Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

Hiiumaa vallas Kõlunõmme külas asuvate Tikka-Villemi ja Tikka-Mati kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse väljapanek toimub alates 6. aprillist kuni 7. maini 2018 Pühalepa...

Kõlunõmme küla Tikka-Villemi ja Tikka-Mati kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse väljapanek

Hiiumaa vallas Kõlunõmme külas asuvate Tikka-Villemi ja Tikka-Mati kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse väljapanek toimub alates 6. aprillist kuni 7. maini 2018 Pühalepa...

Hiiumaa Vallavalitsuse 15. märtsi 2018 korraldusega nr 165 otsustati korraldada ajavahemikul 9. aprill 2018 kuni 9. mai 2018 Hiiumaa Spordikeskuse detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek....

Hiiumaa Spordikeskuse detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Hiiumaa Vallavalitsuse 15. märtsi 2018 korraldusega nr 165 otsustati korraldada ajavahemikul 9. aprill 2018 kuni 9. mai 2018 Hiiumaa Spordikeskuse detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek....

Hiiumaa vallas Sääre külas asuva Tooma (63901:001:0401) katastriüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse väljapanek toimub alates 2. aprillist kuni 1. maini 2018 Pühalepa osavallavalitsuses...

Sääre küla Tooma katastriüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse väljapanek

Hiiumaa vallas Sääre külas asuva Tooma (63901:001:0401) katastriüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse väljapanek toimub alates 2. aprillist kuni 1. maini 2018 Pühalepa osavallavalitsuses...

Hiiumaa vallavalitsuse 7. märtsi 2018 korraldusega nr 155 võeti vastu Hiiumaa valla Hausma küla Piloodi katastriüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 17-45). Planeeringuala suurus on ca 4,9...

Hausma küla Piloodi katastriüksuse detailplaneeringu vastu võtmine

Hiiumaa vallavalitsuse 7. märtsi 2018 korraldusega nr 155 võeti vastu Hiiumaa valla Hausma küla Piloodi katastriüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 17-45). Planeeringuala suurus on ca 4,9...

Hiiumaa vallavalitsuse 21.veebruari 2018 korraldusega nr 120 kuulutati välja Vahtrepa küla Nuudi kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek. Planeeringuala suurus on ca 0,5 ha....

Vahtrepa küla Nuudi kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Hiiumaa vallavalitsuse 21.veebruari 2018 korraldusega nr 120 kuulutati välja Vahtrepa küla Nuudi kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek. Planeeringuala suurus on ca 0,5 ha....

Hiiumaa vallas Kassari külas asuvate Küüramäe, Lageda ja Sammalkivi maaüksuste detailplaneeringu lähteseisukohade ja eskiislahenduse väljapanek

Küüramäe, Lageda ja Sammalkivi detailplaneeringu lähteseisukohade ja eskiislahenduse väljapanek ja avalik arutelu

Hiiumaa vallas Kassari külas asuvate Küüramäe, Lageda ja Sammalkivi maaüksuste detailplaneeringu lähteseisukohade ja eskiislahenduse väljapanek

Hiiumaa vallavolikogu 15. veebruari 2018 otsusega nr 36 võeti vastu Kassari puhkekeskuse laienduse detailplaneering.

Kassari puhkekeskuse laienduse detailplaneeringu vastu võtmine

Hiiumaa vallavolikogu 15. veebruari 2018 otsusega nr 36 võeti vastu Kassari puhkekeskuse laienduse detailplaneering.

Hiiumaa vallavalitsuse 24. jaanuari 2018 korraldusega nr 55 võeti vastu Kärdla linna Liiva tn 29 detailplaneering.

Kärdla linna Liiva 29 detailplaneeringu vastu võtmine

Hiiumaa vallavalitsuse 24. jaanuari 2018 korraldusega nr 55 võeti vastu Kärdla linna Liiva tn 29 detailplaneering.

Hiiumaa vallavalitsuse 24. jaanuari 2018 korraldusega nr 49 võeti vastu Sarve küla Naistlaiu sadama kinnistu detailplaneering.

Sarve küla Naistlaiu sadama kinnistu detailplaneeringu vastu võtmine

Hiiumaa vallavalitsuse 24. jaanuari 2018 korraldusega nr 49 võeti vastu Sarve küla Naistlaiu sadama kinnistu detailplaneering.

Hiiumaa vallavolikogu 18. jaanuari 2018 otsusega nr 29 võeti vastu Hiiumaa valla Tubala küla Nuudi kinnistu detailplaneering

Tubala küla Nuudi kinnistu detailplaneeringu vastu võtmine

Hiiumaa vallavolikogu 18. jaanuari 2018 otsusega nr 29 võeti vastu Hiiumaa valla Tubala küla Nuudi kinnistu detailplaneering

Hiiumaa vallavalitsuse 20. detembri 2017 korraldusega nr 150 kuulutati välja Hiiumaa valla Hausma küla Tülli kinnistu detailplaneeringu uus avalik väljapanek.

Hausma küla Tülli kinnistu detailplaneeringu uus avalik väljapanek

Hiiumaa vallavalitsuse 20. detembri 2017 korraldusega nr 150 kuulutati välja Hiiumaa valla Hausma küla Tülli kinnistu detailplaneeringu uus avalik väljapanek.

Näitan: 41-51
Elemente lehe kohta 20
of 3