Detailplaneeringute eksiiside avalikustamine

Emmaste Osavalla Valitsus teatab, et Emmaste külas asuvate Rambi ja Murula kinnistute detailplaneeringu eskiislahendust muudeti vastavalt eskiisi eelmise avalikustamise käigus esitatud...

RAMBI ja MURULA KINNISTUTE DETAILPLANEERINGU ESKIISI 2. AVALIKU VÄLJAPANEKU JA AVALIKU ARUTELU TULEMUSTE AVALDAMINE

Emmaste Osavalla Valitsus teatab, et Emmaste külas asuvate Rambi ja Murula kinnistute detailplaneeringu eskiislahendust muudeti vastavalt eskiisi eelmise avalikustamise käigus esitatud...

Emmaste Osavalla Valitsus teatab, et Jausa külas asuva Pärdi kinnistu detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku käigus, mis toimus 15.11.-15.12.2021, esitati järgmised ettepanekud/märkused: ...

Jausa küla Pärdi kinnistu detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste avaldamine

Emmaste Osavalla Valitsus teatab, et Jausa külas asuva Pärdi kinnistu detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku käigus, mis toimus 15.11.-15.12.2021, esitati järgmised ettepanekud/märkused: ...

Kärdla linna Sadama tn 4 maaüksuse (37101:004:0070) detailplaneering algatati Hiiumaa Vallavolikogu 15.10.2020 otsusega nr 220. Planeeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 10.01-10.02.2022 ....

Sadama tn 4 detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Kärdla linna Sadama tn 4 maaüksuse (37101:004:0070) detailplaneering algatati Hiiumaa Vallavolikogu 15.10.2020 otsusega nr 220. Planeeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 10.01-10.02.2022 ....

Emmaste Osavalla Valitsus teatab, et Jausa külas asuvate Luigeranna ja Nigula (juurdepääsutee) kinnistute detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku käigus, mis toimus 25.10.-25.11.2021,...

Jausa küla Luigeranna ja Nigula kinnistute detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste avaldamine.

Emmaste Osavalla Valitsus teatab, et Jausa külas asuvate Luigeranna ja Nigula (juurdepääsutee) kinnistute detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku käigus, mis toimus 25.10.-25.11.2021,...

Emmaste Osavalla Valitsus korraldab Emmaste külas asuvate Rambi (17501:001:0415) ja Murula (17501:001:0416) katastriüksuste detailplaneeringu eskiislahenduse teise avaliku väljapaneku 27.11. –...

Rambi ja Murula detailplaneeringu eskiisi teine avalik väljapanek

Emmaste Osavalla Valitsus korraldab Emmaste külas asuvate Rambi (17501:001:0415) ja Murula (17501:001:0416) katastriüksuste detailplaneeringu eskiislahenduse teise avaliku väljapaneku 27.11. –...

Emmaste Osavalla Valitsus korraldab Pärdi kinnistu, katastritunnusega 17502:001:0227, detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku 15. novembrist – 15. detsembrini 2021 tööpäevadel tööajal...

Pärdi kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalikustamine

Emmaste Osavalla Valitsus korraldab Pärdi kinnistu, katastritunnusega 17502:001:0227, detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku 15. novembrist – 15. detsembrini 2021 tööpäevadel tööajal...

Kõrgessaare Osavalla Valitsus korraldab Meretooma maaüksuse detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku 9. novembrist – 8. detsembrini 2021 tööpäevadel tööajal Kõrgessaare Osavalla...

Meretooma maaüksuse detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Kõrgessaare Osavalla Valitsus korraldab Meretooma maaüksuse detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku 9. novembrist – 8. detsembrini 2021 tööpäevadel tööajal Kõrgessaare Osavalla...

Emmaste Osavalla Valitsus korraldab Luigeranna ja Nigula kinnistute detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku 25. oktoobrist – 25. novembrini 2021 tööpäevadel tööajal Emmaste Osavalla...

LUIGERANNA ja NIGULA KINNISTUTE DETAILPLANEERINGU ESKIISI AVALIKUSTAMINE

Emmaste Osavalla Valitsus korraldab Luigeranna ja Nigula kinnistute detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku 25. oktoobrist – 25. novembrini 2021 tööpäevadel tööajal Emmaste Osavalla...

Kärdla linna Uus tn 12 maaüksuse (37101:004:0004) detailplaneering algatati Hiiumaa Vallavolikogu 23.01.2020 otsusega nr 178. Planeeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 11.10-11.11.2021 ....

Uus tn 12 detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Kärdla linna Uus tn 12 maaüksuse (37101:004:0004) detailplaneering algatati Hiiumaa Vallavolikogu 23.01.2020 otsusega nr 178. Planeeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 11.10-11.11.2021 ....

Emmaste Osavalla Valitsus teatab, et Emmaste küla Rambi ja Murula kinnistute detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku käigus, mis toimus 26.04.-26.05.2021, esitati järgmised ettepanekud: 1....

