Detailplaneeringute eksiiside avalikustamine

« Tagasi

Mäeella kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

Käina Osavalla Valitsus korraldab Orjaku küla Mäeella kinnistu (katastritunnus 36802:003:0257) detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku arutelu Käina vallamajas (Hiiu mnt 28, Käina alevik, Hiiumaa vald) 1 septembril kell 15:00.