Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 26.06.2024 korraldusega nr 381 võeti vastu Hiiumaa vallas Puliste külas asuvate  Merelaine ja Rannalaine maaüksuste detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr...

Puliste külas Merelaine ja Rannalaine maaüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 26.06.2024 korraldusega nr 381 võeti vastu Hiiumaa vallas Puliste külas asuvate  Merelaine ja Rannalaine maaüksuste detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr...

Hiiumaa Vallavalitsuse 12.06.2024 korraldusega nr 358 võeti vastu Reheselja külas asuva Loopealse kinnistu (20501:001:1971) detailplaneering. Planeeringualana käsitletakse Loopealse kinnistut...

Reheselja küla Loopealse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 12.06.2024 korraldusega nr 358 võeti vastu Reheselja külas asuva Loopealse kinnistu (20501:001:1971) detailplaneering. Planeeringualana käsitletakse Loopealse kinnistut...

Hiiumaa Vallavalitsuse 05.06.2024 korraldusega nr 349 võeti vastu Hiiumaa vallas Palukülas asuva  Paeotsa kinnistu detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP23-05).  Planeeringuala...

Palukülas Paeotsa detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 05.06.2024 korraldusega nr 349 võeti vastu Hiiumaa vallas Palukülas asuva  Paeotsa kinnistu detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP23-05).  Planeeringuala...

Hiiumaa Vallavalitsuse 02.05.2024 korraldusega nr 284 võeti vastu Paope küla Laaneotsa maaüksuse detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP21-07). Planeeringu eesmärgiks on Laaneotsa...

Paope küla Laaneotsa maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 02.05.2024 korraldusega nr 284 võeti vastu Paope küla Laaneotsa maaüksuse detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP21-07). Planeeringu eesmärgiks on Laaneotsa...

Hiiumaa Vallavalitsuse 10.04.2024 korraldusega nr 253 võeti vastu Saarelepa maaüksuse detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 22-18). Planeeringu eesmärgiks on jagada Saarelepa maaüksus üheks...

Saarelepa maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 10.04.2024 korraldusega nr 253 võeti vastu Saarelepa maaüksuse detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 22-18). Planeeringu eesmärgiks on jagada Saarelepa maaüksus üheks...

Hiiumaa Vallavolikogu 21.03.2024 otsusega nr 184 võeti vastu Hiiumaa valla Linnumäe külas asuvate  Ojapõllu ja Kliiniku kinnistute detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP21-08). ...

Linnumäe külas Ojapõllu ja Kliiniku kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Hiiumaa Vallavolikogu 21.03.2024 otsusega nr 184 võeti vastu Hiiumaa valla Linnumäe külas asuvate  Ojapõllu ja Kliiniku kinnistute detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP21-08). ...

Hiiumaa Vallavolikogu 21.03.2024 otsusega nr 183 võeti vastu Haldi külas asuva Meistri, katastritunnusega 20501:001:1520, kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks...

Meistri kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiumaa Vallavolikogu 21.03.2024 otsusega nr 183 võeti vastu Haldi külas asuva Meistri, katastritunnusega 20501:001:1520, kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks...

Hiiumaa Vallavolikogu 15.02.2024 otsusega nr 178 võeti vastu Kärdla linna Liiva tn 1 maaüksuse detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP23.02). Detailplaneeringuga kavandatakse määrata...

Kärdla linna Liiva tn 1 maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 15.02.2024 otsusega nr 178 võeti vastu Kärdla linna Liiva tn 1 maaüksuse detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP23.02). Detailplaneeringuga kavandatakse määrata...

Hiiumaa Vallavolikogu 15.02.2024 otsusega nr 177 võeti vastu Palli telkimisala laiendamise detailplaneering (Dagopen  OÜ töö nr 23-27). Detailplaneeringu eesmärk on Palli telkimisala...

Palli telkimisala laiendamise detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 15.02.2024 otsusega nr 177 võeti vastu Palli telkimisala laiendamise detailplaneering (Dagopen  OÜ töö nr 23-27). Detailplaneeringu eesmärk on Palli telkimisala...

Hiiumaa Vallavalitsuse 14.02.2024 korraldusega nr 105 võeti vastu Reigi küla Männa maaüksuse detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 23-37). Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada Männa maaüksus...

Reigi küla Männa maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 14.02.2024 korraldusega nr 105 võeti vastu Reigi küla Männa maaüksuse detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 23-37). Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada Männa maaüksus...