Emmaste küla Rambi ja Murula kinnistute detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste avaldamine.

Emmaste Osavalla Valitsus teatab, et Emmaste küla Rambi ja Murula kinnistute detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku käigus, mis toimus 26.04.-26.05.2021, esitati järgmised ettepanekud: 1....

26. maini toimub Rambi ja Murula detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek Emmaste vallamajas ja Hiiumaa valla veebilehel.

Rambi ja Murula detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

26. maini toimub Rambi ja Murula detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek Emmaste vallamajas ja Hiiumaa valla veebilehel.

Hiiumaa Vallavalitsuse 24.03.2021 korraldusega nr 162 „Rambi ja Murula detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku korraldamine" otsustati korraldada Emmaste külas asuvate Rambi...

Rambi ja Murula detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek ja arutelu

Hiiumaa Vallavalitsuse 24.03.2021 korraldusega nr 162 „Rambi ja Murula detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku korraldamine" otsustati korraldada Emmaste külas asuvate Rambi...

Hiiumaa Vallavalitsuse 04.11.2020 korraldusega nr 598 kuulutati välja Hellamaa küla Andro  kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek. Planeeringuala suurus on ca 2,4 ha....

Hellamaa küla Andro kinnistu eskiisi avalik väljapanek ja avalik arutelu

Hiiumaa Vallavalitsuse 04.11.2020 korraldusega nr 598 kuulutati välja Hellamaa küla Andro  kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek. Planeeringuala suurus on ca 2,4 ha....

Emmaste Osavalla Valitsus teatab, et Õngu küla Pikaranna kinnistu detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku käigus, mis toimus 20.01.-20.02.2020, esitati Päästeameti poolt muudatusettepanek...

Õngu küla Pikaranna kinnistu detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste avaldamine.

Emmaste Osavalla Valitsus teatab, et Õngu küla Pikaranna kinnistu detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku käigus, mis toimus 20.01.-20.02.2020, esitati Päästeameti poolt muudatusettepanek...

Spordi tn 8 ja lähiala teise detailplaneeringu eskiisi ja lähteseisukohtade avalik väljapanek toimus Käina Osavalla Valitsuses 25.11.2019-27.12.2019, avalik arutelu 23.01.2020 Väljapaneku ajal...

Spordi tn 8 ja lähiala teine detailplaneering

Spordi tn 8 ja lähiala teise detailplaneeringu eskiisi ja lähteseisukohtade avalik väljapanek toimus Käina Osavalla Valitsuses 25.11.2019-27.12.2019, avalik arutelu 23.01.2020 Väljapaneku ajal...

Spordi tn 8 ja lähiala teise detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub neljapäeval 23. jaanuaril 2020 kell 17.00 Käina Osavalla Valitsuses, aadressil Hiiu mnt 28 Käina alevik. ...

Spordi tn 8 ja lähiala teise detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

Spordi tn 8 ja lähiala teise detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub neljapäeval 23. jaanuaril 2020 kell 17.00 Käina Osavalla Valitsuses, aadressil Hiiu mnt 28 Käina alevik. ...

Hiiumaa Vallavalitsuse 18.12.2019 korraldusega nr 719 „Pikaranna detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku korraldamine" otsustati korraldada Õngu külas asuva Pikaranna katastriüksuse...

Pikaranna detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Hiiumaa Vallavalitsuse 18.12.2019 korraldusega nr 719 „Pikaranna detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku korraldamine" otsustati korraldada Õngu külas asuva Pikaranna katastriüksuse...

Hiiumaa Vallavolikogu 16.05.2019 otsusega nr 137 algatati detailplaneeringu koostamine Käina alevikus Spordi tn 8 maaüksusel ja lähialal ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline...

Käina alevikus Spordi tn 8 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Hiiumaa Vallavolikogu 16.05.2019 otsusega nr 137 algatati detailplaneeringu koostamine Käina alevikus Spordi tn 8 maaüksusel ja lähialal ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline...

Käina alevikus asuva Spordi tn 8 maaüksuse ja lähiala teise detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 18. septembril 2019 algusega kell 17.00 Käina Osavalla Valitsuses (Hiiu mnt 28,...

Spordi tn 8 ja lähiala teise detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

Käina alevikus asuva Spordi tn 8 maaüksuse ja lähiala teise detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 18. septembril 2019 algusega kell 17.00 Käina Osavalla Valitsuses (Hiiu mnt 28,...

Hiiumaa Vallavolikogu 16.05.2019 otsusega nr 137 algatati detailplaneeringu koostamine Käina alevikus Spordi tn 8 maaüksusel ja lähialal ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline...

Spordi tn 8 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Hiiumaa Vallavolikogu 16.05.2019 otsusega nr 137 algatati detailplaneeringu koostamine Käina alevikus Spordi tn 8 maaüksusel ja lähialal ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline...