Detailplaneeringute eksiiside avalikustamine

« Tagasi

Ristiku maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

Käina Osavalla Valitsus korraldab Orjaku küla Ristiku maaüksuse (katastritunnus 20501:001:1458) detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku arutelu Käina vallamajas (Hiiu mnt 28, Käina alevik, Hiiumaa vald) 29. augustil kell 15.