Avaliku ürituse korraldamiseks tuleb taotleda luba ja selle väljastab ürituse läbiviimise asukoha osavalla valitsus.  

Avaliku ürituse korraldamine

Seni kehtinud korrad kehtivad uute, ühiste vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Emmaste valla õigusaktid Emmaste osavalla territooriumil, Käina valla õigusaktid Käina osavalla territooriumil). Õigusaktid on seotud territooriumiga, mitte vallavalitsuse kui asutusega.

Taotluste vormid

Taotlus Kärdla ja Kõrgessaare osavallas sündmuse korraldamiseks  (.pdf)

Taotlus Emmaste osavallas sündmuse korraldamiseks

Taotlus Käina osavallas sündmuse korraldamiseks

Taotlus Pühalepa osavallas sündmuse korraldamiseks

 

Avaliku ürituse loa andmist reguleerivad

Kärdla ja Kõrgessaare piirkonnas Hiiu Vallavolikogu  08.09.2016 nr 75 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord"

Emmaste piirkonnas Emmaste Vallavolikogu 26.03.2015 nr 21 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Emmaste vallas"

Käina piirkonnas Käina Vallavolikogu 21.01.2016 nr 42 „Käina valla haldusterritooriumil avaliku ürituse korraldamise nõuded"

Pühalepa piirkonnas Pühalepa Vallavolikogu 28.10.2014 nr 11 „Pühalepa valla avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord"