase maaüksuse detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 22-19). Planeeringu koostamise eesmärgiks on jagada Kase maaüksus kolmeks...

Hiiumaa Vallavolikogu 16.03.2023 otsusega nr 105 võeti vastu Hiiumaa valla Hausma külas asuva  Lennuki kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-08).  Planeeringuala suurus on...

Hausma külas asuva Lennuki kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Hiiumaa Vallavolikogu 16.03.2023 otsusega nr 105 võeti vastu Hiiumaa valla Hausma külas asuva  Lennuki kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-08).  Planeeringuala suurus on...

Hiiumaa Vallavalitsuse 01.03.2023 korraldusega nr 118 võeti vastu Lepiku külas asuva Laiametsa kinnistu (17501:003:0492) detailplaneering. Planeeringualana käsitletakse tervet kinnistut . ...

Lepiku küla Laiametsa kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiumaa Vallavalitsuse 01.03.2023 korraldusega nr 118 võeti vastu Lepiku külas asuva Laiametsa kinnistu (17501:003:0492) detailplaneering. Planeeringualana käsitletakse tervet kinnistut . ...

Hiiumaa Vallavalitsuse 15.02.2023 korraldusega nr 83 võeti vastu Käina aleviku keskuse detailplaneering (Klotoid OÜ töö nr 270622). Planeeringuala suurus on 1,5 ha. Planeeringuala hõlmab...

Käina aleviku keskuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 15.02.2023 korraldusega nr 83 võeti vastu Käina aleviku keskuse detailplaneering (Klotoid OÜ töö nr 270622). Planeeringuala suurus on 1,5 ha. Planeeringuala hõlmab...

Hiiumaa Vallavolikogu 16.02.2023 otsusega nr 99 võeti vastu Orjaku küla Ristiku maaüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-25). Planeeringuala hõlmab Orjaku küla Ristiku maaüksust...

Orjaku küla Ristiku maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 16.02.2023 otsusega nr 99 võeti vastu Orjaku küla Ristiku maaüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-25). Planeeringuala hõlmab Orjaku küla Ristiku maaüksust...

Hiiumaa Vallavolikogu 16.02.2023 otsusega nr 100 võeti vastu Hindu külas asuva Raima, katastritunnusega 17501:003:0690, kinnistu detailplaneering. Planeeringuala hõlmab tervet kinnistut....

Raima detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiumaa Vallavolikogu 16.02.2023 otsusega nr 100 võeti vastu Hindu külas asuva Raima, katastritunnusega 17501:003:0690, kinnistu detailplaneering. Planeeringuala hõlmab tervet kinnistut....

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta20
of 6