Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Salinõmme küla Lepametsa maaüksuse detailplaneeringusse paranduste ja täienduste sisseviimine

Pühalepa Osavalla Valitsus teatab, et Salinõmme küla Lepametsa maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku käigus, mis toimus 14.12.2018-14.01.2019, esitati 3 isiku poolt muudatusettepanekud. 28.02.2019 kell 16.00 toimus Pühalepa Osavalla Valitsuses nimetatud detailplaneeringu avalik arutelu. Avaliku arutelu tulemusel otsustas Hiiumaa Vallavalitsus 06.03.2019 korraldusega nr 163 viia Lepametsa maaüksuse detailplaneeringusse sisse järgmine parandus: laiendada kavandatud krundil 1 asuva avaliku kasutusega teede ristmiku teeala, mis võimaldaks autode, sh prügiveoautode ümberpööramist.