Hiiumaa Vallavalitsuse 24.01.2024 korraldusega nr 68 võeti vastu Hiiumaa vallas Palukülas asuvate  Rajamäe ja Rajanurme kinnistute detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP23-04). ...

Palukülas Rajamäe ja Rajanurme detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 24.01.2024 korraldusega nr 68 võeti vastu Hiiumaa vallas Palukülas asuvate  Rajamäe ja Rajanurme kinnistute detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP23-04). ...

Hiiumaa Vallavalitsuse 19.10.2023 korraldusega nr 642 võeti vastu Hiiumaa vallas Hiiessaare külas asuva  Hiiejõe kinnistu detailplaneering (GisPlan OÜ töö nr DP2023-01). ...

Hiiessaare külas asuva Hiiejõe kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 19.10.2023 korraldusega nr 642 võeti vastu Hiiumaa vallas Hiiessaare külas asuva  Hiiejõe kinnistu detailplaneering (GisPlan OÜ töö nr DP2023-01). ...

Hiiumaa Vallavalitsuse 20.09.2023 korraldusega nr 553 võeti vastu Hiiumaa vallas Palukülas asuva  Sambliku kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-42).  Planeeringuala suurus...

Palukülas asuva Sambliku kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 20.09.2023 korraldusega nr 553 võeti vastu Hiiumaa vallas Palukülas asuva  Sambliku kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-42).  Planeeringuala suurus...

Kõrgessaare Osavalla Valitsus teatab, et Tahkuna küla Põhjanurga maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitati detailplaneeringu kohta 1 kirjalik arvamus. Detailplaneeringu...

Teade Tahkuna küla Põhjanurga maaüksuse detailplaneeringu avaliku arutelu kohta

Kõrgessaare Osavalla Valitsus teatab, et Tahkuna küla Põhjanurga maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitati detailplaneeringu kohta 1 kirjalik arvamus. Detailplaneeringu...

Hiiumaa Vallavalitsuse 09.08.2023 korraldusega nr 456 võeti vastu Tahkuna küla Põhjanurga maaüksuse detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 23-05). Detailplaneeringu eesmärgiks on huvitatud...

Tahkuna küla Põhjanurga maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 09.08.2023 korraldusega nr 456 võeti vastu Tahkuna küla Põhjanurga maaüksuse detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 23-05). Detailplaneeringu eesmärgiks on huvitatud...

Hiiumaa Vallavalitsuse 02.08.2023 korraldusega nr 421 võeti vastu Hiiumaa vallas Käina alevikus asuva Saialille kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-44). Planeeringuala suurus on 5,3...

Käina aleviku Saialille kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 02.08.2023 korraldusega nr 421 võeti vastu Hiiumaa vallas Käina alevikus asuva Saialille kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-44). Planeeringuala suurus on 5,3...

Hiiumaa Vallavalitsuse 02.08.2023 korraldusega nr 422 võeti vastu Hiiumaa vallas Palukülas asuva  Jaagu kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 23-12).  Planeeringuala suurus on...

Palukülas Jaagu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 02.08.2023 korraldusega nr 422 võeti vastu Hiiumaa vallas Palukülas asuva  Jaagu kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 23-12).  Planeeringuala suurus on...

Kõrgessaare Osavalla Valitsus teatab, et Tahkuna küla Rüütlimetsa maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitati detailplaneeringu kohta 1 kirjalik arvamus. Detailplaneeringu...

Teade Tahkuna küla Rüütlimetsa maaüksuse detailplaneeringu avaliku arutelu kohta

Kõrgessaare Osavalla Valitsus teatab, et Tahkuna küla Rüütlimetsa maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitati detailplaneeringu kohta 1 kirjalik arvamus. Detailplaneeringu...

Hiiumaa Vallavalitsuse 05.07.2023 korraldusega nr 376 võeti vastu Hiiumaa vallas Valipe külas asuva  Nurga kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-26).  Planeeringuala suurus...

Valipe küla Nurga kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 05.07.2023 korraldusega nr 376 võeti vastu Hiiumaa vallas Valipe külas asuva  Nurga kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-26).  Planeeringuala suurus...

Hiiumaa Vallavalitsuse 28.06.2023 korraldusega nr 358 võeti vastu Kiduspe külas asuva Saviaugu maaüksuse detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 23-03). Planeeringu koostamise eesmärgiks on...

Kiduspe külas Saviaugu maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 28.06.2023 korraldusega nr 358 võeti vastu Kiduspe külas asuva Saviaugu maaüksuse detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 23-03). Planeeringu koostamise eesmärgiks on...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta20
of 6