Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

Hiiumaa Vallavalitsus võttis 09.01.2019 korraldusega nr 9 „Manni detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine." vastu Emmaste külas asuval Manni katastriüksusel...

Manni detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsus võttis 09.01.2019 korraldusega nr 9 „Manni detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine." vastu Emmaste külas asuval Manni katastriüksusel...

Hiiumaa Vallavalitsuse 19.12.2018 korraldusega nr 979 võeti vastu Hiiumaa valla Paluküla Raja kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 18-03).  Planeeringuala suurus on ca 3,4 ha....

Paluküla Raja kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 19.12.2018 korraldusega nr 979 võeti vastu Hiiumaa valla Paluküla Raja kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 18-03).  Planeeringuala suurus on ca 3,4 ha....

Hiiumaa Vallavolikogu 20.12.2018 otsusega nr 110 võeti vastu Kärdla linna Põllu tänava äärse jätkuvalt riigi omandis oleva maa-ala detailplaneering (DAGOpen Arhitektuuribüroo töö nr 18-45). ...

Põllu tänava äärse jätkuvalt riigi omandis oleva maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ning avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.12.2018 otsusega nr 110 võeti vastu Kärdla linna Põllu tänava äärse jätkuvalt riigi omandis oleva maa-ala detailplaneering (DAGOpen Arhitektuuribüroo töö nr 18-45). ...

Hiiumaa Vallavolikogu 15.11.2018 otsusega nr 93 võeti vastu Hiiumaa valla Salinõmme küla Lepametsa  katastriüksuse detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP17-03).  Planeeringuala...

Salinõmme küla Lepametsa katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 15.11.2018 otsusega nr 93 võeti vastu Hiiumaa valla Salinõmme küla Lepametsa  katastriüksuse detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP17-03).  Planeeringuala...

Hiiumaa Vallavalitsuse 07.09.2018 korraldusega nr 662 võeti vastu Lauka küla Väike-Kaibaldi maaüksuse (katastritunnus: 39201:004:2732) detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on muuta...

Väike-Kaibaldi maaüksuse detailplaneeringu vastu võtmine

Hiiumaa Vallavalitsuse 07.09.2018 korraldusega nr 662 võeti vastu Lauka küla Väike-Kaibaldi maaüksuse (katastritunnus: 39201:004:2732) detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on muuta...

Hiiumaa Vallavalitsuse 15.08.2018 korraldusega nr 610 kuulutati välja Kukka küla Sõeru ja Liiva kinnistute detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek. Planeeringuala suurus on ca 5,7 ha....

Kukka külas Sõeru ja Liiva kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse väljapanek

Hiiumaa Vallavalitsuse 15.08.2018 korraldusega nr 610 kuulutati välja Kukka küla Sõeru ja Liiva kinnistute detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek. Planeeringuala suurus on ca 5,7 ha....

Hiiumaa Vallavalitsuse 27. juuni 2018 korraldusega nr 493 võeti vastu Hiiumaa vallas Putkaste külas asuva Samaaria maaüksuse (katastritunnus 36803:001:1060, pindala 7376 m²) detailplaneering. ...

Samaaria maaüksuse detailplaneeringu vastu võtmine

Hiiumaa Vallavalitsuse 27. juuni 2018 korraldusega nr 493 võeti vastu Hiiumaa vallas Putkaste külas asuva Samaaria maaüksuse (katastritunnus 36803:001:1060, pindala 7376 m²) detailplaneering. ...

Hiiumaa Vallavalitsuse 14. juuni 2018 korraldusega nr 430 kehtestati Villamaa küla Kaasiku maaüksuse detailplaneering. Planeeringuga jagatakse 4,76 ha suurune hoonestamata maatulundusmaa...

Villamaa küla Kaasiku maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 14. juuni 2018 korraldusega nr 430 kehtestati Villamaa küla Kaasiku maaüksuse detailplaneering. Planeeringuga jagatakse 4,76 ha suurune hoonestamata maatulundusmaa...

Salinõmme küla Lepametsa (63902:001:1541) katastriüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse väljapanek toimub alates 11. maist kuni 11. juunini Pühalepa osavalla valitsuses aadressiga Vallamaja,...

Salinõmme küla Lepametsa katastriüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse väljapanek

Salinõmme küla Lepametsa (63902:001:1541) katastriüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse väljapanek toimub alates 11. maist kuni 11. juunini Pühalepa osavalla valitsuses aadressiga Vallamaja,...

Hiiumaa vallavolikogu võttis 19.04.2018 otsusega nr 48 „Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine" vastu Kitsa küla Kröönuki kinnistu (17501:002:1200)...

Kitsa küla Kröönuki kinnistu detailplaneeringu vastu võtmine

Hiiumaa vallavolikogu võttis 19.04.2018 otsusega nr 48 „Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine" vastu Kitsa küla Kröönuki kinnistu (17501:002:1200)...

