Detailplaneeringute eksiiside avalikustamine

« Tagasi

Taguküla Otsa maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

Käina Osavalla Valitsus korraldab Taguküla Otsa maaüksuse (katastritunnus 36801:001:0767) detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku arutelu 21.07.2022 kell 15:00 Käina vallamajas (Hiiu mnt 28, Käina alevik, Hiiumaa vald).