Hiiumaa Vallavalitsuse 12.aprilli 2018 korraldusega nr 244 võeti vastu Villamaa küla Kaasiku maaüksuse (katastritunnus 39201:002:0167) detailplaneering. Detailplaneeringuga jagatakse 4,76...

Villamaa küla Kaasiku maaüksuse detailplaneeringu vastu võtmine

Hiiumaa Vallavalitsuse 12.aprilli 2018 korraldusega nr 244 võeti vastu Villamaa küla Kaasiku maaüksuse (katastritunnus 39201:002:0167) detailplaneering. Detailplaneeringuga jagatakse 4,76...

Hiiumaa vallas Kõlunõmme külas asuvate Tikka-Villemi ja Tikka-Mati kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse väljapanek toimub alates 6. aprillist kuni 7. maini 2018 Pühalepa...

Kõlunõmme küla Tikka-Villemi ja Tikka-Mati kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse väljapanek

Hiiumaa vallas Kõlunõmme külas asuvate Tikka-Villemi ja Tikka-Mati kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse väljapanek toimub alates 6. aprillist kuni 7. maini 2018 Pühalepa...

Hiiumaa Vallavalitsuse 15. märtsi 2018 korraldusega nr 165 otsustati korraldada ajavahemikul 9. aprill 2018 kuni 9. mai 2018 Hiiumaa Spordikeskuse detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek....

Hiiumaa Spordikeskuse detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Hiiumaa Vallavalitsuse 15. märtsi 2018 korraldusega nr 165 otsustati korraldada ajavahemikul 9. aprill 2018 kuni 9. mai 2018 Hiiumaa Spordikeskuse detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek....

Hiiumaa vallas Sääre külas asuva Tooma (63901:001:0401) katastriüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse väljapanek toimub alates 2. aprillist kuni 1. maini 2018 Pühalepa osavallavalitsuses...

Sääre küla Tooma katastriüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse väljapanek

Hiiumaa vallas Sääre külas asuva Tooma (63901:001:0401) katastriüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse väljapanek toimub alates 2. aprillist kuni 1. maini 2018 Pühalepa osavallavalitsuses...

Hiiumaa vallavalitsuse 7. märtsi 2018 korraldusega nr 155 võeti vastu Hiiumaa valla Hausma küla Piloodi katastriüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 17-45). Planeeringuala suurus on ca 4,9...

Hausma küla Piloodi katastriüksuse detailplaneeringu vastu võtmine

Hiiumaa vallavalitsuse 7. märtsi 2018 korraldusega nr 155 võeti vastu Hiiumaa valla Hausma küla Piloodi katastriüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 17-45). Planeeringuala suurus on ca 4,9...

Hiiumaa vallavalitsuse 21.veebruari 2018 korraldusega nr 120 kuulutati välja Vahtrepa küla Nuudi kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek. Planeeringuala suurus on ca 0,5 ha....

Vahtrepa küla Nuudi kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Hiiumaa vallavalitsuse 21.veebruari 2018 korraldusega nr 120 kuulutati välja Vahtrepa küla Nuudi kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek. Planeeringuala suurus on ca 0,5 ha....

Hiiumaa vallas Kassari külas asuvate Küüramäe, Lageda ja Sammalkivi maaüksuste detailplaneeringu lähteseisukohade ja eskiislahenduse väljapanek

Küüramäe, Lageda ja Sammalkivi detailplaneeringu lähteseisukohade ja eskiislahenduse väljapanek ja avalik arutelu

Hiiumaa vallas Kassari külas asuvate Küüramäe, Lageda ja Sammalkivi maaüksuste detailplaneeringu lähteseisukohade ja eskiislahenduse väljapanek

Hiiumaa vallavolikogu 15. veebruari 2018 otsusega nr 36 võeti vastu Kassari puhkekeskuse laienduse detailplaneering.

Kassari puhkekeskuse laienduse detailplaneeringu vastu võtmine

Hiiumaa vallavolikogu 15. veebruari 2018 otsusega nr 36 võeti vastu Kassari puhkekeskuse laienduse detailplaneering.

Hiiumaa vallavalitsuse 24. jaanuari 2018 korraldusega nr 55 võeti vastu Kärdla linna Liiva tn 29 detailplaneering.

Kärdla linna Liiva 29 detailplaneeringu vastu võtmine

Hiiumaa vallavalitsuse 24. jaanuari 2018 korraldusega nr 55 võeti vastu Kärdla linna Liiva tn 29 detailplaneering.

Hiiumaa vallavalitsuse 24. jaanuari 2018 korraldusega nr 49 võeti vastu Sarve küla Naistlaiu sadama kinnistu detailplaneering.

Sarve küla Naistlaiu sadama kinnistu detailplaneeringu vastu võtmine

Hiiumaa vallavalitsuse 24. jaanuari 2018 korraldusega nr 49 võeti vastu Sarve küla Naistlaiu sadama kinnistu detailplaneering.

Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 3